Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phng Khong

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?ng thm v?t ng?n cnh h?ng
Lo?n trn t? thu? v?ng ch?ng ??n nay
Phng Khong ??i Chng 9134
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 9355
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
Phng Khong Mi?n Trung 5798
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Phng Khong Mi?n Nam, Kin Giang 3041
V? g m?t bt cho lng
Lm cho thin h? b? ch?ng theo trai.
Phng Khong ??i Chng 3012
V?t tre nhc nhch kh n??ng
Anh ?i cho kho ??ng gi??ng m hay
M hay m h?i ?i ?u
?i v l?y thu?c l?y tr?u m ?n.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 7296
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
Phng Khong Mi?n Nam, 7720
Trm vng gi?t ch?t cn rung
Em th??ng anh, em k? m?t, cho anh hun (hn) th?a lng.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 6938
V?i chi li?u p hoa ni,
Cn thn cn m?t ??n b?i c khi.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 8804
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g,
Th?y m em tr?ng anh ? mu?n hun (hn).
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 8878
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Phng Khong Mi?n Nam, B?c Liu 8454
Tr?i m?a mt ??t, con c lc n thot kh?i n
C? ti?ng ku ng??i ngh?a trn b?
V?y ch? mng ai c r?ng cho ti ng? nh? m?t ?m
Phng Khong Mi?n Nam, 7693
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 9900
Tr?ng treo ai dm ?nh thng
B?u khng ai dm gi? mng chun v
Chun v th ph?i chun ra
?u ph?i v? nh m ? cho lu
Phng Khong Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Kin Giang 3687
Tr?ng ai dm ?nh th thng,
B?u khng ?ng ai dm gi? mng chun v?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 6140
Tr?n xu?ng ?y n?m b?y cnh ??ng
Mu?n gh th?m anh m?t cht, s? c bc ni gi tm ch?ng h? ng??i
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 2211
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
Phng Khong Mi?n Nam, 8125
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
Phng Khong Mi?n Nam, 6095
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 7232
Tr?ng r?m, m??i su tr?ng treo
V? c??i ch?a ch?c, v? theo ch?c g.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 3387
Tr?ng r?m m??i su ?c chung,
Ai c?m con nguy?t th bung n v?.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 3017
Tr?i sinh tri mt c gai
Con h? t?i m? d?n trai vo nh
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 3838
Thi thi ??ng ni n?a n
???c hay h?ng ???c, ch?ng c? m cn ?y
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 5308
Thi thi, v?t ?u?c ?i th?m
Cn duyn chi n?a, mua tr?m bn h??ng?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 4033
Thi thi ch?u h?t ?i n,
Tru b?ng ru?ng s? d?u m cn ?y.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 1458
Th? ch?i m?t cht ai hay,
Chuy?n ny h d? t? by h?n hiu
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 4347
Th??ng thay cho gi (nh?ng k?) qu?t m?
Ght (H?i) thay cho gi (nh?ng k?) l?y v? ??p s?ng
Phng Khong ??i Chng, Mi?n Trung, Khnh Ha 3309
Tay m ci m?n g?m,
Tay n?m ci g?i vng.
B??c v phng loan, ring than v?i b?u,
?nh ch?ng ?nh ??ng l?u ti?ng ra.
??ng tin ci b?ng ?n b,
Ch? treo g??m tu?, n sng la t? chu.
Phng Khong Mi?n Nam, L?c T?nh 640
Tay anh b?ng go n??c s?t hai
B?ng nay t??i L?u, b?ng mai t??i ?o
Th?y l?i nhn ngh?a mu?n trao
Ngh?a nhn cn t?i th?, l?u ?o ba ?ng
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 9866
Th??ng anh khng tnh b?c ti?n
Hn nhau m?t ci ch?t li?n c?ng vui
Phng Khong Mi?n Nam, V?nh Long 2690
Th??ng anh c?i o trao tay,
V? nh d?i m?, gi bay qua c?u.
