Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Phong T?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Phong T?c Mi?n Nam, 7436
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 5189
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Phong T?c Mi?n Nam, B?c Liu 6070
V d?u c?u vn ?ng ?inh
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m? d?n con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i
Phong T?c Mi?n Nam, Kin Giang, Ti?n Giang, B?n Tre 8280
Ung dung g?y trc ch?ng ?i
o chng ch?m gt, m? ni che ??u
C? ?i, c? s?p ?i ?u?
Ra ?nh Y?n lo ti?c ch?u vua ban
Chu ?i, chu ch?i cho ngoan
C? v? c gi ph?n ban chia ??u
?n vua t c?ng nh? nhi?u.
Phong T?c Mi?n B?c, H N?i 5136
Tro ln cy g?o cao cao (3)
L? cheo lng Nht ?? bao nhiu ti?n?
Cheo th?i c b?y quan hai
L? lng kh?o r? tr?m hai m??i v?.
Thi thi ti gi ?n c
Ti?n cheo c?ng n?ng, tr?m v? c?ng ?au.
Phong T?c Mi?n B?c, H N?i 5600
Tr?ng tr?u th? (tr?ng) l?n dy tiu
Con theo ht b?i m? li?u con h?
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7500
Tr?u ??ng Nai tr?u ?n nh? b
Thu?c ?ng Mn (*) thu?c ht ph h?i
Tr?u n?ng thu?c th?m ai ?i
G duyn ch?ng v? ? ??i tr?m n?m
Phong T?c Mi?n Nam, ??ng Nai 573
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh,
Tr?u b?c kh?n tr?ng ?i ng??i xinh xinh
?n cho n th?a thm tnh
?n cho n h? s? mnh s? ta
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8258
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 10096
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 7367
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 8776
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8699
S?ng m?y ngy, th??ng anh m?y ngy
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 8090
S?ng m?y ngy, th??ng anh b?n m?y ngy,
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu.
Phong T?c Mi?n Nam, 7131
R?m thng ging ai sing th qu?y
R?m thng b?y k? qu?y ng??i khng
R?m thng m??i, m??i ng??i m??i qu?y
Phong T?c ??i Chng 5740
Nh?p gia v?n hu nh?p qu?c v?n t?c Phong T?c ??i Chng 502
Ng ln nhang t?t ?n m?,
M?u thn ?u v?ng bn th? l?nh tanh.
Phong T?c Mi?n Nam, 2013
Ng?n sng ?o v?a trong v?a ch?y
Anh ?i kn v? m??i b?y n?m nay
Tnh c? b?t g?p nng ?y
Nh? c g?p n??c nh? my g?p r?ng
My g?p r?ng, pht phong pht v?
C g?p n??c con ng??c con xui
Ch?ng Nam v? B?c em ?i,
Sao em ch? l?y m?t ng??i nh? anh?
Vo v??n hi qu? cau xanh
B? ra lm su m?i anh xwoi tr?u
Tr?u n?y tm v?i vi T?u
? gi?a ??n qu?, hai ??u th?m cay
M?i anh x?i mi?ng tr?u n?y
D m?n, d nh?t, d cay, d n?ng
D ch?ng nn ??o v? ch?ng!
Th anh c?ng th?u t?m lng cho em
Phong T?c ??i Chng 3063
Ng?i v m?t n?i xa ???ng
Bc m? ch?a bi?t, h? hng ch?a hay
Anh c lng th?ong ch? ??i t ngy
???c php m? th?y anh hy vng lai
Tr??c sao sau v?y khng sai
Phong T?c Mi?n B?c 4315
Ng??i ngu ch?ng bi?t x giao
Nh?ng ng??i l?ch s? th no ai ch
Phong T?c Mi?n Trung 9393
Mi?ng tr?u ?n n?ng b?ng ch (2)
?n r?i em bi?t l?y g ??n ?n.
- Mi?ng tr?u ?n n?ng l bao.
Mu?n cho ?ng li?u ty ?o l h?n.
Phong T?c Mi?n Nam, 727
Ma m ?n ch?c n?y Phong T?c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4658
M?ng m?t t?t cha,
m?ng ba t?t th?y
Phong T?c Mi?n Nam, 3961
M?t mai bng x? c?i tng
M? r?m ai ??i, o thng ai mang ?
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8251
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 5637
L?ch thay ??a ph?n Tr n,
Mi?u ng ?i?u Bt l?u t?n ngy nay.
Phong T?c Mi?n Nam, 3238
H?n ?ch ta ? v? ?y (Cu 2)
M? ?i l?y thu?c cho con
L?y nh?ng l ?t cng l x??ng sng
?ch ti ? t?n hang cng
Bn b? rau mu?ng pha trong b d?a
Th?ng M?ng l con ch Tre
N b?t ti v? lm t?i l?t da
Th?ng Hnh cho ch th?ng Hoa
N?m mu?i cho vo cay h?i ??ng cay
B?t ?i b?t hi?n xu?ng ?y
L??m oan h?n ?ch ?n bay v? tr?i
Tr?m n?m l?n l?n khc c??i
Ki?n ?ch ki?p ng??i cay h?i ??ng cay...
