Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ngh?a M?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Ngh?a M? Mi?n Trung, Th?a Thin 1340
Vui ?u b?ng h?i ?? danh
Ngh? no b?ng nghi?p h?c hnh l h?n
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y xui
Phu nhn th c cng nui
Ton gia h??ng phc l?c tr?i ban ?n
M?ng nay thi v? xun h?i
Mi?ng dng cu ht, hoan b?i cu?c vui!
Ngh?a M? ??i Chng 9556
Tre gi che bng m?ng non
Tnh su ngh?a n?ng mi cn ngn n?m
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 8642
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
Ngh?a M? ??i Chng 7807
Thuy?n kia c nh? b?n ch?ng
B?n n?y m?t d? ??ng ??ng ??i thuy?n
Thuy?n ?y v?n nh? b?n x?a
Ng?i e chnh gi?a c lao kh qua
c lao ny ch?ng kh kh?n g
Ti?n nong ?ng ?? th thuy?n c? qua
Thuy?n ?y v?n li?ng ch?ng nhi?u
E r?ng ?ng ?? th
xiu c?t bu?n
Ngh?a M? ??i Chng 9911
Tay anh c?m bt ng?c ho chu
?? v trong o b?u, b?n cu n tnh
M?t cu phn v?i n? trinh
?n cha ngh?a m? cho tr?n tnh hi?u trung
Hai cu ta phn v?i anh hng
?o su cu?c chn ?n chung ? ??i
Ba cu anh ni, em ph?i nghe l?i
??ng nghe l?i th? s? (2) ??i l?i duyn ta
B?n cu nui cht m? gi
Tnh ch?ng ngh?a v?, m? v?i cha ??n b?i.
Ngh?a M? ??i Chng 7214
Th??ng ai v b?ng th??ng con
Th??ng ai v b?ng gi son nh? ch?ng
Ngh?a M? ??i Chng 1809
T?o t?n m?t n?ng hai s??ng
Nui con khn l?n, tr?m ???ng kh kh?n
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 473
Ru h?i ru h?i ru h?i
Cng cha nh? ni ng?t tr?i
Ngh?a m? nh? n??c ? ngoi bi?n ?ng
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao chn ch? ghi lng con ?i!
Ngh?a M? Mi?n Trung, Th?a Thin 10108
Ra ?i, anh ch?n gi?a ???ng,
M? th qu?c h con ??ng c ?i.
Ngh?a M? Mi?n Trung, Ph Yn, 6615
Ph?i duyn ph?i n? th theo
Khng ph?i duyn n?, vng ?eo m?c vng
D?u m anh c nn quan
Hi?n vinh mnh b?n, ?y nng c?ng khng
Em ki?m n?i m c tnh ngh?a v? ch?ng
?n cha ngh?a m? ??o ??ng em theo
Ngh?a M? Mi?n Trung 842
Ph??c g b?ng ph??c m? cn
H?a g snh h?a tu?i non m?t ng??i
Ngh?a M? ??i Chng 2439
Ni s?n lm nui nhn ?o t?n
Bi?n Ty H? tr? k? lm nguy
Th??ng nhau d?t l?y nhau ?i
Cng ?n th?y ngh?a m? lo chi tr? ??n?
Ngh?a M? Mi?n Trung, Th?a Thin 6926
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao (*) chn ch? ghi lng con ?i
Ngh?a M? ??i Chng 3998
Ngu?n n b? i h?n h (2)
M?t ngy nn ngh?a, chuy?n ? nn quen.
Cng cha ngh?a m? thi?p ??n
Xin chng ??ng c k?t duyn ch?n n?
Xin ??ng ??ng th?p trng cao
Xin ??ng t? t??ng ch?n no h?n ?y!
Xin ??ng tham gi b? my
Tham v??n to r?ng b? cy nhn l?ng!
Ngh?a M? ??i Chng 833
Ng ln tr?i th?y c?p chim ?ang ?
Ng ra bi?n th?y c?p c ?ang ?ua
Bi?u anh v? l?p mi?u th? vua
L?p trang th? m?, l?p cha th? cha
?n cha n?ng l?m ai ?i (*)
Ngh?a m? b?ng tr?i chn thng c?u mang (*)
Ngh?a M? Mi?n Nam, 6660
Ng ln ng?n ni Ba Non
Cng cha ngh?a m?, lm con ph?i ??n.
Ngh?a M? Mi?n Trung 705
Ngy no em b c?n con
By gi? em ? l?n khn th? ny
C?m cha, o m?, cng th?y
Ngh? sao cho b nh?ng ngy ??c ao
Ngh?a M? ??i Chng, Mi?n Trung Khnh Ha 8845
Nng niu b m?m ?m ngy
Cng cha ngh?a m? xem ty b?ng non
Ngh?a M? ??i Chng 946
Ma ?ng mi xm nh? ch
Ma h d? s?m khc g hn than
o manh che tr?n gi hn
??u tr?n n?ng l?a m?a chan di d?u
?i m? ?u, ?i cha ?u
?i ?u m b?t con h?u ng??i ta
T??ng tnh ngh?a m?, cng cha
Ch?a ??n cht ??nh xt xa d? ny
Ngh?a M? ??i Chng 5096
Mi?ng ru con, m?t nh? hai hng
Nui con cng l?n m? cng thm lo
Ngh?a M? ??i Chng 1482
Mi?ng n?c th ?? ph?n ch?ng
Mi?ng x??ng m? g?p, mi?ng lng ph?n con.
