Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nh?n Nh?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yn Thi c gi?ng trong xanh
C ?i c s?u ng?i canh ??u lng
Ai qua nh?n nh? c nng
Yu nhau xin ch? ph? phng ??i thay.
Nh?n Nh? Mi?n B?c, H N?i 3607
Xin ai tr?n ngh?a tr?n tnh
??ng ham quy?n qu ?? ?i ??a mnh xa nhau
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 9583
Xin ??ng th?y qu? ph? h??ng
Qu? gi qu? l?i h??ng tr??ng th?m xa.
Nh?n Nh? ??i Chng 4689
X?u dao x?c ch?ng m?ng g?ng,
X?u ng??i mai ch??c l? ch?ng ?i ta.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7875
V d?u tnh b?u mu?n thi (2)
B?u gieo ti?ng d? cho r?i b?u ra
B?u ra cho kh?i tay ta
Ci x??ng b?u nt, ci da b?u mn
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 1370
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
Nh?n Nh? ??i Chng 2875
V?ng m?t anh so th?i ??n ca
T? nh? chm g?i cy da h?ng h?
Anh ?i anh ??ng th?y v?y m m?ng
Bng cc nh n? l?n bng cc r?ng ai khen
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 7507
V??n ng? uy?n thi?u chi ch?i lan hu?,
N?i th??ng lm cn thi?u t??c m?u ??n.
B?u ??ng ngh? ng?i thi?t h?n,
R?a tai nghe lng ti?ng ??n tri m.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8120
Trai gi?i gi?n khng lo ? v?
Gi l?ch xinh ch?ng s? ? ch?ng
Khuyn em gi? ph?n cho ??ng
Ch?n n?i ph?i ??o ch? h?ng xe duyn.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7588
Trch anh, anh ch?u,
Ch? ??ng b?n b?u
B? ?i?u chung tnh
Nh?n bay cao kh b?n,
Con c ? ao hu?nh kh cu
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 9789
Tr?i m?a l?p b?p l d?a
B?p cho ra b?p anh ch?a ?i ?m
Th??ng em anh m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 10337
Tr?m n?m lng g?n d? ghi
No ai thay nt, ??i khuy c?ng ??ng
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Nh?n Nh? ??i Chng 3809
Tnh thm k? ??y ng??i ?y
? xe ch? th?m ??ng lay cnh s?u.
Yu nhau xin nh? l?i nhau
Ch?i hoa th ph?i gi? mu cho hoa.
Nh?n Nh? ??i Chng 6159
Thuy?n bun li ch? ?i ?u
C th??ng ??n k? hi du m?t mnh.
Nh?n Nh? ??i Chng 2103
Thi thi ??ng ?n ??ng ngi,
??ng v? ??ng ch?ng, ??ng g h?t th?y,
Em c ch?ng r?i ??ng ngoe ngu?y v?i ai!
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 4689
Thin th?i nh?n s? l??ng t??ng thi,
Sao em ch?ng ki?m m?t n?i k?o gi.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 6953
Thi?p th??ng chng khng bi?t m?y l?n,
Chng ??ng nghe l?i ho d? r? phn t?i nng.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 10012
Th?y ?? ni ra, ?u em ? hi?u ,
Mu?n cho ?o l hi?p v?i trc mai.
Qu?n chi bi?n r?ng, sng di
B? anh ?i! m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4240
Th??ng ta th ni v?i ta
Khi tr?ng ?ang t?, khi hoa ?ang th,
Nh?n Nh? ??i Chng 6841
Th??ng nhau ch? nh?ng khc th?m
?i dng n??c m?t ??m ??m nh? m??
Anh v? ?n khch ? ??a
?y ch?a c v?, ??y ch?a c ch?ng.
Anh v? nh?n nh? t? h?ng
Xe dy cho k?p k?o lng nh? th??ng.
C?m l??c l?i nh? ??n g??ng
C?m kh?n nh? ti ?i ???ng nh? nha?
Nh?n Nh? ??i Chng 6616
Th??ng em, th??ng c? cu?c ??i,
??ng th??ng l? c? v?y th?i t?i em
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 5231
Tay b?ng d?a mu?i ch?m g?ng (*)
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng b? (qun) nhau (b? em)
Nh?n Nh? Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 3102
Tang cha ch? m? lm sao?
Ni cho em bi?t m hao em t??ng?
