Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L?ng L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
L?ng L? Mi?n Trung 1049
V? nh cha ?nh m? h
Nh?ng em ch?ng b? trai ? ???c ?u
Trai ? ??p l?m m? ?i!
Qu?n thm o tr?ng cho ti ph?i lng.
L?ng L? ??i Chng 4624
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
L?ng L? Mi?n Trung 4191
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
L?ng L? Mi?n Nam, V?nh Long 8330
S?m con mu?n ch?ng L?ng L? ??i Chng 9150
Nhn ngh?a no gi? ???c lu
V?ng ch?ng hm tr??c hm sau ng?a ngh?!
L?ng L? ??i Chng 2270
Nhc trng th?y thong ?i qua
L?ng l? chi m?y cho ta phi?n lng.
V cam cho qut ?o bng
V em nhan s?c cho lng anh say
L?ng L? ??i Chng 7236
Nh?t thch ?n tri chua
Hai ?a mua o t?t
Ba tm l?t qu?n trai
L?ng L? ??i Chng 7910
Ni ra s? ch? em c??i (2)
R?ng ti ? gi v?n m??i ??a con,
Lng r?ng b?i ?? cn non,
Np b?, np b?i s?m con mu?n ch?ng.
L?ng L? Mi?n Trung, Ph Yn, 7229
Ng ln cy mt t tri nhi?u x?
Con gi l?ng l? trai kia b?y b?
Con gi ?ng hong trai n? dm ?au^
L?ng L? Mi?n Trung, Bnh ??nh 2731
N?i no ch quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
L?ng L? ??i Chng 5270
Li?n Tu v?ng ch?m bi?ng xem,
L?ng l? nh? b?u ai thm b?u khoe.
L?ng L? Mi?n Nam, 4467
Lm ?? m??i ph??ng c?ng ch?a m?t ph??ng l?y ch?ng L?ng L? ??i Chng 8849
Lm ?? khng ?? ti?n ph?n sp L?ng L? ??i Chng 6499
Lm ?? g?p n?m v?ng khch L?ng L? ??i Chng 1126
Lm ?? g?p n?m m?t ma L?ng L? ??i Chng 2849
Lm ?? c v?n t? nm L?ng L? ??i Chng 4312
Lm ?? c tn
C h??ng n th? vua
C chung cha ni?m Ph?t
L?ng L? ??i Chng 6049
Lm ?? chn ph??ng ?? m?t ph??ng l?y ch?ng L?ng L? ??i Chng 8508
Lm ?? ba ?ng l?y ch?ng c?ng ??p L?ng L? ??i Chng 5386
L?ng l? v?ng qu? soi th?m
H??ng ??a bt ngt cng thm b?n lng
Gi thu th?i ng?n ph dung
D? nng l s?t anh nung c?ng m?m
L?ng L? ??i Chng 6013
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
L?ng L? ??i Chng 8137
L?ng l? m?i c con b?ng
Chnh chuyn nh? ch? n?m khng c? ??i
L?ng L? ??i Chng 4737
L?ng l? con b? con b?ng
Chnh chuyn ai d? cng ch?ng ??n ch?
Chnh chuyn ch?t c?ng ra ma
L?ng l? ch?t c?ng khing ra ngoi ??ng.
Chnh chuyn ch?t c ti?ng c?ng
L?ng l? ch?t c?ng c?ng c?ng ching
L?ng L? ??i Chng 8353
L?ng l? ch?t c?ng ra ma
Chnh chuyn ch?t c?ng khing ra ngoi ??ng
L?ng L? ??i Chng 8870
L?ng l? ch?ng m?t mnh ti (2)
Thanh Lm, ?ng S?m c?ng ?i ba ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
L?y ch?ng thng chn, thng m??i ?? con
L?ng L? ??i Chng 8555
L?ng l? ch?ng m?t mnh ti
Lng trn x d??i c?ng ?i ba ng??i
L?ng L? ??i Chng 4536
L?ng l? c?ng ch?ng c (c?ng ch?ng) mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? dnh
L?ng L? ??i Chng 7844
L?ng l? ?eo nh?n cho ch?a
Nh?n th r?i m?t l?ng l? v?n cn
L?ng L? ??i Chng 4834
Khng ng? quang ??t l? r?i
B ra l?m ng?m chn n?i chn ch?ng
L?ng L? ??i Chng 5231
Kh?n ch?u o ng? xnh xang
L?ng l? m?y khc tnh tang tang tnh
Nhc ln trng th?y bng c mnh
Ma may nh?y nht, r?p rnh v?i ch cung v?n
L?ng L? ??i Chng 7014
Gi ?u c gi l? ??i
Ch? tr? c m?t ng Tr?i khng chim
Th? Cng H B c?ng nhn
T? Thin ?i Thnh c?ng chim lm ch?ng
L?ng L? ??i Chng 9803
Em chnh chuyn anh c?ng ???c nh?
L?ng l? no bi?t ci b? no (l) ?u.
L?ng L? ??i Chng 3924
D?c lng ch? ??i bng sung
Bng sung ch?a n? ta dng bng sen.
L?ng L? ??i Chng 6469
Con tm n b?o con c
Ngy no my c?ng ?i m chng tao
L?ng L? ??i Chng 5987
Con ti ?i ki?m v? ?y
Mu?n cho n g?i b?ng Th?y th cho
L?ng L? ??i Chng 1015
Cn chi nay thi?p mai chng,
Ghe anh lui kh?i b?n, b?u l?ng lon bi?t ?u.
L?ng L? Mi?n Nam, L?c T?nh 6277
C kia y?m th?m quai t?m
Ch?ng c ?i lnh c n?m v?i ai
C n?m c ?? m?t ??a b trai
Ch?ng v? ch?ng h?i con ai th? ny
Con ti ?i ki?m v? ?y
C cho n g?i b?ng th?y th cho
L?ng L? ??i Chng 3270
Chnh chuyn ch?t c?ng ra ma
L?ng l? ch?t c?ng ?em ra ngoi ??ng
Chnh chuyn ch?t ph?i ?i khng
L?ng l? ch?t c ti?ng c?ng, ti?ng ching
L?ng L? ??i Chng 6600
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem L?ng L? ??i Chng 9789
Ch? ?u m bu?c ngang tr?i
Thu?c ?u m ch?a con ng??i l?ng l?
L?ng L? Mi?n Nam, Kin Giang 3923
Cy vng ??ng khng tr?ng m m?c, (3)
Con gi xm ny ch?ng ch?c m theo
L?ng L? Mi?n Nam 3195
Ba Thng m??i ngy
H?t tu?n chay gi ??
L?ng L? ??i Chng 536
B gi b?ng thng g?o xay
Gi b?ng s?n s?t h?i ch?y c?i ?u
L?ng L? ??i Chng 3043
B??c ln xe ki?ng ?i vi?ng m? (m?) ch?ng
M? ch?a c? m?c trong lng ??u (th?) thai
L?ng L? ??i Chng 8041
Anh v? s??ng gi l?nh lng
? ?y chung g?i chung mng v?i em
L?ng L? Mi?n Nam, 2371
? chi hai d? ba lng
D? cam th ng?t, d? bng th chua
L?ng L? ??i Chng 4309