Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Nh?t Quy?t

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u cy c?ng r? b?n
Gi lay ch?ng chuy?n s?m r?n no rung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, 9158
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 757
Vai mang nn s?p than th? bng vnh,
Kh? th?i ch?u kh?, em khng ?nh r? phn
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 1277
Trt tay nhng ph?i chm thng
Ch?ng xanh c?ng quy?t v?y vng cho xanh
Nh?t Quy?t ??i Chng 5158
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 1363
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 480
Thuy?n d?i nh?ng b?n khng d?i
Nh? em ni ch?c m?t l?i m thi
Nh?t Quy?t ??i Chng 3590
Thuy?n d?i b?n c? khng d?i
Kh?ng kh?ng m?t l?i qun t? nh?t ngn
Nh?t Quy?t ??i Chng 2279
Th??ng nhau g?p khc sng v?i
Kh kh?n gian hi?m ch?ng r?i th?y chung.
Nh?t Quy?t ??i Chng 5887
Th??ng nhau b?t lu?n giu ngho
D cho ln ?i xu?ng ?o c?ng cam.
Nh?t Quy?t ??i Chng 8981
Th??ng anh khng qu?n chi xa
? vng c?ng quy?t, phong ba c?ng li?u
Nh?t Quy?t ??i Chng 2894
T? khi g?p m?t gi?a ?ng
Thi?p quy?t th??ng chng cha m? no hay.
C hay th nh?t ?nh nh ?ay, hai l? m thi.
th?y chung em gi? tr?n m?y l?i.
Ch?t th?i ch?u ch?t, la ?i em khng la.
Nh?t Quy?t ??i Chng 5009
Sng tr?ng tr?i chi?u hai hng
Bn anh ??c sch bn nng quay t?
Quay t? ph?i gi? m?i t?
D?u n?m b?y m?i c?ng ch? m?i anh.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 3907
Sao sao c?ng v? c?ng ch?ng
L?i nguy?n ? ni vng rng khng phai
Ch?n giy ch?n dp m??c ai
Thi?p khng lng m?t d? hai b? chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 8095
Ro ???ng, ?n ng, ng?n sng
No ai ro ?n ???c lng ?i ta
Nh?t Quy?t ??i Chng 8728
Ra v? lng l?i d?n lng
Chanh chua ch? ph?, ng?t bng ch? ham.
Nh?t Quy?t ??i Chng 8417
Ph? m?u ?nh em ?nh qu ?nh qu?t
?em treo em ln t?i nhnh b?n
Rt ??t dy r?t xu?ng, em c?ng l?n theo anh
Nh?t Quy?t ??i Chng 7570
Nhc trng nh ngi n?m gian
Th?y chng l?ch s? khn ngoan c ti
Cho nn em ch?ng l?y ai
Em quy?t ch? ??i m?t vi ba ?ng.
Yu anh em ch?ng l?y ch?ng
Em d?c m?t lng ch? ??i l?y anh.
Nh?t Quy?t ??i Chng 9737
Nh anh ch? c m?t gian (2)
N?a th lm b?p, n?a toan lm bu?ng.
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m ? r?, nng th??ng ch?ng l?
- Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Yu nhau ch?ng qu?n giu ngho
Khng ba khng thu?c m theo m?i l.
Nh?t Quy?t ??i Chng 6957
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng,
Ng d??i ??t, ??t r?ng mnh mng,
Anh v?i em g ngh?a chung tnh,
D ?n c?m qun, ng? ?nh c?ng ?ng.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 8267
Nh? l?i giao h?n khi chi?u
D?u m?a sa, ch?p r?ch c?ng li?u m ?i
Nh?t Quy?t ??i Chng 7940
Ng?i trn mui ghe chi l?n
C?m li v? kinh xng Th?i Lai
Nhn th?y khi ??t ??ng m m?t ln kh?i
By gi? anh m?i bi?t chn ??i ?i ghe.
Con g n gy te te,
Ph?i ch?ng n ku ng??i l?u l?c tr? v? r?ng xanh?
Em ?i, ch? cho ghe la t?i chnh,
Anh bi?u th?ng cha ti ph tnh s? ?? anh d?t n? ghe chi.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam 3754
Ng v t?m ki?ng th?y hnh,
H?c ch?u ?? c?p hai ??a mnh l? ?i.
L? ?i em ch?u l? ?i,
Hoa tn em c?ng ??i, b?n tri em c?ng ch?.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, C?n Th?, 3488
N?m tay em trn nh? ?ng ch?
Lng d? anh ?y ph? ch mu?n k?t duyn
Ngy nay h?i thi?t b?n hi?n th??ng khng ?
Anh ?n ? c lng, em ph?i g?ng cng
M?t tr?m n?m em c?ng ?? phng khng ??i ch?
Nh?t Quy?t ??i Chng 1124
M?t li?u ba b?y c?ng li?u
C?m b?ng nh? tr? ch?i di?u ??t dy
Nh?t Quy?t ??i Chng 3958
M??c ai ni b?c ni n?m,
Con d? ku d??i gi?t m?i m?m d? thi.
