Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Lm Du

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?m n?m c? h?i tnh c?,
?n c?m anh gy, cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?,
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh? c?ng giu,
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo,
Ta ? yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p ?o c?ng qua.
Lm Du Mi?n Nam, 7356
Tr?m n?m ?nh (d?u) l?i h?n h
Cy ?a b?n c? con ? khc ??a.
Tr?m n?m h?i ng? tnh c?
?n c?m anh g?y cu th? anh ??.
Mu?n cho thu?n n?o ?i v?
Anh sang lm r?, em v? lm du.
S? giu l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho.
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo,
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi.
Em ?i! Ch? vi l v
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Ta yu nhau tam t? ni c?ng tro
Th?t bt giang c?ng l?i, tam th?p l?c ?o c?ng qua
Lm Du Mi?n Trung 6100
Thn em nh? con c tr?ng
Np n?ng gi?a th?m b?
Lm du ba m ?n nh? c?m d?
Lm Du Mi?n Nam, ??ng Thp 7666
Thn em m??i su tu?i ??u
Cha m? p g? lm du nh ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
N?m ba chuy?n th?m, chn m??i chuy?n cay
T?i v? ? m?y n?m nay
Bu?n ring th c, vui ry th khng.
Ngy th?i v?t v? ngoi ??ng
T?i v? th?i l?i n?m khng m?t mnh.
C ?m th?c su?t n?m canh
Rau heo, cho ch, loanh quanh ?? tr.
Lm Du ??i Chng 7220
Thn em lm du nh? c?ng gi lm d?a,
N?ng b? no em de theo b? n?y cho v?a lng m? cha.
Lm Du Mi?n Nam, 9378
T? ngy em v? lm du
Anh ? d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi kh l?m em ?i
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Lm Du ??i Chng 3082
T? khi em v? lm du
Anh th d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi d? l?m em ?i
Nh?n ?n, nh?n m?c, nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
Nn ko nn c?t nn x t?m rng
Nh?n cho nn v? nn ch?ng
Th?i em coi sc l?y trong c?a nh
?i ch? th?i ch? ?n qu
?i ch? th?i ch? r? r ? tr?a
D ai b?o ??i, b?o ch?
Th em ni d?i: con th? em v?
Lm Du ??i Chng 1872
Quen vi?c nh m? l? vi?c nh ch?ng. Lm Du Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8714
Ng ln th?y nc nh cao
Th?y v??n cau r?ng mu?n vo lm du
Lm du coi tr??c coi sau
Coi nh m?y c?t coi cau m?y hng
Lm Du Mi?n Trung, Khnh Ha 7053
N??c ln kh?i ch?u, trn u
Qua lo cho b?u lm du khng r?i.
Lm Du Mi?n Nam, Ti?n Giang 8627
Lm ru?ng c tru lm gi?u c v?
Lm ru?ng c tru lm du c ch?ng
M?t huy?n hai li ch?ng xong
M?t ch?nh hai go ??ng nong tay vo
Lm Du ??i Chng 8657
Lm r? ch? xo th?t tru lm du ch? ?? xi l?i Lm Du ??i Chng 1470
Lm du v?ng n?u v?ng kho
Ch?ng khng b?t b?, m? o nhn tr?
Lm Du ??i Chng 6115
Lm du v? nh ng??i ta,
?n no ng? n??ng, m? la ch?ng r?y.
Lm Du Mi?n Trung, Ph Yn, 9402
Lm du tr?m h? (c? h?) Lm Du ??i Chng 6915
Lm du thin h? Lm Du ??i Chng 1587
Lm du nh qut khng xong
N?u c?m khng chn, m? ch?ng c??i ch
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 6749
Lm du n?i c? th? lm r? n?i ?ng con Lm Du ??i Chng 3898
Lm du kh l?m em ?i (2)
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a, nn nh
Nn ko, nn c?t, nn x t?m vng
Nh?n cho nn v? nn ch?ng
R?i em coi sc l?y trong c?a nh
Lm Du ??i Chng 801
Lm du kh l?m em ?i
Cho ?n c?m s?ng ch?ng thi c?ng v?a
Lm Du ??i Chng 6580
Lm du kh l?m anh ?i!
