Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khoe khoang

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng b?u b?t ?c hi rau
B?n bng, ko v?i ti giu h?n c
Khoe khoang Mi?n Trung, Ph Yn, 4074
V?n hay ch?ng n? ??c di
V?a m? ??u bi ? vi?t v?n hay
Khoe khoang ??i Chng 5555
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
Khoe khoang ??i Chng 7098
Tro ln cy kh? n?a ngy
Ai lm chua xt lng ny kh? ?i!
Kh? ch?t kh? l?i m?c ch?i
?? sung m?c nh? ?? h?i ?eo hoa (*)
?i bn bc m? cng gi
L?y anh hay ch? ?? m c?y trong
Ma h cho ch ma ?ng
Ma no o ?y cho ch?ng ?i thi
H?t g?o thi?p l?i gnh ?i
H?i th?m tr??ng h?c v?y th n?i nao
H?i th?m ??n ng th vo
Tay c?p thng g?o mi?ng cho th?a anh
Trong th m?c o ?o xanh
Ngoi th b??m b??m bay quanh d?p du
Khoe khoang ??i Chng 6728
Ti?n vo nh? n??c Khoe khoang ??i Chng 5447
Ti?n vng xu li l?a Khoe khoang ??i Chng 9990
Ti?n qu?n l?nh ch? b?ng ti?n ch? qu?n em Khoe khoang ??i Chng 1336
Ti?n l?nh qu?n ch?, khng b?ng ti?n ch? qu?n em Khoe khoang ??i Chng 5441
Ti?n kh?i b?c ??ng Khoe khoang ??i Chng 5180
Ti?n h h?u ?ng Khoe khoang ??i Chng 6738
Ti?n dng b?c ch?y Khoe khoang ??i Chng 2592
Ra ???ng vng l?ng nghnh ngang
V? nh h?i v?: "cm rang ?u my ?"
- Cm rang ti ?? c?i xay
H? ch ?n h?t th my bi?t ng
Khoe khoang ??i Chng 2025
Qun c? ??ng C? ra ?i
Lm nn chi?n th?ng b?t k? n?i ?u.
Khoe khoang Mi?n B?c, H N?i 5629
Nhn nh??ng qu tr?ng bi?t bao
Khoe khoang kiu ng?o ai no c ?a
Khoe khoang ??i Chng 1992
Nh ti ngh? gi ngh? nng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai c?ng nhi?u.
Khoe khoang ??i Chng 8016
Nh em c nn vng m??i
Cn khng hay ? c ng??i b? cu
Nh em thong th? ch?a cu
L?ng vng cao gi c cu th v?
Th?t vng ch?ng ph?i bn rao
C mua th vc ti?n vo m mu?
Khoe khoang ??i Chng 2450
Nh em cao hng ro em kn
Nh em tm, chn, m??i t?ng
Con ong bay v khng l?t
Bi?u con b??m ??ng xn xao
Anh v? s?m l? cho cao
C?y mai dong cho gi?i
M?i b??c vo nh em
Khoe khoang ??i Chng 1322
i thi qu?n tm, ?ng mu
Giy l?ng mua ch?u khoe giu v?i ai
Khoe khoang Mi?n Nam, V?nh Long 1253
Nh anh nh g?ch ba ta
T??ng bch xy g?ch, n?n nh ? hoa
Khoe khoang ??i Chng 1514
Nh anh c ru?ng n?m so
M?t b? ? gi?a lm sao cho li?n?
- Mu?n li?n th ph b? ?i
M? non c?y xu?ng lm chi ch?ng li?n!
Khoe khoang ??i Chng 5347
Ng?i bu?n may ti ??ng tr?i
?an x?, s?y ?, gi?t voi xem gi,
Ng?i bu?n l?y th??c ra ?o,
?o t? ni S?, Ni So, ni Th?y (*)
Ln tr?i, ?o gi ?o my
Xu?ng sng ?o n??c, v? ?y ?o ng??i,
?o ng??i m??i tm ?i m??i
?o ???c m?t ng??i v?a ??p v?a xinh!
Khoe khoang Mi?n B?c, S?n Ty 8330
Nh anh phc th? ??i ??i
Cha m? sinh h? chn m??i con trai
C?ng ??u c ??c c ti
Ai ai c?ng x?ng m?t ??i ti hoa
Anh c? th ?? Thm Hoa
Anh Hai ti?n s? anh ba t ti
Anh T? l quan t?nh ?oi
Anh N?m d?p gi?c t?nh ngoi tinh trong
Anh Su T?ng ??c x? ?ng
Anh B?y n St ? trong Ninh Bnh
Anh Tm T?n Ph? B?c Ninh
Anh Chn Tri Ph? Qu?ng Bnh g?n xa
Anh l em t trong nh
Anh ?i kn v? ???ng xa n??c ng??i
Th?y em ??p ni ??p c??i
??p ng??i ??p n?t l?i t??i r?ng vng
V?y nn anh g?i th? sang
B?i lng anh quy?t l?y nng m thi
Khoe khoang ??i Chng 1869
Nng v? k?t b?n cng ta
?n c thay bnh, u?ng n??c tr thay c?m.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?n Tre 6924
Mnh em no nh?n no hoa
H?t vng ?eo c?, xe nh nghnh ngang.
Khoe khoang ??i Chng 813
M?t nh c b?n ch? em
C ti l t ti thm ?i ch?i
C? gan may ti ??ng tr?i
?em nong s?y ?, gi?t voi xem ng
Ng?i bu?n ?em th??c ?i do
?o h?t ni S?, ?o ra Cha Th?y
Khoe khoang ??i Chng 5500
H?i c ??i nn quai thao
?i qua Thanh Li?t th vo lng anh
Lng anh T L?ch trong xanh
C nhi?u v?i, nhn ngon lnh em ?n.