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 2761
Lng ta ta ? ch?c r?i
D ai gi?c ??ng, gi?c ng?i ch? nao
Nh?t Quy?t ??i Chng 3151
Lng ta ? quy?t thi hnh
? ??n th vc c? cnh l?n cy
Nh?t Quy?t ??i Chng 4173
Lng ta ? quy?t m?t li?u
C?m b?ng con tr? ch?i di?u ??t dy
Nh?t Quy?t ??i Chng 9168
Lng em ? quy?t th thnh
? c?y th g?t v?i anh cng ma.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 3786
Ln non l?a ? th? vng
Th? cho ?ng l??ng m?y ngn anh c?ng mua.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 9743
Hm: ?y r?ng hay r?n?
R?n: Khng r?ng, khng r?n
Hm: C ph?i gi?ng tr?n?
R?n: C l? gi?ng tr?n
Hm: Tr?n di hay v?n?
R?n: Khng di khng v?n
Hm: Nh?t quy?t ?u?i s?n
R?n: Nh?t quy?t ch?ng ng?n
Hm ni: Hm b?t ???c hm ?n
R?n ni: R?n b?t ???c r?n ?n th?t hm
Hm ni: Hm b?t ???c hm ?n
S?u ni: S?u b?t ???c s?u ?n th?t hm
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 4864
Gi ??a li?u y?u, mai o?n (3)
Li?u y?u m?c li?u, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 1513
Gi ??a li?u y?u, mai o?n (2)
Gi ??a m?c gi, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, ??ng Thp 7300
Gi ??a li?u y?u, mai o?n
Li?u y?u m?c li?u, mai o?n m?c mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Kin Giang 4839
Em ?i chn b??c b?n th?n,
Hai ??a mnh quy?t ch?c, khng c?n ng mai.
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 2230
Dao phay n?m b?y ng?n em c?ng m tr?n vo mnh
Ch?t th?i em ch?u ch?t, ch? xa ngi tnh, em khng xa.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 2070
Dao phay k? c?, mu ?? ti khng mng
Ch?t ti ti ch?u ch? bung nng ti khng bung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang, B?n Tre, ??ng Thp, 9200
Dao phay k? c?, mu ?? khng mng
Ch?t th?i m?c ch?t, bung nng khng bung
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, B?n Tre 1148
Em ni v?i anh nh? ? tng c?t nh
? cn sai c?t l?i ni m khng sai
Chn giu ch?n dp m??c ai
Em khng ham h? m sai lng chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 2098
Em ni v?i anh m?t ch?c hai ch?c,
Nh? s?i my r?c m?i vi?n
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Ph Yn, 9671
D?i chn ra ch?n Ki?ng Xanh
R?n c chn r?n bi?t, ngu?c c l?ch ngu?c hay
??ng vng ??ng b?c trong tay
Em ch?a m?ng m?y, thong may g?p chng
Ng?i bu?n d?t g?m thu vng
Khung c?i ku khc kh?c, d? th??ng chng
M?t l?i nguy?n d??i gi tr?ng
M?t tr?m n?m ?i n?a c?ng khng b?ng c?u x?a
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 5209
D?u nh? thn li?u y?u xu
D?u cho bo t? khng xiu t?c lng
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, V?nh Long 5355
D?u m cha m? khng th??ng
?i ta tr?i chi?u ngoi ???ng l?y v
L?y t?i c?a, l?y g??ng th?
Cha m? ?i ngh? l?i con nh?
C m trai ??i gi ch? ? lu
Ch? r?ng cha m? sinh thnh
Cha m? sao n? d?t ?nh ?i ta
Ch? r?ng Cha m? sinh ra
Xem ?i xt l?i ??ng m cho con
Nt gan vng, ru?t l?i ho hon
Tr?m n?m nguy?n k?t lng son v?i chng
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 576
Con ki?n l?a b ln b? c?a
B l?i xu?ng rm
Hai ??a mnh th??ng ch?t d?
Ai ni gim c?ng m?c ai
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, V?nh Long 5484
Cho d cha m? khng ?ng
?n chai nh? nh?a ta cng l?n v
Nh?t Quy?t Mi?n Trung, Khnh Ha 2195
Chim khn m?c ph?i l??i b?ng,
Ai m g? ??ng ??n cng l?ng vng.
??n vng anh ch?ng l?y vng,
Lng anh quy?t ch l?y nng m?i thi.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 5072
Chi?c chi?u treo l ngi,
Chi?c chi?u tr?i l tnh,
Thin minh minh, ??a c?ng minh minh,
H? xa k? h?, hai ??a mnh ??ng xa.
Nh?t Quy?t Mi?n Nam, An Giang 4301
Cha m? anh c ?nh qu?n ?nh qu?i
B?t anh ra treo t?i nhnh d??ng
Bi?u t? ai anh t? ??ng,
Ch? bi?u anh t? ng??i th??ng anh khng t?
Nh?t Quy?t ??i Chng 5253
Ch? em anh ch?ng l?y ai
Kh?ng kh?ng ch quy?t m?t hai ??i ch?.
Nh?t Quy?t ??i Chng 547