Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? Duyn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
L? Duyn Mi?n B?c, H N?i 8065
Yu nhau m ch?ng ???c nhau,
C?ng b?ng tro n?a cy cau ??t ni.
L? Duyn Mi?n Trung, Ph Yn, 9305
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
L? Duyn ??i Chng 5966
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
L? Duyn Mi?n Nam, An Giang 3266
Xng xnh o l?a m?i may (2)
Hm qua m?i m?c,b?a nay m?t r?i
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 6716
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
L? Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 3291
Xa sng, xch n??c b?ng chnh,
S?y tay r?t xu?ng, g?m mnh v duyn.
L? Duyn ??i Chng 3152
Xa lm chi m xa quanh xa qu?t
Xa lm chi m xa t?c, xa t?i, xa v?i xa vng
Khng cho thi?p th?, chng than ?i l?i
L? Duyn Mi?n Trung 618
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
L? Duyn Mi?n Trung 9869
X?a kia c?ng ? m?t lng,
B?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 6177
X?a kia ai c?m duyn b,
By gi? b gi c?m duyn ti.
L? Duyn Mi?n Trung 3476
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 6975
V d?u tnh ch?ng yn ?ang,
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?.
L? Duyn Mi?n Trung 7014
V d?u tnh b?u mu?n thi (5)
B?u gieo ti?ng d? cho r?i b?u ra
B?u ra b?u l?y ng cu
B?u cu c b?ng ch?t ??u kho tiu
Kho tiu kho ?t kho hnh
Kho ba l??ng th?t ?? dnh m? ?n
L? Duyn Mi?n Nam, 2577
V d?u thi?p ch?ng yu chng (*)
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
L? Duyn Mi?n Nam, 8509
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
L? Duyn Mi?n Nam, 3173
V d?u ch?ng ??ng lm ?i,
??n sau ta s? lm sui m?t nh.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 5666
Vng c?m trn tay r?t xu?ng khng phi?n
Ch? phi?n m?t n?i n? v?i duyn khng trn
L? Duyn ??i Chng 1534
V?n tay v?i ch?ng t?i cao
Ti?c ?i l ti?c bng ?o n? khuya
L? Duyn ??i Chng 584
V?n tay (Ng?n tay) v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho c??i ch?ng ???c em
L? Duyn ??i Chng 10346
V?n ban ? th? m?ng,
Bn ?i?m b?t do nhn,
Thi thi ?y anh khng gi?n.
? em c?ng ch? h?n,
Ki?p ti sanh s? n?i phi?m ??n tri m.
L? Duyn ??i Chng 10204
V?ng v?ng ti?ng ai, anh nghe hoi ti?ng b?n
Ru?t th?t gan bo t?ng ?o?n ho hon
L? Duyn Mi?n Nam, An Giang 3389
U?ng cng xc tp nui c (5)
C ?n c l?n c d ln cy
L? Duyn Mi?n Nam, Kin Giang 8875
U?ng cng xc tp nui c (2)
C ?n c l?n c d ln cy
L? Duyn Mi?n Nam, Kin Giang 3501
Tro ln cy tr?c, ng?t l ?inh l?ng
D? cu?n sch ra th?y ba cu ch? r?ng,
M?c ??o x th?ng long v gic
? v? chi cao nhn sm snh v?i hu?nh k?,
Anh ch em l gi l? th,
Gi? nh? con c m ch? k? ha long.
L? Duyn Mi?n Nam, C?n Th?, 2756
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 3159
Trch g sao v?i gy tan,
Chung tnh ch?a mn chung vng v?i rung.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 1051
Trch ai v?i thc su?i vng,
Ngi nh?n tri h?t thi?p chng xa nhau.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 3881
Trch ai v?n kha, b? cha,
Vu oan, gi h?a, mnh la ti ra.
L? Duyn Mi?n Trung 5998
Trch ai treo ng?n, th?t ngnh
Cho chng xa thi?p, cho anh xa nng.
L? Duyn Mi?n Trung 5188
Trch ai n? ??n cy b?n
Ch?ng cho ghe c ??u g?n ghe tm!
L? Duyn Mi?n Nam, V?nh Long, Long An 6558
Trch ai d? th lng lang,
Lm cho nn n?i thi?p chng r? phn.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 5889
Trch ai b? cnh chim h?ng,
?? cho b?y qu? v?y vng trn cao.
L? Duyn Mi?n Trung 3882
Trch ai ?em kha r? cha
Vu oan gi h?a mnh la ti ra
L? Duyn ??i Chng 7760
Tr?i xui duyn ch?ng thnh duyn
Th em t? ?i cn h?n s?ng s?u
L? Duyn ??i Chng 8097
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 4237
Trch tr?i sao v?i m?a ging
Trch em sao v?i l?y ch?ng b? anh
L? Duyn Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu, , Ti?n Giang 7574
Trch ng T?, b Nguy?t ch?ng xe,
M?t mnh ng?i ln b?i tre khc rng,
Tr?i sao tr?i ? khng cng,
Ring ti nh? ch? l?n vng r?i ren.
L? Duyn Mi?n Nam, Long An 4434
Trch ng t? sao khng nh? ph??c cho con nh?
Trai trng, gi ??i, n? ch?
Phng loan v?ng v? hai ?ng l? duyn.
L? Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 4674
Trch m? v?i cha ch? qua khng trch b?u,
Cha m? ham giu g? b?u ?i xa.
L? Duyn Mi?n Nam, Tr Vinh 2890
Trch lng cha m? v?ng toan,
Bng bp ch?ng bn ?? tn ai mua.
L? Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 3106
Trch lng b?u c? ??y ??a,
G?t anh di n?ng d?m m?a nh?c nh?n.
L? Duyn Mi?n Nam, ??ng Thp 4117
Trch h?ng nhan v duyn b?c ph?n
Duyn ? g?n ch?ng ???c x?ng ?i
L? Duyn Mi?n Nam, ??ng Thp 5656
Tr?i m?a mt ??t, con c c?t ln ??ng
Thu? xun xanh sao khng g?p, ?? em c ch?ng r?i ti?c than.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7915
Tr?i ???ng m?a ???ng chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l? ?ang b?i
Hai ??a ta v l? ra r?i
Lng th??ng em b?n d?ng ng?i khng yn.
L? Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 1125
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh,
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th.
L? Duyn Mi?n Trung, Ph Yn, 5787
Tr?ng lu v b?i lm my,
?i ta tr?c tr? t?i dy t? h?ng.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 9133
Tr?ng lu v b?i chm my
?i ta cch tr? v giy t? h?ng
L? Duyn Mi?n Trung, Khnh Ha 9924
Tr?m n?m tnh chuy?n ? vng
Sa c? m?t m?y, thi?p chng xa nha
L? Duyn Mi?n Trung 6662
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
L? Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7638