Khoe khoang Mi?n B?c, H N?i 8819
H?i anh, anh b?o h?c tr
Sao em l?i th?y c??i b hm qua
- Em ?i, b ?y b nh
??a ? ?i kh?i anh ra th?m ??ng
N?u mai nn v?, nn ch?ng
Anh l?i ?i h?c, em trng b gim.
Khoe khoang Mi?n Nam, ??ng Thp 2687
H?i anh - anh ni h?c tr
Sao em l?i th?y anh c?i b hm qua ?
Khoe khoang ??i Chng 8167
Em yu bc m? c?ng yu
Gi ?? tr?m chi?u em u?n c?ng ngay
Khoe khoang ??i Chng 2542
Em c ba quan ti?n em ng? l giu
Th?ch Sng V??ng Kh?i cn ?u ??n gi?.
Trt sa c? m?i ph?i l?y c?
Thuy?n bun l? chuy?n l?ng l? ??u gh?nh.
Anh ? t?ng ln thc xu?ng gh?nh
Thuy?n nan ? tr?i, thuy?n mnh th? ch??
Anh ch?i kh?p b?n ph??ng tr?i
Cho tr?n bi?t m?t, cho ??i bi?t tn.
Khoe khoang ??i Chng 1401
Em ?i! ch? b?o cu n?y
Nh?t m?n l mu?i nh?t cay l g?ng
Nh?t cao l ni Tam T?ng
Ch? cn ??p ?? n?a r?ng c? may
Nh?t ??p l ni S?n Ty
Ch? cn ch?ng ti?c n?a giy bm bm
Khoe khoang ??i Chng 8075
Dy l?ng b?n m?i ph? ph,
Nn g g?ng ch?m ch? th? r ?i cc lng.
Khoe khoang ??i Chng 6151
Con nh giu h?c gi?i ??p trai Khoe khoang ??i Chng 7488
Con g r?ng t?t m khoe lng
Ch?ng cho ?i ch?i, nh?t l?ng lm chi!
Th?y m? ?i con ? ??n th
M??i b?y m??i tm ch?ng cho ?i l?y ch?ng
By gi? ng??i c con ?ng
Th?y chng, th?y b?n c?c lng con thay!
Khoe khoang ??i Chng 10255
Chi?u chi?u m??n ng?a ng ?
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 4454
Chi?u chi?u m??n ng?a ?i ch?i
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 575
Chi?u chi?u m??n ng?a ?i ?ua
M??n ba ch lnh ??a c ti v?
??a v? t?i ch? T?m Vu
Mua m?t cy d che n?ng che m?a.
Khoe khoang Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 5944
Chn chi ba ph? Th?a Thin
Th?y chng c ngh?a m duyn ??i ch?
Khoe khoang ??i Chng 6278
Ch?ng ai ??p b?ng anh ch?ng ti
Ci mi?ng ci mi, nh?m nha nh?m nh?y
Hay v?, hay vi?t, hay cu?c hay pht
Lm th?y, lm th?, vi?c lng vi?c x,
?? c? m?i ?i?u.
Khoe khoang Mi?n B?c 1660
Ch?i tr?ng t? thu? tr?ng trn
Ch?i hoa t? thu? hoa cn trn cy
Khoe khoang ??i Chng 7368
Ci c?n cu b?ng trc
Ci l??i cu b?ng vng
Anh s?m h?p m?i ng?c
Anh nm sang hng r?ng!
Khoe khoang ??i Chng 4777
By gi? ch?a bi?t vng thau
??i sau knh tr?ng ng??i cao tu hnh
Khoe khoang ??i Chng 8714
Bnh ny bnh l?c bnh trong
Ngoi tuy xm ?ng trong lng c nhn.
Ai ?i! xin ch? t?n ng?n,
Lng son em v?n gi? ph?n d?o dang!
Khoe khoang ??i Chng 9503
B?u khoe nhan s?c b?u ??t ch?ng,
Qua khng ? v? bu hng b? bai.
Khoe khoang Mi?n Nam, L?c T?nh 9391
o g?m ?i ?m Khoe khoang ??i Chng 9159
Anh trng thn th? ti ny
C ?n c m?c n by ra ?y
Khoe khoang ??i Chng 1913
Anh l con trai B?c Ninh
C?a nh sung tc sinh linh trn ??i
? hoa anh ?? m?t n?i
? t?ng anh ?? trn ??i ph phang
Ci c?t anh ?c b?ng vng
Tr??c c?a c b?n cy thng
Tr??c c?a c b?n cy thng
??ng sau anh ch?m sn r?ng anh ch?i
Nh anh r??c Ph?t trn tr?i
B? m? anh ?? ???c m??i anh em
Chn anh thi ??u gi?i nguyn
Cn anh l t cho nn ? nh
Anh c? l quan thm hoa
Anh Hai quan tr?ng anh ba t ti
Khoe khoang ??i Chng 9978
Anh c s?ng tru b?c
Ti c g?c (c gic) tru ?en
Khoe khoang ??i Chng 5869
Anh ?y m?c h? v nhn
Nghe em xun s?c m??i phn no nng.
X?a nay nh?ng gi m h?ng,
Anh th? anh c thm trng ?u no.
L?y em ?i tr??c cho ho,
D ng?m d ngut, d sao m?t lng.
Khoe khoang ??i Chng 6346
Anh ?y l?c tr th?n thng
B? my ?n gi, b?t r?ng ?i ch?i
Khoe khoang Mi?n Nam, ??ng Thp 5156