Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ngh? Nghi?p

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V?t ?n nc ga ?n kh Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 429
Trai t? chi?ng, gi giang h?
G?p nhau ta n?i c? ?? c?ng nn.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 3362
Th? may b?t gi?, th? ve b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8761
Th? may b?t gi?, th? v? b?t h?
Tay vo mi?ng l?m c m sang giu.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6594
Th? ch, c m?i ? ao Ngh? Nghi?p ??i Chng 4688
Tn Chu d?t l?a quanh n?m,
C c thi?u n? ng??i Ch?m mi?t mi.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 5481
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 3)
??p mu tranh m?i xun sang qu nh.
An Ph d?o k?o m?ch nha
L?n h?ng da m??t nh? l trong tranh.
? ?u th?m hng th?m hnh
C v? lng Lng cho anh theo cng
Theo ai vai gnh vai g?ng
Rau xanh nu gt bng l?ng sng T.
Tr?i cao l?ng l?ng sao c?
Phi lao vi vt ?i b? Nhu? Giang
Ch?p chng nh my cng tr??ng
?? t??i mi ngi, my v?n khi bay.
Lng ta nh? t?nh nh? say
Mnh nghe! Ka ti?ng my cy xa xa
Qu ta ??p l?m qu ta
Tr?m m?u nghn s?c qu nh: T? Lim.
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 7516
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 2)
Xun La l?n bo bao ?n,
Tr?ng phau c l?i, d?u vng khoai ty
Mnh v? ta n?m l?y tay
Ta d?n cu ny mnh ch? c qun:
Kh?a cho mnh ng??c b?n Chm
Vi?ng L ng Tr?ng, hoa chen mi ?nh
Gi Chm ai gi xinh xinh
N?m nem lng V? ??m tnh qu h??ng.
Chu?i S m?p qu? tr?m v??n
Sang thu h??ng chu?i qu?n h??ng c?m Vng.
Hoa ?o d?t l?i Nh?t Tn
Yu qu hoa n? ??y sn l?a ?o.
? ?u h?p tc cng cao
R? vo Qu?ng B xem no ?u h?n.
Rau xanh kn bi kn v??n
H??ng sen thoang tho?ng cho th?m tc mnh
Tung t?ng ?n c l??n quanh
Ta gi?ng l??i b?c rung rinh m?t h?.
Qun sao gi?y ?i?p Ngh?a ?
Ti?ng chy n?n s?i, cu h nh?t khoan
Ai xeo cho gi?y m?n mng (Cn Ti?p Cu 3)
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 7108
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 1)
T? vng kn m??t ??y b? T? Lin.
H?u H?ng d?t l?a hoa hin
C bay b??m l??n in trn l?a ?o.
Cam Canh, b??i M? ng?t ngo,
Mt lng c?i b?p, su ho Trung Kin.
Mnh v? Nguyn X m xem
V??n h?ng tr?u qu?, chu?i nm kn lng.
M? Tr th?m g?o tm xoan.
D? h??ng, gi cnh thc vng nh? t?.
G?i ng??i d?t b? bi th?
Phng Khoang g?m ??p cn ch? tay ta.
C?m Vng n?c ti?ng g?n xa,
Cau non D?ch V?ng, ti?ng g thn Vin.
???ng vo C? Nhu? v?n quen
My khu r?n r, ma chen vai ng??i.
Hai Xun nh? ?? sinh ?i
Cnh di?u chung so, m??ng kh?i chung ?o
Trn mnh xanh th?m b ?ao
D??i ta la t?t khc no r?ng xanh
V?i thi?u ?? r?c ??u cnh
Th?m mi cam Co, ng?t canh ??u Gin. (Cn Ti?p Cu 2)
Ngh? Nghi?p Mi?n B?c, H N?i 2602
Ph?ng hong ?ua,
Chim s? c?ng ?ua,
?ua ch?i tr??c mi?u, sau cha,
D?ng ng??i bun bn, qu ma thi?u chi.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 1970
ka con ci nh ai
Ci vy th di, o ng?n ngang hng!
Th?y ai d??ng m?t ra trng
Ngh? nghi?p ch?ng c, ch?ng mng ku tr?i!
