Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Mai M?i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Mai M?i Mi?n Nam, 7053
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Mai M?i Mi?n Nam, An Giang 10141
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Mai M?i Mi?n Nam, B?c Liu 7745
X?u tre u?n ch?ng nn c?n
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em
Mai M?i ??i Chng 6086
Vi ng T? n?m ba ch?u ht
Vi b Nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
Cho ? v?i ?y g ngi chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, C?n Th?, 738
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 2362
V? ch?ng c?ng mu?n v? ch?ng ??i
Trch ng T? b Nguy?t xe r?i m?i dy
Mai M?i ??i Chng 6965
Trch ng T? cng b Nguy?t Lo
Xe dy vo l?i ??o dy ra
Mai M?i ??i Chng 7351
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, L?c T?nh 3106
Tin mai Mai M?i ??i Chng 6054
Th?n th? t?a g?c mai gi
H?i th?m b Nguy?t c nh hay khng
Th? gian chu?ng c?a, chu?ng cng,
No ai c chu?ng ng??i khng bao gi?
Mai M?i ??i Chng 2042
T? ngy ?n ph?i mi?ng gi?u,
Mi?ng ?n mi ?? d? s?u ??m chiu
Bi?t r?ng thu?c d?u hay l ba yu
Lm cho ?n ph?i nhi?u ?i?u xt xa
Lm cho qun m? qun cha qun c?a qun nh
Lm cho qun c? ???ng ra l?i vo
Lm cho qun c d??i ao
Qun sng t?m mt qun sao trn tr?i
??t b?t m nm chim tr?i
ng T? b Nguy?t xe dy, xe nh? n?a v?i ra ?u
Mai M?i ??i Chng 4670
Tn hn hai g?i m?t m?n
Vi ng T? b Nguy?t xe b?n ?i ta
Mai M?i ??i Chng 6922
Sng Ci C khng r?ng khng di
Tr?m n?m xui ch?y mi?t mi
Ti?c cho ng??i ngh?a thi?u ng mai d?n ???ng
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 3185
Sng tr?ng sng c? b? sng
Ta ???c c ?y ta b?ng ?i ch?i
Ta b?ng ta t?ch ln tr?i
H?i ng Nguy?t Lo t?t ?i ch?ng l
Mai M?i ??i Chng 6252
Rau r?m c?t (hi) (ng?t) ng?n cn t??i
Nh?ng n?i ph?i l?a th Tr?i khng xe
Nh?ng n?i b?c c g?m gh
Ti khng l?y n Tr?i xe ti vo
Ti?c thay ci s?i ch? ?o
o rch ch?ng v, v vo o t?i
B?c mnh ti l?m tr?i ?i
Mu?n chn b Nguy?t, mu?n vi ng T?
Gi?n ng??i lm m?i v?n v?
Duyn ti ? l?i ng T? l?i l?m
Mai M?i ??i Chng 2573
R?i ?y ta trch (ki?n) ng T? (*)
N?i th??ng khng v?n, v?n v? n?i no
Mai M?i ??i Chng 5414
R?i ?y anh c?y k? ni vo
S? tnh em b?u c n?i no m thi
N?i no ch?c quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 1373
Qu?t ng t? ci trt
?ng nh?y tt ln ng?n cy b?n
Bi?u ng se m?i ch? n?m b?y l?n, ?ng h?ng se
Mai M?i Mi?n Nam, 10341
ng T? H?ng ni nh? anh nghe
?? xong ma c?y ?ng s? xe cho hai ??a mnh
Mai M?i ??i Chng 6679
ng T? ch?t ti?t b Nguy?t ch?t ?m
Sao ng xe nh?m lm d? dang ti ?
Ai lm cho d? dang Tr?i
M Tr?i lm d? dang ti th? ny ?
Mai M?i ??i Chng 807
ng t? b Nguy?t Mai M?i ??i Chng 5713
ng T? ?nh v?n b Nguy?t ?nh v??ng
Ph? m?u ?nh g?, h?i nng th??ng khng nng?
