Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khch L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lm trai quy?t ch tu thn
Cng danh ch? v?i, n? n?n ch? lo
Khi nn Tr?i gip cng cho
Lm trai n?m li?u b?y lo m?i ho
Khi nn (Tr?i sinh) tr?i ch?ng ph? no
Cng danh (Phong vn) g?p h?i anh ho ra tay
Tr khn r?p ?? d? ny
C cng mi s?t c ngy nn kim
Khch L? ??i Chng 4241
Lm trai quy?t ch tang b?ng
Sao cho t? m?t anh hng m?i cam
Khch L? ??i Chng 3153
Lm trai ph?i x? tr cho kho khn
K?o v? nh hay ???c, ch? "h?u hn" on th
Khch L? ??i Chng 6635
Lm trai ph?i bi?t ?? ngh?
Phng khi c l? th v? mt khoai
Mt ???c c? ng?n c? di
C? d?t l?ng kh?, c? nhai t?c th
Khch L? ??i Chng 3322
Lm trai l?y ???c v? hi?n, (2)
Nh? c?m ??ng ti?n mua ???c mi?ng ngon.
Lm trai l?y ???c v? khn
Nh? ch?nh vng c?m ?em chn trong nh.
Khch L? ??i Chng 3467
Lm trai l?y ???c v? hi?n,
Nh? c?m ??ng ti?n mua ???c c?a ngon
Ph?n gi l?y ???c ch?ng khn
Xem b?ng c v??t V? Mn ha r?ng (*)
Khch L? ??i Chng 7632
Lm trai hi?u s? vi tin
Ch? m? th t? m qun sinh thnh
Khch L? ??i Chng 1450
Lm trai h?c s?y h?c sng
??n khi v? ?? th lm m ?n
Khch L? ??i Chng 3110
Lm trai h?c ??o Thnh hi?n
N?m h?ng ? tr?, ba gi?ng ch? sai
Khch L? ??i Chng 4648
Lm trai gi? tr?n ??o ba
Sao d?u c thc c?ng l danh th?m
Khch L? ??i Chng 9909
Lm trai c ch l?p thn
R?i ra g?p h?i phong vn c ngy (k?p ng??i)
Khch L? ??i Chng 8261
Lm trai c? ch h?c hnh
L?p nn cng nghi?p ?? dnh mai sau
Khch L? ??i Chng 7058
Lm trai ? ch?ng chnh ngi
Khi?n cho k? d??i chng ti h?n ho
Khch L? ??i Chng 5439
Lm trai ??ng ? trn ??i
Sao cho x?ng ?ng gi?ng ni nh ta
Gh vai gnh ?? s?n h
Sao cho t? m?t m?i l tr??ng phu
Khch L? ??i Chng 9978
H? d? cn ?n bng cy
Hu?ng chi anh ch?ng ch? ngy l?p thn
Khch L? ??i Chng 8111
Em ?y ch? m?n ng??i ti
?nh ?ng ?ng th?ng, d?p ?oi ?oi tan
Khch L? ??i Chng 10067
C?u ao vn y?u gi rung
Anh th??ng em th th??ng ??i,
Ng?i ngng ??ng th??ng
Khch L? ??i Chng 745