Lm r? ??ng ng?i c?m s?n m ?n.
Lm Du Mi?n Nam, Ti?n Giang 7254
Lm du kh? l?m ai ?i
Vui ch?ng dm c??i
bu?n ch?ng dm than
Lm Du Mi?n Nam, B?n Tre 3030
Lm du cha m? ch?ng c ch?ng, c ??i
Lm du em ch?ng c nhi?u n?i ??ng cay
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 9261
Lm du c?c nh?c long ?ong
Khuya cn gi g?o l?ng khng ???c n?m
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 7550
Lm du ba b?n n?m tr??ng
M? ch?ng khng th??ng ?nh thc t?i ng ba ???ng
H?n th??ng em s?ng d?y g ngh?a can th??ng v?i anh
Lm Du Mi?n Nam, Kin Giang 9336
Khoan khoan khot khot bi?u ??ng
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ch? ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than
Lm Du ??i Chng 6259
Hi?m hoi con gi ??u lng,
Lm du ng??i khc ch?ng trng c?y g,
C?u tr?i sinh ???c nam nhi,
Sau ny ni di tng chi h? hng,
Tr?i c??i, tr?i m?ng cho r?ng:
N? nhi khng c sinh nam th? no,
Sao khng suy xt th?p cao,
Nh ng??i m ? ch? no chui ra.
Lm Du Mi?n Nam, 7214
Gi ??a b?i chu?i tm lum (3)
M? (M) gh? nh? hm ai dm lm du
Lm du kh l?m anh ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang, ??ng Thp, B?c Liu 6479
Gi ??a b?i chu?i tm lum
M? (M) gh? nh? hm ai dm lm du
Lm du kh l?m anh ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang, ??ng Thp, B?c Liu 1564
Gi ?u c th? h?n ho
Trai ch?a lm r?, gi vo lm du
Lm Du ??i Chng 10301
Em n?u c?m qun ??m vo r,
Em kho c qun b? ?? mu
Ra l?y ch?ng s? n?i lm du,
Em ?y v?ng ???ng n?i tr?, e mai sau anh bu?n.
- Canh c khng ngon, mi?ng gin l ??ng,
D ai ni mu?i m?n, mnh c? b?o mu?i cay,
Quy?t lng g ngh?a sum v?y,
Thn ph? gi c ch chua ch cht,
? c anh ?y ?? l?i
Lm Du Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6489
Em l thn ph?n n? nhi!
Th?y m? thch c??i lm chi b? bng
Ti?n th?i chn h? l?ng quang
Cau non tr?m thng h? hng ?n ch?i
Vng vng ko ?? m??i ?i
Nh?n ba tr?m chi?c, ti?n th?i m??i quan
Cn bao c?a h?i c?a han
C?a m?t ti?n c??i c?a mang ta v?
C??i ta tr?m ng?ng nghn d
Tr?m ngan nghn ph??ng ta v? lm du
C??i ta chn ch?c con tru
Ba tr?m con l?n ??a du v? nh?
Chng v? nh?n nh? m? cha
Mua tre ti?n ??t lm nh ? ring
Chng v? nh?n nh? lng gi?ng
Qut c?ng qut ng, ra ging ta v?
Ta v? ta ch?ng v? khng
Voi th ?i tr??c ng?a h?ng theo sau
Ba b c?m qu?t theo h?u
M??i tm ng??i h?u ?i ?? th thi
Lm Du ??i Chng 7294
C kia ??i nn ?i ?u (2)
C v? An Ph lm du th v?
An Ph c ru?ng t? b?
C ao t?m mt c ngh? k?o nha
Lm nha bn l?, bn bun
Bn kh?p H N?i bn sang H?i Phng
Bn cho ch khch c?a ?ng
Lm ra k?o l?c, k?o h?ng, k?o ty.
