Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Khuy?n Nng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?u tru cn h?n kho? b Khuy?n Nng ??i Chng 2619
Y?u tru c?ng b?ng b kh?e Khuy?n Nng ??i Chng 1198
Vi?c nh nng t?n cng t?n s?c
Lm m?t mnh bi?t lc no xong
R? nhau l?p nhm ??i cng
D?u r?ng l?m vi?c c?ng khng ng?i g!
La con gi ?ang k? ch?m bn
B con ta m?t xm chung nhau
??i ng??i lm c? cho mau
?? cn l?y ??t tr?ng m?u nay mai
M?t mnh cng vi?c ko di
??i cng n?ng su?t g?p hai ng??i th??ng!
Khuy?n Nng ??i Chng 4247
V?n ch??ng (Thng ngn) ph l?c ch?ng hay
Tr? v? lng c? h?c cy cho xong
Ngy ngy vc cu?c th?m ??ng
H?t n??c th l?y gu sng tt ln.
H?t m? ta l?i qu?y thm
H?t la ta l?i mang ti?n ?i ?ong.
Nay mai la t?t ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy.
Khuy?n Nng ??i Chng 3221
Tr?i m?a tri gi ?ng ?ng
Cha con Lo Hng ?i gnh phn tru
?em v? bn t?t ru?ng su,
?m ?m ??p n??c trng mau t?i ma.
Phen ny lo quy?t thi ?ua
C?y hai ang gi?ng, thu th?a tr?m ang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 529
Tr?i m?a tr?i gi ?ng ?ng (2)
Cha con lo Hng ?i gnh phn tru,
?em v? bn t?t ru?ng su,
?m ?m ??p n??c trng mau t?i ma.
Phen ny lo quy?t thi ?ua
C?y hai ang gi?ng, thu th?a tr?m ang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 6338
Thng ging chn b??c ?i cy, (2)
Thng Hai vi la, ngy ngy sing n?ng
Thu?n th?i la t?t ??ng ??ng
Thng m??i g?t la ta ?n ??y nh
Khuy?n Nng ??i Chng 10231
Thng ging chn b??c ?i cy,
Thng hai vi m? ngy ngy sing n?ng.
Thu?n m?a la t?t ??ng ??ng
Thng m??i g?t la ta khun v? nh. (*)
Khuy?n Nng ??i Chng 8126
Thng ging ?n t?t ? nh (2)
Thng hai r?i ri quay ra nui t?m.
Thng ba ?i bn v?i thm
Thng t? ?i g?t, thng n?m tr? v?.
Thng su thi?p ?i bun b
Thng b?y, thng tm tr? v? tr?ng ng.
Chn m??i c?t r? ??ng ma
M?t ch?p v? ???c anh ?? di l?ng.
Anh ?n r?i anh l?i n?m
Lm cho thi?p ph?i quanh n?m lo phi?n.
Khuy?n Nng ??i Chng 10016
T?c ??t t?c vng,
M?t gc giang san,
M?t dng mu ??.
Quy?t tm khng b?
M?t m?nh ??t hoang,
Tr?ng b?p, tr?ng lang,
T?ng ngu?n l??ng th?c
Khuy?n Nng Mi?n Trung 3983
Ra cng tr?ng m?t v??n c
C ?em mu?i m?n c? nh ?n chung
V?t g nui bo nh?t l?ng
Ch? khi gi? ch?p, v?t lng cng th?
Khuy?n Nng ??i Chng 6456
Ra ?i anh c d?n r?ng (6)
Sng su c?y tr??c, ru?ng g c?y sau (*)
Khuy?n Nng Mi?n Nam, B?n Tre 2585
Qu h? nhi?u la l tin
R rng ph tc, bnh yn c? nh
B?n ma xun l?i thu qua
Mu?n cho thc la ??y nh hn s??ng
B??c sang h? gi thu tn
Thu thu ti?n ho?ch, gi?u sang Th?ch Sng
Qu nhn dng k? anh hng
R?p toan mu?n h?i nh nng h?
Th?t l chn ch? th qu
Chuyn c?n h?c nghi?p, h?c ngh? ?oan trang
G?p th?i l ???c th? khang
Tam ?a ng? phc, r rng tr?i cho!
