Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Linh Tinh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u c b?ng ?nh ?u
Tm cng ht b?i c thu c?m ch?u
Linh Tinh Mi?n Nam, 4273
Tr ba ?i h?c ???ng xa
C?m canh ai n?u, c?a nh ai coi
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 6699
Tre gi anh ?? pha nan
Vi pha v?i ngh?a, thu?c n?ng v?i duyn
L?n ?an nng n, b ?an gi?n sng
G?c th anh ?? k gi??ng
Ng?n ngnh anh ?? c?m gin tr?u, d?a
Linh Tinh ??i Chng 6260
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 8102
Tr? ch?ng tha gi ch?ng th??ng
Cc nhi ?nh ??ng ch?p chi nh?t nh?nh
Linh Tinh ??i Chng 1223
Tr?i bao gi b? m?a ngn
? gi gi x?c l?i gan gan l.
Linh Tinh ??i Chng 9324
Thuy?n em c l?ng m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 4946
Thuy?n ai m ??u gi?a dng
Tuy ngoi vn t?t, trong lng vn h?.
Linh Tinh ??i Chng 5093
Th?y anh hay ch?, em h?i th? ?i l?i (9)
Ngy x?a ng vua Thu?n cy tru hay b ?
- M?ng coi ng vua Thu?n canh ?i?n,
Chim tr?i c?n c?, t??ng li?n nh? cy.
Linh Tinh ??i Chng 6676
Th??ng th vi?t gi?y li?n ?i
Mai sau cch tr? ?i?u chi, c t?.
Linh Tinh ??i Chng 9271
Th??ng thay l? ki?n li ti
Ki?m ?n ???c m?y ph?i ?i tm m?i
Linh Tinh ??i Chng 9902
Th??ng thay cho ph?n con ra
? ?nh ??i h?c, ? cha ??i bia
Linh Tinh ??i Chng 9836
Tay c?m dao s?c c?t tri Thanh Tr
C?t ch?a t?i ru?t, bi?t Thanh Tr cn non
Linh Tinh Mi?n Trung, Th?a Thin 9723
Tao t??ng my kh?ng s? tao,
(Tao) ch?t ??u mu ch?y l?n nho my ra
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 2794
Tai nghe c gi Qu?nh Nga
Tu?i v?a ?i tm ?i ra ?on ch?ng
Ngh? mnh v?n v c?ng khng
Ra thn s?c ch?y g?ng cng ?ua ti
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 1308
R? nhau xu?ng b? m cua (2)
Ln non b? c?i, vo cha nghe kinh
Linh Tinh ??i Chng 1100
ng Tin ng?i d?a c?i tng
Ph?t ph? ru b?c l?nh lng ng Tin
Linh Tinh ??i Chng 4533
ng ti?u hi c?i non du
B nh?t ?t ?t ch?ng khu ku tr?i.
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 7105
Ni r?ng th c h?u mang
Khe su?i th c m?ng giang
Ch? t?nh c m? bn hng
? d?c c ? ngang
Bi?t bao gi? em ???c l?y chng
Ni r?ng tr? l?i cho h?u mang
Khe su?i tr? l?i cho m?ng gian
Ch? t?nh tr? l?i cho m? bn hng
? d?c tr? l?i cho ? ngang
Ai m tr? n?y,
Thi?p v?i chng k?t duyn
Linh Tinh ??i Chng 6771
Non n??c u s?u h? b?i ?u
Du du my b?c ci Ngao Chu
Linh Tinh ??i Chng 8940
Non cao ai ??p ln cao
Sng su ai b?i ai ?o m su ?
Linh Tinh ??i Chng 9105
Ni xa ta c?ng bi?t g?n (2)
Ni trong ng To ngoi sn bi?t li?n
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 8794
Ni xa ta c?ng bi?t g?n
Ni cy rau hng, rau c?n h? ng??i
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 4792
N ra r?i n l?i vo
No n c ph hng ro nh c
N ra r?i n l?i v
Ch? no n c vc v? ??p ai!
Linh Tinh ??i Chng 1561
Nh n?y ch?t l?n toi g
C ba ng c?ng ??n nh ngy x?a.
Linh Tinh ??i Chng 4295
Nh my l?m ??t l?m ao
L?m tru, l?m ru?ng con tao ?n g ?