Mai M?i ??i Chng 2433
ng mai chn th?p chn cao
Mu?n ?n th?t m? ni vo ni ra
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 2042
Nguy?t Lo ?i Nguy?t Lo
T? h?ng ?i h?i t? h?ng
Xe cho ta x?ng v? x?ng ch?ng
Cn ng Nguy?t Lo t? h?ng ai xe
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 5797
Nay em cn cha cn m? cn c cn bc
Nn em khng dm t? tung t? tc m?t mnh
Anh c th??ng em c?y mai dong ??n ni
Cha m? ?nh em c?ng s? ?ng
Mai M?i Mi?n Nam, Kin Giang 2161
Mai dong ch?n th?p ch?n cao,
Mu?n ?n th?t m?, ni vo ni ra.
Mai M?i Mi?n Trung, Ph Yn, 1611
M? gi?c ?i?p chim bao th?y b?n,
Th?c d?y r?i xu?t h?n m? hi,
Trch ng T? sao nay d?i,
Mai ??i, cho l?c duyn ti lm v?y.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 8441
L?i nguy?n ch?ng c? c ng T? H?ng
Thc th?i m?i d?t, s?ng khng b? chng
Mai M?i ??i Chng 10043
L? b?t hnh b?t ?o, (5)
Chung b?t ?? b?t minh
By gi? anh m?i r s? tnh,
T?i b mai ? ??c hai ??a mnh m?i xa.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 484
K? v? ng??i ? trng theo
Ng?a H? chim Vi?t ?i ?i?u i n.
M?t mnh t?a n t?n ng?n
N?m canh khc ru?t nh? d?n c? n?m.
V?ng mnh ta v?n h?i th?m
N?i ?n ? v?y ch?n n?m ra sao
B?y lu nay v?n kht khao
Mong ch?a th?y m?t lng no ? qun.
Ngh? r?ng chung b?n thi?u nin
V ai xui gi?c cho nn n?i ny
Trch ng t? ra tay h? h?ng
Lc xe dy sao ch?ng l?a ngy
By gi? hai ng? ?ng ty
Tr??c sao xe m?i t? ny lm chi
Ch?a bi?t nhau sao khng ni tr??c
Bi?t nhau r?i k? ng??c ng??i xui
Bao gi? cho ???c ?? ?i
Nh? sen linh ?? (T?nh ??) m?t ch?i hai hoa
Mai M?i ??i Chng 617
Im l?ng m ch?ng ni n?ng
G?t ??u, m?m mi?ng r?ng anh yu nng
M??n ng??i mai m?i ??a sang
C?u tr?i kh?n Ph?t cho chng ??p duyn
Mai M?i ??i Chng 796
Hm qua anh ?i ch? tr?i
Th?y ng Nguy?t Lo ?ang ng?i ? trn.
Tay th c?m bt c?m nghin
Tay c?m t? gi?y ?ang bin rnh rnh.
Bin ta r?i l?i bin mnh
Bin ?y l?y ??y, bin mnh l?y ta
Ch?ng tin ln h?i tr?ng gi
Tr?ng gi c??ng b?o r?ng ta l?y mnh.
Ch?ng tin ln h?i thin ?nh
Thin ?nh c??ng b?o r?ng mnh l?y ta
Quy?t li?u m?t tr?n phong ba
?? cho thin h? ng??i ta trng vo
Quy?t li?u m?t tr?n m?a ro
?? cho thin h? trng vo ?i ta
Mai M?i ??i Chng 4296
H?t mu?i m?n, ba n?m cn m?n
Lt g?ng cay, s?c chn n??c cn cay.
Anh th??ng em cha m? khng hay,
Nh? ng?n ?n tr??c gi, bi?t xoay h??ng no ?