- Gi bay c?u th?p c?u cao,
Gi bay c?u no ni l?i m? nghe?
Phng Khong Mi?n Nam, C?n Th?, 1157
T? khi g?p m?t gi?a ?ng
Thi?p quy?t th??ng chng cha m? no hay.
C hay th nh?t ?nh nh ?ay, hai l? m thi.
th?y chung em gi? tr?n m?y l?i.
Ch?t th?i ch?u ch?t, la ?i em khng la.
Phng Khong ??i Chng 4104
T?c mnh con nh?n nh?n l?ng lon
M?y tr?m s?i ch? m?i ?ng m?i gi?ng.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 9793
S?nh s?nh l?n gi?a l?n ra.
M? ?i con ch? ? nh ???c ?u.
? nh lng b?t m?t tru.
Cho nn con ph?i ?m ??u ra ?i
Phng Khong ??i Chng 4770
Ra ?i, anh ch?n gi?a ???ng,
M? th qu?c h con ??ng c ?i.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 7955
Ra ?i v?n c m?t mnh
Mu?n d?ng c?m Li?u, s? ??ng tnh nhnh Mai
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 1482
R?t xt nh? mi d? m?m nh? d?a Phng Khong Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6314
R?ch ?ng n??c ch?y,
Con c nh?y con tm nho
Hai ??a mnh k?t ngh?a
L? no cha m? khng th??ng
Phng Khong Mi?n Nam, ??ng Nai 6626
ng Ph?t ng?i c?ng ph?i th?t c??i
o em em b?n, sao m?y ng??i x? tay?
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 5477
Phnh phnh l?n gi?a l?n ra
M? ?i con ch?ng ? nh ???c ?u
? nh lng b?t m?t tru
Cho nn con ph?i ?m ??u ra ?i.
Phng Khong ??i Chng 6822
m mnh d?u c la lng
Ti ?y la xm hai ?ng ph?t chung
m mnh l? c lm hung
Nh?n cng t?c bi?n ti chun xu?ng sn.
Phng Khong Mi?n Nam, Ti?n Giang 9372
Ni ra s? ch? em c??i (2)
R?ng ti ? gi v?n m??i ??a con,
Lng r?ng b?i ?? cn non,
Np b?, np b?i s?m con mu?n ch?ng.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 3219
Nh?n nhng chi l?m b??m ?i
B??m ??u ?u b??m ??u m?t n?i cho r?i
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 8813
Ng ln mi?u h? cha lng
?n ch?ng h??ng th?p bi?t bn no linh
T?i ?y ti ph?i lm thinh
Bng hoa tn nh?y r?a c?m bnh lm chi
Phng Khong Mi?n Trung, Khnh Ha 10090
Nh? l?i nguy?n ??c ba sinh
Xa xi ai c bi?t tnh ch?ng ai ?
Khi v? h?i li?u Ch??ng ?i
Cnh xun ? b? cho ai m?t cnh ?
C yu anh th b? quch cho anh
Phng Khong ??i Chng 3831
N?a ?m tr?ng tr? sang canh
L? ?n v?ng d?i ?? quanh ch mo
Phng Khong ??i Chng 9595
Ng ln con c l?ng x?ng
C ?i chim s? ?ang qu?n v?i nhau
Phng Khong Mi?n Nam, 7820
N??c sng trong thng n?m v?a r?c,
Th??ng con c trn l?t ??t tm n?i.
Phng Khong Mi?n Trung, Ph Yn, 6449
N?m ngoi em cn e cn ng?i,
N?m nay em ku ??i b?ng mnh,
o b ba nt ?c chung tnh ai may?
Phng Khong Mi?n Nam, B?n Tre 1357
N?m b?y thng tr??c cn che cn ??y
N?m b?y thng sau l? b? l? b?ng
Tr?c nhn n??c m?t r?ng r?ng
Khai hoa n? nh?y kh? qu ch?ng u? anh
Phng Khong Mi?n Nam, 3252