Linh Tinh ??i Chng 6466
Nh giu giu ??p ph?i ci gai
C?ng b?ng nh kh gy hai x??ng s??n
Linh Tinh ??i Chng 2588
Ng ra ngoi bi?n t?m t?m
Th?y thuy?n anh ch?y m??i l?m ci cho
Linh Tinh Mi?n Trung, Khnh Ha 8763
Ng ln ?m c?y ng Cai
C?y th?a ng ght, c?y dy ng th??ng
Linh Tinh ??i Chng 10178
Nghu nhao vui th s?n h
Mai l b?n c?, h?c l b?n (ng??i) thn.
Linh Tinh ??i Chng 7393
Ngho khng s?, s? ci ?au
C? ??i khng b?nh lm giu nh? ch?i
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 1977
Ngy ngy c?p nn ra ?i
Bun g ch?ng c, bn g c?ng khng!
Linh Tinh ??i Chng 4044
Ng?a ai c?t ng ng ngh
Chung m ai b? b? tre ng th?y
Linh Tinh ??i Chng 2719
Ng?a ai bu?c ng ng Cai
Son ai m l?i ?eo tai b Ngh
Ng?a ai bu?c ng ng Ngh
Tru ai l?i bu?c b?i tre ng Th?y
Linh Tinh ??i Chng 9730
Ng? r?ng cy c? bng cao
Thi?p ?n mnh vo trnh n?ng cng m?a
Ai ng? cy c? l th?a
?n n?ng n?ng h?t, ?n m?a m?a vo
Linh Tinh ??i Chng 8470
Ng?i bu?n ch?c l gi nem
Con ch? gi kho, con em c?t dm
Nem ngon m?t c?c m?t chm
?n th? v?a lng c bc hy mua!
Linh Tinh Mi?n Nam, V?nh Long 7351
Ng?m xem mun s? ? ??i
Tr?i kia ? b?t lm ng??i c thn.
Linh Tinh ??i Chng 9379
Nn ra tay ki?m tay c?
Ch?ng nn th ch? ??ng (ch?ng ) nh? c?y ai
Linh Tinh ??i Chng 6321
Nam K? Kh?i Ngh?a tiu Cng L
??ng Kh?i Vng Ln m?t T? Do!
Linh Tinh ??i Chng 7583
N?a xanh l?t r?i bong boong
G?u dai mc n??c, ng?t lng g?u dai
Linh Tinh ??i Chng 3275
N?i ??ng ?c l?i nn niu
Gi to gi cu?n ??a di?u ln my
Linh Tinh ??i Chng 9532
N?u lm hoa lm hoa h??ng d??ng
N?u lm ? lm ? hoa c??ng
Linh Tinh ??i Chng 4762
N??c dy ng?a ch?y ng?p ki?u
C?a nh b? tr?ng s?m chi?u m?c ai
Linh Tinh ??i Chng 1168
N?m voi anh ?c n?m chung
N?m c anh ?ng n?m gi??ng bnh phong
Cn m?t c b ch?a ch?ng
L?i ?y anh kn cho b?ng lng c
M?t l ng C?ng, ng ??
Hai l ng Bt, ng ? c?ng v?a
Gi? tn b Nguy?t, ng T?
S?m ?i c?u Th??c, t?i m? m?ng Hng
R?i ra, c?a l?i treo cung
?? cho c ??, c b?ng c ru
Ru r?ng: con b, con n
Con l?y, con b, con ch?ng, con ?i
Ngy sau con l?n k?p th,
Con h?c, con vi?t, con thi cng ng??i (*)
Linh Tinh ??i Chng 10275
Mu?n cho ph?i ph?i phn phn.
Cy da c?y th?n, th?n c?y cy da.
Linh Tinh Mi?n Trung, Ph Yn, 10028
Ma ng?t t?n b?o
Heo bo t?n lng
C? th? mang gng
Tay c?m lng ma
Linh Tinh Mi?n Trung 6415
Mo ngao c?n c? ng th?y (5)
C?n cho ng ch?t n?m ngay trn r?ng.
Linh Tinh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7283
Mo ngao c?n c? ng th?y
ng th?y v?t ch?t c? b?y mo ngao.
Linh Tinh Mi?n Nam, Ti?n Giang 6546
M?t mai tr?ng l?ng kh hn (8)
M?t mai tr?ng l?ng kh hn, Dy dn kh d?t, ng??i ngoan kh tm.
Linh Tinh Mi?n Nam, L?c T?nh 8326
M?t mai tr?ng l?ng kh hn (5)
Dy dn kh d?t b?n sang kh tm.(1)
Linh Tinh Mi?n Nam, L?c T?nh 1557