Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lm B

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u b?u t?t b?u xinh,
B?u ra lm b, ph?i rinh ?n ng?i.
Lm B Mi?n Trung, Ph Yn, 8115
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
Lm B Mi?n Nam, V?nh Long 10160
V? l?n ?nh v? nh? ch?y ra c?a ng ku tr?i
Tr?i ?i nh?t phu, l??ng ph? ? ??i ??ng ?u?
Lm B Mi?n Nam, V?nh Long 4182
Thi?u chi rau, em ?n rau
Thi?u chi ng??i lm b h? danh
Lm B Mi?n Nam, V?nh Long 6753
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
Lm B Mi?n Nam, B?n Tre 2849
Thi?u chi rau b?u ?n rau
Thi?u chi ch?ng m lm b ng??i ta.
Lm B Mi?n Nam, B?c Liu 5862
Thi?u chi rau anh bi?u tui ?n rau
Thi?u chi ng??i anh bi?u tui lm b cho anh
Lm B ??i Chng 1969
Thn em ?i l?y ch?ng chung
Khc no nh? ci bung xung chui ??u
Lm B ??i Chng 7889
Tnh tui r? r? mu?n lm ch? hi?n th
Khng thm lm ti?u thi?p, chng ch b?n c??i
Lm B Mi?n Trung, Ph Yn, 2397
Ngho th ?n gnh ? vai,
T?i g lm m?n cho ai dy b?a.
Lm B Mi?n Trung, Ph Yn, 1157
N??c xui gi th?i bu?m m?m
Mu?n v lm b, bi?t b?n hay khng?
Lm B Mi?n Nam, An Giang 4349
N??c xui ch?y gi bu?m m?m
Mu?n v lm b bi?t b?n hay khng
Lm B ??i Chng 3469
M?t tay ?un b?y b?p r?m
M?t tay n?o m??p ch? nh??ng ch?ng ch?
Lm B ??i Chng 906
M?y ??i c?m ngu?i ln h?i (5)
Ci thn lm b th?nh th?i bao gi?.
Lm B Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre, Ti?n Giang 3582
M?y ??i c?m ngu?i ln h?i (2)
Ai v? lm b th?nh th?i bao gi?.
Lm B Mi?n Nam, Ti?n Giang 5307
M?y ??i c?m ngu?i ln h?i
Ai v? lm b th?nh th?i bao gi?.
Lm B Mi?n Nam, Ti?n Giang 7662
Li?u ??u nhnh mai, mai o?n li?u t,
Anh c v? r?i, ku em v lm b sao nn.
Lm B Mi?n Nam, B?c Liu 7458
M?ng non n?u v?i g ??ng (2)
Ch?i nhau m?t tr?n xem ch?ng v? ai
Ch?ng v? ch? c? hay v? ch? hai
Ch?i cho tr?n n?a v? ai th v?
Lm B ??i Chng 3145
M?ng non n?u v?i g ??ng
Ch?i nhau m?t tr?n xem ch?ng v? ai
Gi gan c??p ???c ch?ng ng??i
Non gan h?t va r?ng r?i tay chn
Lm B ??i Chng 2582
Kh th ?n gnh ? vai
T?i chi lm m?n cho ai cy b?a
Lm B ??i Chng 9724
Gi xui ch?y l bum m?n
Mu?n v lm b, bi?t b?n hay khng?
Lm B Mi?n Nam, V?nh Long 5329
Gi nam m ch?y bu?m m?n,
Mu?n v lm b, bi?t b?n hay khng?
Lm B Mi?n Nam, C?n Th? 8724
G?p em ?y hay l?i hay l?
H?i em lm v? l? em c x?ng khng?
Lm B Mi?n Trung, Khnh Ha 2745
Cng th lm l?: ng??i ?n bt m? n?m chi?u manh
K? ?n bt ??i thanh n?m chi?u mi?ng
Lm B ??i Chng 1594
Con c tr?ng b?ch nh? vi
Ai mu?n lm b cha (ch) ti th v?
M? (Thm) ti ch?ng ?nh ch?ng ch
Mi dao cho s?c, mc m? m xem
Lm B ??i Chng 8221
Chi?u hoa m tr?i gc ??n,
Mu?n v lm b, bi?t b?n hay khng
Lm B ??i Chng 6333
Chi?u bng m tr?i gc ??n
Mu?n v lm b bi?t c b?n hay khng ?
Lm B Mi?n Nam, C?n Th?, 4380
Chi?u bng (hoa) m tr?i gc ??n
Mu?n v lm b bi?t c b?n hay khng ?
Lm B Mi?n Nam, C?n Th?, 1717
Ch? tham ng?i m?i thuy?n r?ng
Tuy r?ng t?t ??p nh?ng ch?ng ng??i ta
Ch? tham vc l?nh tr?u hoa
L?y ch?ng lm l? ng??i ta giy v.
Lm B ??i Chng 4516
Ch?ng chung v? l? m?i k? m?i n?i Lm B ??i Chng 10253
Ch? l?n ch? l?y ??ng ??u
Em ph?n b m?n em h?u ??ng trn
Con n?y tuy b m khn
??ng ??u x??ng x?u, ??ng trn l?m m?u
Lm B ??i Chng 2022
Anh ?i! lm sao cho ph?i phn phn
Th em m?i dm trao thn g?i mnh
Lm B ??i Chng 6542
?i lng ?n tri thanh yn,
T?i chi lm b, n?m ring m?t mnh.
Lm B Mi?n Trung 10230
?n sung ng?i g?c cy sung (2)
Ch?ng m?t th l?y, ch?ng chung th ??ng!
Lm B ??i Chng 7875