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 3217
T? ry bu?c ch? ngang l?ng
H? th?y ng??i ?y th ??ng lm quen
Nh?n Nh? ??i Chng 7588
T?c mnh c?ng c? d?ng d?ng,
Ch? ??ng li?c xo, c?ng ??ng c??i khinh.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 8128
T?i tr?i tr?i l?i sng ra
?i ?u m v?i cho gi m?t thn.
Nh?n Nh? ??i Chng 7442
T?i tr?i ng ch?ng th?y sao,
Em c n?i no ni l?i anh hay.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 6374
Ra v? nh? b?n b?n ?i
Nh? ?i?u ht thu?c, nh? c?i ?n tr?u
Nh?n Nh? Mi?n B?c 1289
Ra v? nh?n v?i ng??i th??ng,
Tay v? thanh gi??ng chp mi?ng th? than.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 3164
Ra v? em c d?n d
Mai ra ch? h? chuy?n tr v?i ai.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 1448
Ra v? d?n r?a nghe khng
??ng ??ng ni n? m trng ni ny!
Nh?n Nh? ??i Chng 4516
Ra v? d?n n??c th? non
D?u m sng c?n ? mn ch? phai.
Nh?n Nh? ??i Chng 6998
Ra v? d?n b?n khoan chn
D?n hoa khoan n? ma xun ?ang di.
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 6654
Ra v? d?n b?n cho b?n
D ai xoay h??ng tr? n?n m?c ai.
Nh?n Nh? ??i Chng 5287
Ra v? d??i ??t trn s??ng
i n nghn n?i t? v??ng l?nh lng.
Nh?n Nh? ??i Chng 6509
Ra v? cho chng mai ln
??ng vui d??i ? m qun trn ny
Nh?n Nh? ??i Chng 5570
Ra v? b? l c?m ?y
Hm sau ta c? ch?n ny ta ln.
Nh?n Nh? ??i Chng 6993
Ra v? b?n ch? nghe ai
Nghe r?i bn b?c m sai t?c lng.
Nh?n Nh? ??i Chng 6321
Ra v? ?? o l?i ?y, (2)
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 1291
Ra v? ?? o l?i ?y,
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp 10043
Ra v? ???ng ch? (?ng r?) chia t? (2)
??o ch?ng ngh?a v? ai c trao th? ??ng c?m.
Nh?n Nh? ??i Chng 9407
Ra v? ???ng ch? (?ng r?) chia t?
Ai trao vng ??ng l?y, ai trao th? ??ng c?m.
Nh?n Nh? ??i Chng 2254
R?i ?u s? vo ??y Nh?n Nh? ??i Chng 3851
Qu? kia nh?n nh? v?i di?u,
C?n cu xm R? ???c nhi?u c tm.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, 2160
Qu? ku nam ?o n? phng (3)
Em m lng em ch?u
N? ?o nam phng anh li?u lm sao
B?i anh ch?i nguy?t gi?n ?o
Bng hoa ? n? nh?y, anh li?u sao cho thi?p nh?
- Qu? ku nam ?o n? phng
C?n duyn ng tr?i ??nh
N? ?o nam phng tr?m l?nh m? cha
Bao gi? em khai nh?y n? hoa
Lm cu b?t hi?u, m? cha l?i ngh
Vi cng tr?i ??t ch?ng tri
Khai hoa n? nh?y t? vi vung trng
??ng xa ku th?c n? l nng
B?ng lm d? chiu, khng b? ngh?a nng ?u nng lo
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Bnh ??nh 8815
Qu? ku nam ?o n? phng (2)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
Li?u b? ??t ???c th ???ng
??ng g?y r?i b? thi th??ng c??i ch
Nh?n Nh? Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 7262
Ph?n bo bao qu?n n??c sa,
Linh ?inh ?u n?a c?ng l linh ?inh.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 5656
Ph?i duyn ph?i ki?p th theo (4)
Khuyn em ch? ngh? giu ngho lm chi
Nh?n Nh? ??i Chng 6823
Ph?i chi anh ch?a v? th c n? c duyn
Em c?ng c?y anh nh? thuy?n c?y li
B?i v anh c v?, nn li l?i ngh?ch cho
Thi thi hy gi? l?y lo
??ng ham th? l?ng, hi?m ngho c khi.
Nh?n Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2741
Ni s?n lm nui nhn ?o t?n
Bi?n Ty H? tr? k? lm nguy
Th??ng nhau d?t l?y nhau ?i
Cng ?n th?y ngh?a m? lo chi tr? ??n?
Nh?n Nh? Mi?n Trung, Th?a Thin 8836