Khuy?n Nng ??i Chng 2133
Qu em (anh) ngy tm thng ba
Quay vo lm r?, quay ra ?an l?
Nh? Tr?i m?a thu?n gi ha
L? r? bn ???c c?nh nh thm vui
Khuy?n Nng ??i Chng 2514
Qu?n chi n??c m?t m? hi
C? cng cy c?y mi?t mi s?m tr?a
Khuy?n Nng ??i Chng 3283
Nhc trng sao ??u v? ?ng
Ch? em ra s?c cho xong ru?ng ny
L?m lem tay c?y tay cy
Hay tr?ng cy ng?c c?ng ngy h?u thu
Khuyn ng??i ??ng c ngao du
M?t n?m no ?m v?n tr t? ?y
Khuy?n Nng ??i Chng 4550
Ngy th ?em thc ra ph?i
T?i l?n m?t tr?i ?? la v xay
M?t ?m l ba c?i ??y
M?t tay xay gi, m?t tay gi?n sng
Thng ba, thng tm r?i rng
Lm sao ?? g?o, ma mng sang n?m
Khuy?n Nng ??i Chng 6396
Ngy ngy vc cu?c th?m ??ng
H?t n??c th l?y gu sng tt ln
H?t m? ta l?i qu?ng thm
H?t la ta l?i mang ti?n ?i ?ong
N?a mai la chn ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy
Khuy?n Nng ??i Chng 2381
Ngy ma t??i ??u tr?ng khoai
Ngy ba thng tm m?i ng?i m ?n
Khuy?n Nng ??i Chng 8469
Ng??i ??p v? l?a la t?t v? phn Khuy?n Nng ??i Chng 6299
N?a mai la t?t ??y ??ng
G?t v? ??p s?y b cng c?y cy
Khuy?n Nng ??i Chng 4240
Mong ngy cy s? ?m ch?i
??m bng k?t tri, ta ng?i ta ?n,
Khuy?n Nng ??i Chng 8362
Lng ta phong c?nh h?u tnh
Dn c? ?ng ?c nh? hnh con long
Nh? tr?i h? k? sang ?ng
Lm ngh? cy c?y, vun tr?ng t?t t??i
V? n?m cho ??n v? m??i
Trong lng gi tr?, gi, trai ?ua ngh?
M?t tr?i l?n m?i ra v?
Ngy ngy, thng thng, nghi?p ngh? trun chuyn!
D??i dn trng trn quan vin
Cng binh gi? m?c, c?m quy?n th?ng ngay
Bao gi? g?p h?i ch?ng may
Khi tr?i h?n hn, khi ?y m?a d?m
Khi tr?i gi bo ?m ?m
??ng ru?ng thc la, m??i ph?n ???c ba
L?y g cung ?ng can qua
L?y g lo vi?c trong nh cho ???ng
L?y g s?u thu? php th??ng
L?y g h? tr? cho ???ng lm ?n
Tr?i lm kh? c?c h?i dn
V ma m?t mt tr?m ???ng lao ?ao!
Khuy?n Nng ??i Chng 5515
K? vi?c lm ru?ng m?i ???ng
Ti xin ???c k? r rng h? ai
Thng Ch?p l ti?t tr?ng khoai
Thng Ging tr?ng ??u, thng Hai c?y c
Thng Ba cy b? ru?ng ra
Thng T? b?c m? thu?n ha vui thay
Thng N?m c?t la v?a r?i
Thng su m?a xu?ng n??c tri ??y ??ng
Thng B?y cy c?y ? xong
Thng Tm th?y la t?t lng vui thay
Thng Chn ti l?i k? nay
B?c m? xem ???c m?i hay trong lng
Thng M??i la chn ??y ??ng
C?t v? ?? ct ?? phng n?m sau
M??i m?t l ti?t c?y su
M?t n?m k? c? t? ??u ??n ?ui
Khuy?n Nng ??i Chng 6253
K? ngh? lm ru?ng khng nhm
Ti xin ni h?t r rng h?i ai
Thng ch?p l thng trng khoai
Thng ging trng ??u, thng hai tr?ng c
Thng ba cy b?a ru?ng ra
Thng t? gieo m?, thu?n ha vui thay
Thng n?m c?y la v?a r?i
Thng su m?a xu?ng n??c tri ??y ??ng
Thng b?y cy c?y ? xong
Thng tm la tt trong lng vui thay
Thng chn ti l?i k? ngay
??ng la b? b?m , s??ng thay trong lng
Thng m??i la chn ??y ??ng
G?t v? ?? ct ?? dng n?m sau
???c ma ca ht cng nhau
Tr?i lm th?t bt ?u ?u c?ng bu?n
Khuy?n Nng ??i Chng 5127
Hoa b ?? ngoi
Hoa b?u tr?ng xa
Mu?n ?n ???c qu?
