Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ph?n Ngho

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xc tro, ??i c?m ki?m l?i
B?i xu?ng n??c ng??c qu?n g gi m?a
Ph?n ngho khng ??t tr?ng d?a
Quanh n?m lm m??n, ??i tro qua ngy
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 10252
Xch r? ?i d?o v??n c
C non ch?m m?m, c gi lm d?a
Lm d?a ba b?a d?a chua
Ch? ?i xch r? l?i mua ba ??ng
Ba ??ng m?c l?m anh ?i
Cho thm mi?ng n?a ?n cng b?a c?m
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Kin Giang 8686
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 4113
V d?u o t? qu?n t?i Ph?n Ngho Mi?n Nam, 7206
Vay thng r?i l?i vay ngy,
H?t h?t ti?n h?i, h?n ry h?n mai.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 7230
Vai mang chi?c nn rch, tay xch c? quai cho,
Th??ng con, nh? v?, v ph?n ngho ph?i ra ?i.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, B?n Tre 9548
Vai mang ci np tay xch ci l?p ci l?
V? mi?n ??ng chua n??c m?n ??ng nh? mi?ng ?n
Ph?n Ngho Mi?n Nam, 9991
V?n ngho l?i m?c ci eo Ph?n Ngho ??i Chng 10080
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
Ph?n Ngho ??i Chng 10016
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
Ph?n Ngho ??i Chng 3149
Trai cy ch?a v? ch?a con,
C?m ngu?i sng khng c,
Bi?u (b?o) cy b?a ngon ???c ?.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 1771
Tr?n ai g?p lc c? hn (2)
R? ?an lng m?t ra ch? lng ??i khoai
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 5106
Thi?p than cha m? thi?p ngho
Thi?p than ph?n thi?p nh? bo tri sng
Ph?n Ngho ??i Chng 1233
Theo anh em c?ng mu?n theo
Em s? anh ngho anh bn em ?i
- Ngho th?i bn c?t bn nh
No ai c bn v? theo bao gi?
Ph?n Ngho ??i Chng 3488
Thng Tm gi? cha thng Ba gi? m?
Gh nh giu ai gh nh ngho
Mi?ng ngon ?n t ngon nhi?u
Ng??i khn d?u ni n?a ?i?u c?ng khn
Ph?n Ngho ??i Chng 8542
Thng ba c? s?n c? n?n
Ci b?ng bo b?t, b?n th?n ?i chn.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 6307
Thn kh t??i n??c c?ng kh
Ph?n ngho ?i t?i x? m c?ng ngho.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, B?c Liu 7620
Tham thanh chu?ng l? lm quen
Ch ?y qun nt, l?u phn khng ng?i
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Khnh Ha 402
Tham giu, ph? kh ai khen
C?ng nh? chu ch?u sng ?n nh?y v
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 4712
Thng ging la m?i chia v
Thng t? la ? ?? hoe ??y ??ng.
Ch? em ?i s?p gnh g?ng
?n cn tay hi ta cng ra ?i
Kh ngho c?y m??n g?t thu
L?y cng ??i c?a ch? h? luy ai
Thng hai cho ch thng m??i
N?m m??i hai thng em ng?i em suy
V? chim em c?y la ?i
V? ma la r, s?m th ba gi?ng.
Th qu rau c ? t?ng
G?o th?m c?m tr?ng chi b?ng tm xoan.
Vi?c nh em li?u lo toan
Khuyn chng h?c t?p cho ngoan k?o m.
Thng su em c?y anh b?a
Thng m??i em g?t anh ??a c?m chi?u
Ph?n Ngho ??i Chng 7672
Th?p tay v?i ch?ng ??n ko Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1007
Th??ng nhau b?t lu?n giu ngho
D cho ln ?i xu?ng ?o c?ng cam.
Ph?n Ngho ??i Chng 2205
Tay m nn rch, tay xch quai cho,
Th??ng cha nh? m?, ph?n ngho ph?i ?i.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 9947
Tay anh c?m chai r??u bu?ng cau
?i ng? ?ng sau, th?y m? ch kh.
?i ?ng c?a ng, ch bc ch ngho
Nh?m ch?ng duyn n? cheo le?
Sng to thuy?n n?ng khng bi?t ch?ng cho c qua k
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Th?a Thin 5687
Tai nghe m ro ?i xu.
L?ng ??ng hai v?, g?o ?u v n?ng?