Ngh? Nghi?p ??i Chng 5542
Nh?t ngh? tinh nh?t thn vinh
Ai ?i ph?i qu ngh? mnh m?i nn
Ho?c bun bn, ho?c th? thuy?n
Ngh? g c?ng s? lm nn sang giu
Ngh? Nghi?p ??i Chng 5242
Ngh? bun, ngh? bn khng hay,
?n r?i ba b?a su?t ngy lo toan.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 6622
Nh?t th b? L?i b? Binh
Hai th b? H?, b? Hnh c?ng xong
Th? ba th ??n b? Cng
Cn nh? b? L? ,l?y ng xin hng!
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2532
Nh?t s? nh nng
H?t g?o ch?y rng th nh?t nng nh s?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8557
Nay m?ng t? h?i ??ng xun
Tam d??ng khai thi, mun dn ha bnh
S? th?i ch?m vi?c h?c hnh
M?t mai khao b?ng ??t thnh cng danh
Cng th?i ph??ng cc long ?nh,
?? ngh? pht tri?n, th?a tnh l?i thu
Nng th cu?c b?m, cy su
Thu h, h? m?ch, t?ng thu co ngy
Th??ng th?i bun bn li?n tay
D?t ti t? c?ng, ?ua ti hin ngang (ai t?y cho ?a
Ba cng c? g?ng m? mang
Tri thanh, danh to?i, gi?u sang h?n ng??i
Ngh? Nghi?p ??i Chng 6612
No ngh? bnh tri c?ng l
??n khi k? ch?p trong nh cng hay
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8092
Nng ??ng ? ? lm chi
Nng v? k? b? m ?i ko r?ng
Nh ti ngh? gi, ngh? sng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai (c khoai) c?ng nhi?u
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u khi ta
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng? (*)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7852
Mnh mng sng n??c t?m t?m,
Ai v? Chu ??c gh th?m lng b.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam 10335
Mu?n ?n c?m tr?ng c chim
Th v? th?t b? ?i rn v?i anh.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7776
M? ?i! ??ng c u s?u
Quay t? ?nh ?ng lm gi?u m?y h?i! (m coi)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2665
Long ?i?n, Ch? Th? qu anh,
Trai chuyn ?ng t?, gi snh c?i canh.
D?t hng kho lo thi?t rnh,
Gi??ng chng ??p lnh, ai c?ng ph?i khen.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 5244
Lng ?o ngh? nghi?p sing n?ng
Trn tay gi mt n?a v?ng tr?ng treo.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 829
Lm quan mu?n sang bn hng mu?n ??t Ngh? Nghi?p ??i Chng 9641
L??ng tm ngh? nghi?p Ngh? Nghi?p ??i Chng 9036
L?nh hoa Yn Thi ?? g?m Bt Trng
Th? vng ??nh Cng, th? ?ng Ng? X.
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8230
Em l con gi Ty H?
Bn kim bn ch? nh?ng ?? v may
H?ng hong b? k?t trong tay
Ph?m lam, ph?m tm cho hay m?i ngh?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 620
D ai bun bn tr?m ngh? (2)
Ba m??i thng ch?p nh? v? v?t r??i .
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 8255
Dm xin ai ? ch? c??i
V em lm gi?y cho ng??i vi?t th?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 3448
Em r?ng em mu?n ?i bun
Anh v? ki?m ch?n nha mn ng?i tu?n
D em bun bn xa g?n
Lm sao trnh kh?i c?a tu?n c?a mn?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 6122
C v?t v? m?i c thanh nhn
Ng?i khng ai d? c?m tn che cho
Ngh? Nghi?p ??i Chng 8927
C kia th?t d?i l?ng xanh
C v? lng V?nh v?i anh th v?
Lng V?nh c cy b? ??
C sng t?m mt c ngh? lm gai (*)
Ngh? Nghi?p ??i Chng 2670
C kia th?t bao l?ng xanh
C v? Nam ??nh v?i anh th v?
Nam ??nh c b?n ? Ch
C thuy?n ch khch c ngh? ?i ?ong
Ngh? Nghi?p ??i Chng 4738
Ch gi? nh mo b?t chu?t Ngh? Nghi?p ??i Chng 6896
Ch gi? nh g gysng Ngh? Nghi?p ??i Chng 9921
Ci c?a Chn Phc, ci ??c Trng Thn
Mun lm nh ngi sa chn ?i tm .