Phong T?c Mi?n Trung 10039
H?n ?ch ta ? v? ?y (Cu 1)
Ph?i n?m kh c?n, ta nay ln b?
Trn b? nh?ng h?c cng hang
Ch?n chi?u ch?ng c tr?m ?ng xt xa
L?y tr?i cho ??n thng ba
??c tr?n m?a l?n ta ra ng?i ngoi
Ng?i ngoi r?ng ri th?nh th?i
Phng khi m?a n?ng ng?i ngoi ki?m ?n
Tr??c kia ta v?n tu thn
Ta tu ch?ng ???c th thn ta hn
Ta g?p th?ng b ?en ?en
N ??ng n nhn n ch?ng ni chi
Ta g?p th?ng b ?en s
Tay th ci gi? tay th c?n cu
N c chi?c nn ??i ??u
Kh?n vung cht tc ra mu xinh thay
N c ci qu?t c?m tay
N c ?ng n?a b? ??y ngo con
N c chi?c cn thon thon
N c s?i ch? son son di di
?ch ti m?i ng?i b? khoai
N gi?t m?t ci ? sai quai hm (Cn Ti?p))
Phong T?c Mi?n Trung 8846
G?p nhau ?n m?t mi?ng tr?u.
G?i l ngh?a c? v? sau m cho.
Mi?ng tr?u ? n?ng b?ng bao.
Mu?n cho ?ng li?u ty ?o l h?n.
Mi?ng tr?u k? h?t ngu?n c?n.
Mu?n em ?y ??y thi?t h?n th? no.
Mi?ng tr?u l ngh?a t??ng giao.
Mu?n ch? ?y ??y duyn vo h?p duyn.
Phong T?c Mi?n Nam, 7947
D ai l?n l?i ph??ng xa,
Ch? qun l? va cha B ni Sam.
Phong T?c Mi?n Nam, 10137
D ai bun bn tr?m ngh?
G?p ngy con n??c c?ng v? tay khng!
Phong T?c Mi?n Nam, B?n Tre 7454
D?y con t? thu? cn th?
D?y v? t? thu? b? v? (ban s?) m?i v?
Phong T?c ??i Chng 5631
Cu ku ba ti?ng cu ku (3)
Ku mau (Ku cho) ??n T?t, d?ng nu ?n ch
D?ng nu th d?ng ??u h
?? sn gieo c?i, vi m ?n chung
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khh Ha 6751
Cu ku ba ti?ng cu ku
Ba m??i thng ch?p d?ng nu tr??c nh.
Phong T?c Mi?n Nam, 2610
Cng danh hai ch? l? m?
L?y g khuya s?m ph?ng th? t? tin
Phong T?c ??i Chng 1923
Cng c?c b?t c d??i sng, (2)
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?.
Phong T?c Mi?n Nam, Mi?n Trung, Ph Yn, 5615
Cn trinh nh? t??ng ph?t vng
H?t trinh nh? t? ong tn m?c m?a.
Phong T?c Mi?n Nam, B?c Liu 5102
Con du v nh, m? gia ra ng? Phong T?c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9845
Con ?i! con ng? cho r?i
M? ra ch? v?ng, m? ng?i than thn.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 7988
Chi?c ghe kia ni c,
Chi?c ghe n? ni khng,
Ph?i chi mi?u ? g?n sng,
Em th? m?t ti?ng k?o lng anh nghi.
Phong T?c Mi?n Nam, 3204
C s?c mu?n b?t dng l?
M?y ??i chu ngo?i m th? gi? ng
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2551
C?ng c?c b?t c d??i sng,
M?y khi chu ngo?i gi? ng bao gi?
Phong T?c ??i Chng 6386
C?ng c?c b?t c d??i bu
Cha m? my giu, ?m gi? ??u heo
Phong T?c ??i Chng 2939
C?ng c?c b?t c ? bu
Cha m? my giu, ?m gi? lm tru
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 9412
Ba n?m t??ng rch cn th?,
H??ng nhan nh? b?u ng b? ??ng ci,
Anh ??ng ni v?y anh ?i,
Hnh dung kh ho c ?i ba ng??i.
Phong T?c Mi?n Nam, 1204
Ba n?m t??ng ??t em c?ng th?
L? duyn ch?u l? m?i ch? ??ng anh
Ch? anh cho h?t s?c ch?
Ch? cho rau mu?ng m?c ln b? tr? bng.
Phong T?c Mi?n Nam, An Giang 2046
Ba m??i anh khng ?i t?t,
M?ng m?t anh ch?ng ??n nh th?
Hi?u trung chi n?a, ??i ch? u?ng cng.
Phong T?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Th?a Thin 6302
B?a nay c ?m gi? g?n,
Trong b?ng b?n th?n khng mu?n ?i xa.
Phong T?c Mi?n Nam, 2960
o di ch? n? qu?n th?a
Trai khn ch?ng n? v? th?a th? gian.
Phong T?c Mi?n Nam, V?nh Long 2675