Lm Du Mi?n B?c, H N?i 6451
C kia ??i nn ?i ?u
- Ti l ph?n gi lm du m?i v?,
M? ch?ng c nghi?t th?y gh
Ti ? ch?ng ???c ti v? nh ti!
Lm Du ??i Chng 8230
Chim chuy?n n l?a nhnh m chuy?n
Lm du (em ?y) l?a ch? cha m? hi?n g?i thn
Lm Du ??i Chng 8297
Ch? kia m g?i ?i ?u
Ti l ph?n gi lm du m?i v?
B?i v d?t nt ch?ng ch
Ti v? ti h?c e, v?i ng??i.
Lm Du Mi?n Nam, B?c Liu 683
Ch?a lm du, ? hay ?u lm m? ch?ng Lm Du ??i Chng 5089
Ch?a lm du
? hay ?u lm m? ch?ng
Lm Du ??i Chng 4602
Ch?n t?m r?i m?i ??m t?,
Lm du r?i m?i ???c nh? m? ch?ng
Lm Du Mi?n Nam, An Giang 9161
Bng li tr?n l?n bng ngu
Ti?c h??ng nhan b?u lm du bn Tu
Lm Du ??i Chng 6975
Bn ngo?i th??ng n b?ng bn n?i ght Lm Du Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1833
B?n ma bng cc n? sai,
?? coi tr?i khi?n duyn ny v? ai.
Bng li tr?n l?n bng ngu,
Ti?c h??ng nhan b?u lm du bn Tu.
Lm Du Mi?n Nam, C?n Th?, 528
B??c ln ba b??c ng?p ng?ng (2)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du,
Lm du kh l?m anh ?i,
Lm r? ??ng ng?i, c?m s?n anh ?n.
Lm Du Mi?n Nam, 6741
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (5)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ai ?i
Vui ch?ng dm c??i bu?n ch?ng dm than
Lm Du Mi?n Nam, An Giang, ??ng Thp, V?nh Long 7558
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (4)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du!
Th tay h?t ? chim su
Th?y em ci ct gi? tru m?t mnh
- Ph?i chi anh ha ??ng hai mnh
?? v gi? th? cho b?n mnh ngh? ng?i!
Ph?i chi anh ha ??ng con d?i
Bay ln ?p xu?ng gi?n ch?i tri ?o
- Anh ?i ??ng v?ch vch ph ro
V??n em m?i t?o, tri h?ng ?o cn non
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 6827
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (3)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du!
Th tay h?t ? chim su
Th?y em ci ct gi? tru m?t mnh
- Ph?i chi anh ha ??ng hai mnh
?? v gi? th? cho b?n mnh ngh? ng?i!
Ph?i chi anh ha ??ng con d?i
Bay ln ?p xu?ng gi?n ch?i tri ?o
- Anh ?i ??ng v?ch vch ph ro
V??n em m?i t?o, tri h?ng ?o cn non
Lm Du Mi?n Nam, V?nh Long 2174
B??c ln ba b??c l?i ng?ng (2)
Tu?i em cn nh? ch?a t?ng lm du
Lm du kh l?m ai ?i
Bt c?m ?i ??a c?ng nh? ti?ng anh
Lm Du Mi?n Nam, An Giang, ??ng Thp, V?nh Long 7770
o di n?m nt h? bu
?? coi ng??i ngh?a lm du th? no
Lm Du Mi?n Nam, C?n Th?, 5495
Anh v? lm r? ?n c?m v?i c
Em v? lm du ?n rau m v?i r?m ??ng
Lm Du ??i Chng 3003
Anh ?i, em n?u c?m qun ??m vo r
Em kho c qun b? ?? m?u
Ra l?y ch?ng s? kh?n n?i lm du
Em ?y v?ng ???ng n?i tr?, s? mai ?y anh bu?n
- C?m ch?a ??m th anh ??m gim trt l?t
C d?u l?t anh c?ng ni ng?t nh? ???ng
D?c lng n?ng m?t ch? th??ng
N?ng che m?a ??y, kh? tr?m ???ng anh c?ng cam
Lm Du Mi?n Nam, 6421