Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nhn Cch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu ai ??ng ni qu ?a
Ght ai ??ng ni thi?u th?a nh? khng
Khc no qu? mu?n lng cng
Ngoi hnh xinh ??p trong lng x?u xa.
Nhn Cch ??i Chng 6164
X?u ng??i ??p n?t cn h?n ??p ng??i Nhn Cch ??i Chng 6581
X?m x?m trong Th? ?i ra
o ?en nt b?c xinh ? qu xinh
Nhn Cch Mi?n Nam, Bnh D??ng 2045
V duyn ch?a ni l?i c??i
Ch?a ?i m ch?y, ch?a m?i l?i ?n
Nhn Cch Mi?n Nam, V?nh Long 1155
V?a khn v?a ??p v?a gin
V?a r? ti?n c??i v?a con nh giu
Nhn Cch ??i Chng 7786
Trai ?c trai s
Trai c?m ci v?m
Trai m trong niu.
Nhn Cch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9171
Trai m c c?p r?ng nanh
Gan d? , ch?u ??ng, khn lanh ?? ?i?u
Nhn Cch ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 5833
Ti l con gi xm trong
Chn ?i y?u ?i?u hnh dong ai ty
?i c? tay nh? nhi nh? nh b?ng ci b?p cy
Chn ?i s?ng s?ng r ty voi nan
?i m h?ng c bay tr?ng kh?n,
Tr?ng n?n tr?ng t?a hn than
N?m ?u ng? ??y l?i toan kn ch?ng
Nhn Cch ??i Chng 9851
Ti?u nh?n quen thi ph by
Nh?ng ?i?u x?u c?a k? ny ng??i kia
Nhn Cch ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 7733
Th?ng cha r?ng, th?ng con r?a Nhn Cch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6131
Th?y ? v?y ??ng mun
Ba b?n con ch l?i hun m?t th?y.
Nhn Cch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4177
Tay chiu, mc niu ch? r?i Nhn Cch ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4820
Tay chn nhi nh b?p cy
Ci l?ng th?t ?y c?ng ty voi nan
Nhn Cch ??i Chng 9836
Th??ng anh ?o ?? v h?i,
T??ng ?i t??ng ??ng, t??ng ng?i c?ng th??ng.
Nhn Cch Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 1314
Th??ng anh ?o ?? v h?i
T??ng ?i, t??ng ??ng, t??ng ng?i c?ng th??ng
Nhn Cch ??i Chng 8750
T?m ng?m t?m ng?m, ??m th?m ch?t voi Nhn Cch ??i Chng 770
T??ng r?ng c?i m?c d? ?un
Ng? ?u c?i m?c khi um c? nh.
Nhn Cch ??i Chng 4954
Sng trong h?n c? tr?ng r?m
Tc phai, da s?m thng n?m khng mng
Nhn Cch Mi?n Nam, V?nh Long 7570
Ranh ma qu? qui Nhn Cch ??i Chng 4357
R?n con h?m nu?t c voi Nhn Cch ??i Chng 4570
R?n ??u c?ng c? Nhn Cch ??i Chng 2666
Qu? ?o tin ru?t m?t v? cn,
Bung l?i h?i b?n ???ng mn ai ?i?
Nhn Cch Mi?n Nam, Ti?n Giang 6074
Qu? m ? bi?t qu? ?en
C ?u qu? dm mon men g?n c
Nhn Cch ??i Chng 2413
Nhn hi?n t?i m?o, tr?ng g?o ngon c?m Nhn Cch ??i Chng 5248
Nhc trng th?y bng anh ?i
Th?y chn anh b??c d? th em th??ng.
Nhc trng th?y bng anh qua
Hnh dung ch?i chu?t th?t l xinh sao
Em mong th?y m?t em cho
V?ng anh em nh?ng kht khao ?m ngy
Nhn Cch ??i Chng 7758
Nh?ng ng??i nhi?u ng? nhc lm
L?i cng ??u v?c l?i cng s?ng lu
Nhn Cch ??i Chng 7820
Nh?ng ng??i m?t m?i nh? nhen
B?i ch?ng ki?p tr??c d?a ?n khng lau!
Nhn Cch ??i Chng 6826
Nh?ng ng??i hi?u ?? trung trinh
V? vang tin t?, hi?n vinh h? hng
Nhn Cch ??i Chng 8752
Nh?ng ng??i h?u th?y v chung
L ng??i t? b?c tin dng m chi
Nhn Cch ??i Chng 8856
Nh?ng ng??i ch??c ??c m?u thm
Tai kia v? n? ng?m ng?m ??n ngay
Nhn Cch ??i Chng 8355
Nh?ng ng??i ??o ??c hi?n ho
?i ?u c?ng ???c ng??i ta tn th?.
Nhn Cch ??i Chng 844
Ngun ng?n nh? g c?t ?ui Nhn Cch ??i Chng 1904
Ngn ng?n nh? anh thuy?n chi
o ng?n m?c ngoi o di m?c trong.
Nhn Cch ??i Chng 9301
Ngn xu?t php ty Nhn Cch ??i Chng 8177
Ngn vi tm thanh Nhn Cch ??i Chng 7101
Ngn thnh k? tng Nhn Cch ??i Chng 8938
Ngn qu ky th?c Nhn Cch ??i Chng 5721
Ngn qu k? hnh b?t kh? tr?ng d?ng Nhn Cch ??i Chng 6348
Ngn hnh t??ng c? Nhn Cch ??i Chng 8624
Ngn hnh b?t nh?t Nhn Cch ??i Chng 5410
Ngn gi? b?t tri Nhn Cch ??i Chng 6036
Ngn d?c tr??ng phi Nhn Cch ??i Chng 8017
Ngn d? hnh nan Nhn Cch ??i Chng 1247
Ngn cng l t?n Nhn Cch ??i Chng 9297
Ngn c? hnh hnh c? ngn Nhn Cch ??i Chng 8224
Ngn c?n ch vi?n Nhn Cch ??i Chng 7152
Ngn b?t xu?t kh?u Nhn Cch ??i Chng 2327
Ngn b?t t?n Nhn Cch ??i Chng 4707
Ngn b?t qu hnh Nhn Cch ??i Chng 3644
Ngn ?a t?t th?t Nhn Cch ??i Chng 7678