Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » M? D?y

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu con cho roi, cho v?t
Ght con cho ng?t, cho bi
M? D?y ??i Chng 4937
Yu ai yu h?n m?t ng??i
??ng nh? ?n c? l?m n?i nhi?u ph?n
M? D?y Mi?n Nam, B?c Liu 3690
Yu ai ??ng ni qu ?a
Ght ai ??ng ni thi?u th?a nh? khng
Khc no qu? mu?n lng cng
Ngoi hnh xinh ??p trong lng x?u xa.
M? D?y ??i Chng 4368
Xt ra mun s? ? ??i
Tnh h? n?t x?u con ng??i th?y ngay
N? l ni?m Ph?t ?n chay,
Tham lam cho l?m c ngy l?m than!
M? D?y ??i Chng 9314
V??n xun hoa n? ??y gin
Ng?n con b??m l?i k?o tn nhuy hoa
M? D?y ??i Chng 627
U?n cy t? thu? cn non
D?y con t? thu? con cn ngy th?
M? D?y ??i Chng 1176
Trc mai mong h?p m?t nh
?i bn ??o ngh?a ? gi ??ng cn
M? D?y ??i Chng 4878
Trai khn tm v? ch? ?ng
Gi khn tm ch?ng gi?a ?m ba qun
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 998
Tr?i c khi n?ng khi m?a
Ng??i c?ng khi s?m khi tr?a th?t th??ng.
M? D?y ??i Chng 6579
Tr?m n?m d?u n?ng tnh th??ng
Nh?ng cn l??ng b? nghim ???ng ? trn
M? D?y ??i Chng 382
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
M? D?y ??i Chng 8450
Thay qu?n ??i o th xinh,
Thay ch?ng ??i v?, k? khinh ng??i c??i.
M? D?y Mi?n Trung 381
Th? xem th? s? th?ng tr?m
X?a ng?i gc ta, nay n?m chi tranh.
M? D?y ??i Chng 7749
Th?i so ph?i bi?t truy?n h?i
Khuyn ng??i ph?i bi?t l?a l?i m khuyn.
M? D?y ??i Chng 2667
Th? th??ng g?n m?c th ?en
Anh em b?ng h?u ph?i nn ch?n ng??i
M? D?y ??i Chng 1855
Th?n tin lc tng c?ng li?u
Hu?ng chi thn c qu?n ?i?u hi tanh.
M? D?y ??i Chng 5352
Th??ng ng??i l?i th??ng ta
Ght ng??i ng??i l?i ha ra ght mnh
M? D?y ??i Chng 4784
T?i tr?i tr?ng sng h?n sao
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i.
M? D?y ??i Chng 2722
Sinh con khng d?y khng r?n,
Ch?ng th nui l?n cho ?n l?y li?n
M? D?y ??i Chng 6128
T?m g??ng v?ng v?c ch?ng mn
Bao nhiu tinh ??u l con ci nh
M? D?y ??i Chng 2599
T??ng r?ng c?i m?c d? ?un
Ng? ?u c?i m?c khi um c? nh.
M? D?y ??i Chng 8779
Ra ?i ph? m?u ??ng trng
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?
M? D?y ??i Chng 10308
Ra ?i ng tr??c ng sau
Ng nh th?y c?t, ng nhau (cau) th?y bu?n (bu?ng)
M? D?y ??i Chng 4052
Ra ?i cha m? d?n d
Sng su ch? l?i, ? ??y ch? ?i
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 9995
R? rch c?ng ?? ph?ng tay
L? ??ng h?t sng c?ng v??ng mi tr?m.
M? D?y ??i Chng 5086
R??u ngon u?ng m?y c?ng say
Ng??i khn ni l?m, d?u hay c?ng nhm
M? D?y Mi?n Nam, V?nh Long 1700
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao (*) chn ch? ghi lng con ?i
M? D?y ??i Chng 4343
Ni l?i th gi? l?y l?i
??ng nh? b??m b??m ??u r?i l?i bay.
M? D?y ??i Chng 3159
Nhn nh??ng qu tr?ng bi?t bao
Khoe khoang kiu ng?o ai no c ?a
M? D?y ??i Chng 7062
Phong l?u l c?m ? ??i
H?ng nhan l b?y (b?) nh?ng ng??i ti hoa
M? D?y ??i Chng 3930
Ngp ?i hay l ngp no
C ph?i ngp ng? th lo ln gi??ng.
M? D?y ??i Chng 720
Ng?c cn ?n c?i cy ngu
Em cn cha m? dm ?u t? tnh
M? D?y ??i Chng 3135
Nh b c con cho ?en
Ng??i l? n s?a ng??i quen n m?ng
M? D?y ??i Chng 4856
Nh b c ci c?i xay
B?n chn ch?ng ??t, ngng quay ln tr?i.
M? D?y ??i Chng 7013
Ng??i khn ni t lm nhi?u (2)
Cn nh? ng??i d?i l?m ?i?u ?i?c tai.
M? D?y ??i Chng 6420
Ng??i khn ch?a ??n ? ?o (2)
Ch?a ?i ??n b? ? d nng su.
M? D?y ??i Chng 1551
Mua c th ph?i xem mang
Mua b?u xem cu?ng m?i toan khng l?m
M? D?y ??i Chng 6988
Mu?n may th ph?i c kim
Mu?n vui ?t ph?i ?i tm ng??i x?a
M? D?y ??i Chng 4377
Mua rau xem l
Mua c xem mang.
M? D?y ??i Chng 4843
Mn hoa th tr?i chi?u hoa,
Bt ng?c l?i ph?i ??a ng mm son.
M? D?y ??i Chng 9802
M th?m h? g?o nui qun,
???c h?n n?a h? m? m?ng qu ta,
M khuyn con gi m hoi
Hai l?n b? g?o hng ngy ??ng qun,
Sng chi?u xc g?o n?u c?m,
Nh? b? v h? ?? ch?ng n?a lon,
Cn ng??i, cn n??c, cn non,
Cn anh du kch xm lng m?i yn.
M? D?y Mi?n Nam, 7815
M?ng chn thng chn c m?a
M? (Th) con s?m s?a cy b?a ma Chim (lm ?n)
M?ng chn thng chn khng m?a,
M? (Th) con bn c? cy b?a m ?n.
M? D?y ??i Chng 6365
M? d?y th con kho b? d?y th con khn M? D?y ??i Chng 1208
M? d?y th con kho
B? d?y th con khn
M? D?y ??i Chng 3100
M? cha t?ng tr?i cu?c ??i
S? h? nn m?i l?m l?i d?y con
Ph?n con th?a thu?n knh dng
Vi?c lnh ??u ph?i m?a ??ng lng xao
Ng?c kia ???c sng nh? trau
C kia nh? th?m mu?i vo kh?i ??n
La r?y l d?u yu th??ng
M?a ??ng xao lng m?i nn con ng??i.
M? D?y Mi?n Nam, B?c Liu 4650
M?c ??i danh l?i bon chen
Thuy?n tri m?t n??c, ng?i xem tr?ng ng.
M? D?y ??i Chng 6523
M??n vng m??n b?c th cho
??i hn, ?ng ch khng cho m??n ch?ng.
M? D?y Mi?n Trung 5863
Linh ?inh khng c?a khng nh,
Th??ng nhau ph?i rng hi?p ha l?a ?i.
M? D?y Mi?n Nam, C?n Th? 7471
Lnh cho ???ng, d? cho tr??ng M? D?y ??i Chng 6958
Lng th??ng h?n n??ng ro (2) M? D?y Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2409