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 2782
T??ng l?y anh cho lnh t?m o
Hay ?u l?y anh r?i bn o nui anh.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 2522
Sng mai anh th?c d?y
Anh xch ci r?a quo
Anh ln hn ni Qu?o
Anh ??n cy c?i cng queo
Anh than v?i em cha m? anh ngho
??a tre y?u ?t dm quo con m?m nhum (*)
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 6519
Sang hn giu ngho c?ng ba t?c ??t Ph?n Ngho ??i Chng 3230
S? ngho tr?ng c? ta ha b? nu Ph?n Ngho ??i Chng 3015
S? em l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho
Ph?i duyn, ph?i ki?p th theo
No ?u c qu?n kh ngho lm chi
Ch? nhn duyn thin t?i nh?t th
Giu ?n kh ch?u lo g m lo!
Ph?n Ngho ??i Chng 642
S? c ch?ng giu th ngho
Ngy ba m??i T?t c th?t treo trong nh
Ph?n Ngho ??i Chng 9817
Ru?ng r?c kh khan, ru?ng g nh?y n??c,
B?n ph?n em ngho, em than tr??c anh hay.
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Ph Yn, 2575
Qu?n h? l? o l?i h? l?
??n b?a h?t g?o bi?t s? vo ?u.
Ph?n Ngho ??i Chng 7684
Qu?n o nh ngho Ph?n Ngho ??i Chng 8503
Quan ti?n em b? lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Ph?n Ngho ??i Chng 8042
Ph?n ngho ?i bn d?a mn
??ng xu, c?c b?c b?i xu?ng m?i tay
Ph?n Ngho Mi?n Nam, V?nh Long 7189
Ph?i c?n d??n nh l c?t ch l
Khng ph?i c?n d??n nh ngi ?i ba ta, h?ng ham.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 2454
Nin k? c?ng ??ng nin k?
Phu th c?ng x?ng phu th
G duyn ch?ng v?...
Ch? s? anh ch em ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 8177
Nhn ??n anh l?y nh? hai hng
Ch?ng no ? n? thnh vng s? hay
S? anh ham chn dp chn giy
Th?y em ngho kh? m?i ngy m?i xa
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Khnh Ha 2707
Nhi?u quan thm kh? th?ng dn
Nhi?u giu th l?i ch?t trn th?ng ngho
Ph?n Ngho Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre 4971
Nh ti m??n mi tr?i che,
Mua tranh l?p h thi?u tr??c h?t sau.
Ph?n Ngho Mi?n Trung 640
Nh ngho, m?i hay con th?o,
N??c lo?n m?i r ti trung.
Ph?n Ngho ??i Chng 5956
Nh ngho nh? gi? th?ng trn
Nh giu nh? b?c b? hm x?a nay
Ngho ?u ngho mi th? ny
M?t chng m?t b?n v nay t?i ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 6238
Nh ngho b?nh tr?ng Ph?n Ngho ??i Chng 1656
Phong thanh ba th??c l?a h?
Ba vung kh?n nhi?u c? ?? c chi ?
Ph?n Ngho ??i Chng 3794
Phong l?u rch m?t ?ng qu?n
Cn m?t ?ng n?a d?n d?n rch sau
Khi ?au khi ?m c nhau
Ch?ng ?m c v? v? ?au c ch?ng
Ph?n Ngho ??i Chng 5664
Nh anh l?p nh?ng mo nang
Ni lo v?i nng nh ngi n?m c?n
Nh ngi n?m c?n ?? cha m? ?
Hai ??a mnh ? ?? mi tranh.
Ph?n Ngho Mi?n Nam, Ti?n Giang 8093
Nh anh c m?t th??c ao
Anh tr?ng rau ng? anh ro chung quanh.
Yu anh em s? l?y anh
Nh? khi ?i kht n?u canh ?n cng.
Ph?n Ngho ??i Chng 1435
Nh anh ch? c m?t gian (2)
N?a th lm b?p, n?a toan lm bu?ng.
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m ? r?, nng th??ng ch?ng l?
- Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Yu nhau ch?ng qu?n giu ngho
Khng ba khng thu?c m theo m?i l.
Ph?n Ngho ??i Chng 9583
Nh?ng ng??i l? m?i h?nh ln
Ti?n c?a mang ??n m?t bn c?ng ngho
Ph?n Ngho ??i Chng 5392