Ngh?a M? ??i Chng 7486
Mi?ng ?n mi?ng m?c m? lo
Lm sao con ???c ?m no m? m?ng
Ngh?a M? ??i Chng 4859
Mu long cn h?n n??c l
Chn ??i h? m? cn h?n ng??i d?ng
Ngh?a M? ??i Chng 5535
Mai gi? c c?u c tn
Em bung ti?ng th?m i n khng nhn
??n bao gi? h?t m?o qua thn
Th?t ngn l?i ni ai nhm lm chi
Lm ng??i khng bi?t ngh? suy
??ng ?en m?t chi?c h?n ch m??i ?i
Em ni ra anh c?ng bi?t r?i
Lu?n chi b?ng r? phn ch?i la hoa
Ngho m c ngh?a m? cha h?n giu
Ngh?a M? Mi?n Trung, Khnh Ha 4084
M ?i, ??ng g? con xa,
M?i l?n ci l?n ai la con gim.
Ngh?a M? Mi?n Trung, Ph Yn, 1445
M ?i, ??ng ?nh con ?au (6)
?? con ht b?i lm ?o m coi
Ngh?a M? Mi?n Nam, Kin Giang 1051
M ?i! Con v?t ch?t chm (5)
Con th tay xu?ng v?t, con c lm km c?n con.
Ngh?a M? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7715
M ?i! Con m h? r?i
M ??ng trang ?i?m ph?n d?i u?ng cng.
Ngh?a M? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5703
M ?i! ??ng ?nh con hoi
?? con cu c, hi xoi m ?n.
Ngh?a M? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6820
M ?i! ??ng ?nh (onh) con ?au
?? con ht b?i lm ?o m coi
Ngh?a M? Mi?n Nam, Kin Giang 5938
M ?i con v?t ch?t chm,
Th tay v?t n, c km c?n ti.
Ngh?a M? Mi?n Nam, 7574
M ?i con v?t ch?t chm (5)
Th tay v?t n, c lm km c?n ti
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 7117
M ?i con v?t ch?t chm
Th tay con v?t, c km c?n con
Ngh?a M? Mi?n Nam, Kin Giang 9285
M ?i con mu?n l?y ng th?y cha
Chu?i, xi, bng, bnh, b?n ma m ?m thn
Ngh?a M? ??i Chng 2947
M ?i chu?t ch?y ?m g?ng
Thn con nh? nht, m ??ng ?nh con
Ngh?a M? ??i Chng 4960
M ?i ??ng g? con xa (2)
M?i l?n th?m m m?t ba b?n ngy
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 3853
M ?i ??ng ?nh con hoi (3)
?? con b?t (cu) c hi (b?m) xoi m ?n
Ngh?a M? ??i Chng 1296
M ?i ??ng ?nh con hoi (2)
?? con kho c b?m xoi m ?n
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 748
M ?i ??ng ?nh con ?au (5)
?? con b?t ?c, hi rau xoi m ?n.
Ngh?a M? Mi?n Nam, B?n Tre 665
M ?i ??ng ?nh con ?au (4)
?? con b?t ?c hi rau cho m nh?
M ?i ??ng ?nh con kh?
?? con th? l? ki?m c cho m ?n
Ngh?a M? ??i Chng 7360
M?t n?m m?t tu?i thm gi
Cng cha ngh?a m? bao la t?c lng.
Ngh?a M? ??i Chng 1952
M? trn con vung Ngh?a M? ??i Chng 3975
M? nui con nh? bi?n h? lai lng
Con nui m? tnh thng, tnh ngy
Ngh?a M? Mi?n Nam, V?nh Long 9118
M? nui con bi?n h? lai lng
Con nui m? tnh thng tnh ngy
Ngh?a M? ??i Chng 7055
M? nui con b? h? lai lng
Con nui m? k? thng k? ngy
Ngh?a M? ??i Chng 1968
M? nui con b?ng tr?i (non) b?ng b?
Con nui m? con k? t?ng ngy
Ngh?a M? ??i Chng 788
M? nui con b?y lu r?i,
Nui con cho ??n thnh ng??i m?i ?ang
Mi?ng ru con m?t nh? hai hng
Nui con cng l?n m? cng thm lo
Ngh?a M? ??i Chng 7159
M? ni m?t tr?m khng b?ng cha ng?m m?t ti?ng Ngh?a M? ??i Chng 4838
M? em th?y c?a th tham
Hang hm c? t??ng hang vng p con.
Ni ra th?n v?i n??c non
Ng?m vo cay ??ng lng con ?m ngy
Ngh?a M? ??i Chng 8925