Mai M?i Mi?n Trung, Mi?n Nam, ??ng Thp 3366
Ghe em r? v ng?n anh ch?ng ?n ch?ng ch?
Ghe anh tch b?n tch b?, em bu?n cho tr?ng m? sao
Mnh l?y nhau ch?ng ??ng b?i b mai l??i v?n t l?
M?t ???ng d ch?ng ?i ?i
Cht h??ng r?t l?i, m?t ??i ch?a qun
Mai M?i ??i Chng 737
Em vi ng T? vi ve r??u cht
Em c?u b Nguy?t n?m b?y con g
Xin cho ?i l?a hi?p ha
R?i sau em xin tr? l?, ??ng m ??n ?n.
Mai M?i Mi?n Nam, 10099
Em ?i hi du l du xanh xanh
Nui t?m d?t o dng anh ch? ngy
Trc mai c ? c ?y
C tay Nguy?t Lo bu?c dy t? h?ng
Mai M?i ??i Chng 9724
D ??p chn v?n ngn t?
M khng c m?i c?ng h? m?t ??i
Mai M?i ??i Chng 2652
D chn ra bi ct di
N? no li?u b? nhnh mai ho s?u
Anh th??ng em v b?i mi?ng tr?u
ng T? b Nguy?t ng?i r?i ??c m?
Giu sang ph qu, ba b?n b?c gi??ng th?
Mn the g?m ph? thao r?i ?i?m trang
By gi? than thi?t v?i chng
B?n m g?p ph lau?n bn lm sao
Mai M?i Mi?n Trung, Khnh Ha 1037
D?n d?n ta, r c?ng ta,
Ng?n lang gim, ng?n ma c?ng gim
Anh th??ng em ??ng d? ??ng dnh,
C?y mai ??n ni, cha m? ?nh th em ?ng.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 735
Con g tr?ng ta
Ci lng c?ng ta
Khoai lang gim
Ng?n ma c?ng gim
ng mai ng?t mi?ng em l?m
By gi? ngh? l?i gi?n th?m ng mai
Mai M?i Mi?n Trung 4088
Con c trc vi hi?m v n??c ch?y, (2)
C?m c?n cu gy v b?i g?c v??ng cong
B?i v mai m?i khng xong
Nn c?n d??n ta tr?c tr?, ch? t?m lng kh qun.
Mai M?i Mi?n Nam, Ti?n Giang 6468
Con c trc vi hi?m v n??c ch?y,
C?n cu gy v b?i g?c v??ng cong
B?i v mai m?i khng xong
Duyn ta tr?c tr?, H ?! Xui t?m lng em kh qun
Mai M?i Mi?n Nam, 5938
Chung thn ??i s? Mai M?i ??i Chng 7633
Cho th?i cho m? cho cha,
Cho ng b?ng qu?, cho b mai dong.
Mai M?i Mi?n Trung, Ph Yn, 3887
Ch? Si Gn ham mua, ham bn
Ch? V?nh Long l?p qun c?u hi?n,
G?p ng t?, l?t nn x li?n,
Bi?u ch? gim ch? khc, ch? c ch?ng r?i sao ?ng l?i xe.
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 462
Ch? Si Gn cn ???ng bun bn,
Ch? V?nh Long l?p qun c?u hi?n,
G?p ng t?, l?t nn x li?n,
Bi?u ch? gim ch? khc, ch? c ch?ng r?i sao ?ng l?i xe.
Mai M?i Mi?n Nam, V?nh Long 6019
Cy tre lng c?t lng di,
Anh l?y em v b?i ng mai l?m l?i.
Mai M?i Mi?n Nam, Sc Tr?ng 6378
Cy qu?n v? b?i tri sai
Em xa nhau v b?i ng mai t l?i
Mai M?i Mi?n Nam, Kin Giang 5265
Cy o?n v b?i tri sai, (5)
Xa nhau v b?i ng mai nhi?u (l?m) l?i.
Mai M?i Mi?n Nam, An Giang 6523