Xin ch? ng?t hoa
Ai v? nh?n ch? em nh
Mu?n cho hoa t?t li?u m bn phn
Khuy?n Nng ??i Chng 2955
Em th?i ?i c?y l?y cng
Cn anh nh? m?, ti?n chung m?t mi
?em v? ?? bc m? coi
?? cho ng??i bi?t mnh ni canh nng
Khuy?n Nng ??i Chng 6512
C b?t m?i g?t nn h?,
C gian kh? m?i c c? ?? v? vang.
Khuy?n Nng Mi?n Trung 3093
Chim xong l?i ??n v? ma
H?t ma rau mu?ng ??n ma c?i hoa
??ng khinh d?a mu?i, t??ng c
Tuy r?ng t b?, nh?ng m c lun.
Khuy?n Nng Mi?n B?c 9516
Chim kh r l?t Khuy?n Nng ??i Chng 4766
Ch?ng nn c?m cho g ?u (2)
Tr? v? ??t bi tr?ng du nui t?m
Giang s?n ph m?c hng mm
S?m ch?p ?m ph m?c Thin Li
Khuy?n Nng ??i Chng 4556
Ch?ng nn c?m cho g ?u
Tr? v? ??t (cu?c) bi tr?ng du nui t?m
Ai ?i, Tr?i ch?ng trao quy?n
Ti th? ??ng ??nh d?o mi?n th qu
Khuy?n Nng ??i Chng 2589
Ch?a t?ng ch?a g?i ch?a ?eo
? t?ng, ? g?i, nh?t nho nh? khng
? theo v? vi?c canh nng,
D m?a d n?ng m?t lng ch?ng thay
? ?n ?t ch?ng s? cay
By gi? kh? nh?c c ngy th?nh th?i!
Khuy?n Nng ??i Chng 9183
Canh nng s?m t?i ngoi ??ng
Su?t ngy c?m c?i ch?ng mng ln tr?i
B?a ?n nh? b?a vt n?i
?i co ?i r m? hi ??t ??m
S?ng g s?ng t?i s?ng t?m
Kh? ngy kh? thng kh? n?m kh? ??i
B?c thang ln h?i ng Tr?i
C? sao n? ?? ki?p ng??i ??ng cay ?
Khuy?n Nng Mi?n B?c 975
C?u kia c?p sch ?i ?u
C?u h?c ch? T?u hay h?c ch? Ty?
H?c ch? Ty khng ti?n khng vi?c,
H?c ch? T?u ai bi?t ai nghe
Chi b?ng v? ch?n thn qu
C?y cy cn ???c no n c ngy
Khuy?n Nng Mi?n B?c 8476
Ai ?i! u?ng r??u th say
B? ru?ng tru cy b? gi?ng ai gieo
Khuy?n Nng ??i Chng 7052
Ai ?i! ??ng b? ru?ng hoang (2)
Tuy l ??t ct ha vng khng hay
Khuy?n Nng Mi?n Nam, V?nh Long 2085
Ai ?i ???ng ?y m?c ai
Ta v? c?y la, tr?ng khoai, tr?ng c
Khuy?n Nng ??i Chng 958
Ai ?i ?u ??y h?i ai? (3)
Hy v? tr?ng ru?ng, tr?ng khoai, tr?ng c
Khuy?n Nng ??i Chng 941
??ng chim xin ch? nui b
Ma ?ng thng gi b d lm sao
Khuy?n Nng ??i Chng 935
?n thc tm gi?ng Khuy?n Nng ??i Chng 4497
?n qu? nh? k? lm v??n
U?ng n??c ph?i nh? n??c ngu?n ch?y ra
Khuy?n Nng ??i Chng 3577