Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L? V?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Th?t c? l? v?n L? V?n ??i Chng 2898
Sa c? l? v?n L? V?n ??i Chng 1314
Gi ??y ??a ph? ph?t ng?n c?
Anh ?y l? v?n t?i ch? duyn em
Km th? n??c m?t nh? len
T??ng t? s?u mu?n v em c ch?ng
L? V?n ??i Chng 932
Chim Quyn xu?ng ??t cng Quyn
Anh hng l? v?n c?ng nguyn anh hng
L? V?n ??i Chng 7832
Chim quyn xu?ng ??t ?n trn (3)
Anh hng l? v?n ln r?ng ??t than!
??t than th ph?i sng than,
Lm sao ??ng ?? l?m gan anh hng.
L? V?n ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 9156
Chim quyn xu?ng ??t ?n trn
Anh hng l? v?n ln r?ng ??n than.
Em nh? th??ng anh, lng d? ch?a chan,
Th r?ng anh ? l?i, c? hn c nhau.
L? V?n Mi?n Nam, B?n Tre, V?nh Long, Mi?n Trung, Ph Yn 9304
Chi?u chi?u ng L? ?i cy (2)
Tru li gy ch, khoanh tay ln b?
L? V?n Mi?n Nam, V?nh Long 8823
Chi?u chi?u ng L? ?i cy
Tru tha, gy ch, khoanh tay ng?i b?.
L? V?n Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 4855
Chi?u chi?u ng L? ?i cu (2)
B? ve, b? chn, b b?u ai mang.
L? V?n Mi?n Trung 4997
Chi?u chi?u ng L? ?i ??ng (2)
C tm khng c nh?n r?ng c??i hoi.
L? V?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 6563
Chi?u chi?u ng L? ?i ??ng
C tm nh?y h?t nh?n r?ng c??i tr?
L? V?n Mi?n Nam, V?nh Long 5978
Chi?u chi?u b?t nhi c?m cu
Nhi ku ci ?o, th?m s?u nhi ?i
L? V?n ??i Chng 7406
Chim Khuyn xu?ng ??t ?n giun
Anh hng l? v?n ln ngu?n ??t than
C hn c?ng ng?a nh quan
Kh?u ki?u rch nt h?ng nhan v?n cn
L? V?n ??i Chng 6928
Ba v?i m em khng tham ci n?i mm thau, ??a tr?c
M ch?u ci n?i c?m h?m, mu?i rang
M?t mai c th?t c? l? v?n th th? gian kh?i c??i
L? V?n Mi?n Nam, ??ng Thp 2287