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3953
C?a r? r? khng b?ng c m?t ngh? trong tay Ngh? Nghi?p ??i Chng 3157
C?t ti?ng ku ng??i ? xm Bi
N?a ?m th?c d?y c?m di ??p x?
Mau ngm r?i l?i ti?p x?
Ti?p thnh con nh? r?i ??a v b
?nh ba giy l?i thnh ?n giy neo
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Khnh Ha 7187
Bnh ?c cho k l ngh? lng Tr?i,
?nh nhau m?i m?i l ngh? lng Vinh,
Lm th? lm ?nh l cha con ng ph Ho?ch
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4166
Bn bun canh c?i hay thay
Sanh nhai ph?i gi? trong tay m?t ngh?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 1074
Anh lm th? m?c Thanh Hoa
Lm c?u lm qun, lm nh kho tay (kh thay)
L?a c?t anh d?ng ?n tay
Bo tr?n ?ng bn n ngay m?t b?
B?n c?a anh ch?m b?n d
B?n con d ??c ch?u v? t? tng
B?n c?a anh ch?m b?n r?ng
Trn th r?ng ?p, d??i th r?ng leo
B?n c?a anh ch?m b?n mo
Con th b?t chu?c, con leo x nh
B?n c?a anh ch?m b?n g
?m th n gy, ngy ra ?n v??n
B?n c?a anh ch?m b?n l??n
Con th th?t khc, con th tr??n ra
B?n c?a anh ch?m b?n hoa
Trn l hoa si, d??i l hoa sen
B?n c?a anh ch?m b?n ?n
M?t ?n d?t c?i, m?t ?n quay t?
M?t ?n ??c sch ngm th?
M?t ?n anh ?? ??i ch? nng ?y
Ngh? Nghi?p ??i Chng 3547
Anh h?i em, khng h?i chi ngh? kinh ngh? s?
Khng h?i cu ch? u? nng
H?i ci o em b?n m?y ?ng ch? may
- Bu?i nh? em c h?c ngh? may
C?t ra ci o ?? tay ?? h
Di ng?n th c th??c ?o
Lu?n khuy nch ch? cho hai ?ng
B?n ?inh b?n cho r rng
Lu?n khuy lu?n nch hai m??i ?ng ch? may
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Khnh Ha 2116
An c? l?c nghi?p Ngh? Nghi?p ??i Chng 5607
?ng v? neo g?nh thuy?n treo,
Khng ?i bi?n ???c, gc cho thng chai.
Ngh? Nghi?p Mi?n Trung, Ph Yn, 1725
Ai ?i s?c s?ch ngoi hng d?a
Ph?i ch?ng ch th? m?c v?i ci c?a co
Ai ?i s?c s?ch ngoi hng ro,
Ph?i ch?ng ch th? m?c v?i ci bo
Ngh? Nghi?p ??i Chng 4320
??ng ham h?t b?c ghe chi,
C?t bu?m cao bao la n?ng, t?m ?n di kh ?i.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 9761
??n r?ng th? m?c Thanh Hoa
Lm c?a lm nh, c?u qun kho tay
C?t ko v l?a ?n tay
Bo tr?n, ?ng bn, Kho thay m?i ngh?
B?n c?a anh ch?m b?n ngh
B?n con ngh ??c ch?u v? t? tng
B?n c?a anh ch?m b?n r?ng
Trn th r?ng ?p d??i th r?ng leo
B?n c?a anh ch?m b?n mo
Con th b?t chu?t, con leo x nh
B?n c?a anh ch?m b?n hoa
Trn l hoa si d??i l hoa sen
B?n c?a anh m?c b?n ?n
Trn l ?n ??t d??i l ?n chong
B?n c?a ??u c ch?n song (*)
?? cho thong gi bn trong, bn ngoi
Ngh? Nghi?p ??i Chng 1481
??t hng g?p ? cng anh
? hng g?p nh?ng thong manh qung g
Ngh? Nghi?p ??i Chng 9049
??t mu tr?ng ??u tr?ng ng
??t l?y c?y la, ??t kh lm v??n.
Ngy r?i em l?i ?i bun
Quanh n?m no ?m, em bu?n n?i ch?
Ngh? Nghi?p ??i Chng 7809
??o no b?ng ??o ?i bun,
Xu?ng bi?n ln ngu?n g?o ch? n??c sng.
Ngh? Nghi?p Mi?n Nam, 9834