Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » L L?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu ai ??ng ni qu ?a
Ght ai ??ng ni thi?u th?a nh? khng
Khc no qu? mu?n lng cng
Ngoi hnh xinh ??p trong lng x?u xa.
L L? ??i Chng 6267
Xun ng?n nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai;
S? kinh anh rng di mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
L L? ??i Chng 7234
Vi?c quan th c? php cng m lm L L? ??i Chng 6537
Vi?c nh th nhc, vi?c ch bc th sing L L? ??i Chng 1641
Vi?c nh? khng xong, vi?c l?n sao thnh? L L? ??i Chng 483
Vi?c ng??i th sng, vi?c mnh th qung L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6743
Vi?c no ra vi?c ? L L? ??i Chng 7593
Vo l? h, ra l? h?ng L L? ??i Chng 3617
V? qut dy c mng tay nh?n L L? ??i Chng 6669
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
L L? Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 6373
V?t v? c lc thanh nhn
Khng d?ng ai d? c?m tn che cho
L L? ??i Chng 1631
Tu?i thn con kh? ? lm,
Cu?c khng lo cu?c lo dm ng??i ta.
L L? Mi?n Nam, 554
Tu?i gi nh? ng?n ?n tn tr??c gi L L? ??i Chng 10202
Trng m?t m b?t hnh dong
Con l?n c bo th lng m?i ngon
L L? ??i Chng 3340
Tri tc ?? nh?t ph L L? ??i Chng 8708
Trai nui v? ?? g?y mn
Gi nui ch?ng ?m bo trn c?i xay
L L? ??i Chng 6618
Trai gi?i gi?n khng lo ? v?
Gi l?ch xinh ch?ng s? ? ch?ng
Khuyn em gi? ph?n cho ??ng
Ch?n n?i ph?i ??o ch? h?ng xe duyn.
L L? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4560
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng (3)
Ba tu?ng b?p b?p l lng ton xom.
??o lm con ch? h?ng h?
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim
L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8567
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng (2)
Liu ?iu l?i n? ra ging liu ?iu
L L? ??i Chng 6068
Tr?ng r?ng l?i n? ra r?ng
H?t thng l?i n? cy thng r??m r
C cha c m? m?i c ta
Lm nn th?i b?i m? cha vun tr?ng
Khn ngoan nh? ?m ng cha
Lm nn ph?i ?oi t? tng ph?ng th?
??o lm con ch? h?ng h?
Ph?i ?em hi?u knh m th? t? nghim
L L? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 415
Trch thi?u khng ai trch bi?u L L? ??i Chng 5205
Tr?m vng tr?m b?c cho cam
Tr?m m?t n?m cm c?ng mang ti?ng ??i
L L? ??i Chng 5145
Tr?m nghe khng b?ng m?t th?y L L? ??i Chng 6575
Tr?m ngh? khng b?ng m?t ngh? tay quen L L? ??i Chng 9215
Tin g?p l?i tin L L? ??i Chng 9663
Tch ti?u thnh ??i L L? ??i Chng 9648
Ti?n khng chn xa g?n ?i kh?p. L L? Mi?n Nam, B?n Tre 2545
Ti?n ??n ?u, mau ??n ? L L? ??i Chng 7697
Ti?ng ??n con gi Th? Bin,
B?c Liu ?i c??i m?t thin c mi,
Ti?ng ??n con gi Gi?ng Chanh,
Ni n?ng chua cht kh thnh n? duyn,
Ti?ng ??n gi g?nh B Hi?n,
? ?n thu?n h?u ?y duyn v?i mnh
L L? Mi?n Nam, 5096
Thuy?n r?i nh?ng b?n ch?ng r?i
Bn bun l ngh?a mun ??i v?i nhau.
L L? ??i Chng 2452
Thuy?n r?ng b?t ngi b? tri
? ngang c ngi ta ng?i ? ngang.
L L? ??i Chng 9030
Thuy?n khng bnh li thuy?n quy
Con khng cha m?, ai by con nn
L L? ??i Chng 736
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m
L L? ??i Chng 7970
Thi ??ng ti?c r? con g qu? tha L L? ??i Chng 9677
Thng c thng ti?u thng ??i
Tay c ngn di ngn ng?n
L L? ??i Chng 6858
Thi?u ch b?t mo ?n c?t L L? ??i Chng 1160
Th? ?em ng?c t?t ra bn
Ng?c kia v?n tr?ng lun lun ch?ng m?
L L? ??i Chng 2768
Th? nh?t v? d?i trong nh (3)
Th? nh tru ch?m, th? ba r?a cn
- V? d?i th ?? con khn
Tru ch?m l?m th?t, r?a cn ch?u b?m !
L L? ??i Chng 738
Th? nh?t v? d?i trong nh
Th? hai nh d?t, th? ba n? ?i (r?a cn)
L L? ??i Chng 3666
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
L L? ??i Chng 5623
Th? nh?t th qu?n voi gi
Th? nh giu mi?ng, th? ba si ?
L L? ??i Chng 8098
Th? nh?t th gi?t m?t cha
Th? nh bun v, th? ba ng??c ?
L L? ??i Chng 8137
Th? nh?t th ?? th? khoa
Th? hai v? ??p, th? ba ?a ??ng
L L? ??i Chng 840
Th? nh?t s? k? anh hng
Th? nh s? k? b?n cng kh? dy
L L? ??i Chng 8383
Th? nh?t r??u ? ng ng
Th? nh chng ? ph??ng xa m?i v?
L L? ??i Chng 10251
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh ? ch?, th? ba t?i cha
L L? ??i Chng 4062
Th? nh?t l m? ci cha
Th? hai gnh v, th? ba bun thuy?n
L L? ??i Chng 6627
Th? d? ch d?ng c? x?u L L? ??i Chng 9630
Th?t c tanh tao ru?i m?i ??u,
Mm khng m?t m?, ki?n b chi
L L? ??i Chng 3695
Th?i so ph?i bi?t truy?n h?i
Khuyn ng??i ph?i bi?t l?a l?i m khuyn.
L L? ??i Chng 9450