Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ph? M?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa nhau lng i ng?i hoi
Trch cho ph? m?u bn ai ham giu
Ph? M?u Mi?n Trung 8073
V duyn thi?u ph??c ti thc tr??c chung tnh,
Ph? m?u r?ng ti v?ng s?, t?i ti s?u mnh ti thc oan.
Ph? M?u ??i Chng 8968
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 2180
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 3909
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 5640
Tro ln ?o C?
Ng xu?ng V?n Gi Tu Bng
Bi?t r?ng ph? m?u ?nh khng
?? anh ch? em ??i u?ng cng hai ?ng
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 1359
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n (2)
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 6918
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 952
Tr?i n?ng m?a n?ng chuy?n
??t n?ng l? n?ng b?i.
?i ta yu l? nhau r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i sao yn!
Ph? M?u ??i Chng 2517
Tr?i m?a lien ti?p s?p si
??t ngoi bi?n n?ng l?, n?ng b?i
?i ta th??ng l? nhau r?i
Chng than, thi?p khc, ph? m?u ng?i sao yn?
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 3733
Tr?u vng nh? l, rau gi?p c nhai gin
Kho khen ph? m?u sanh em m?t trn c duyn
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 5239
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (6)
Kho khen ph? m?u sinh nng d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 7408
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (2)
Kho khen ph? m?u sinh nng d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 535
Tr?i ?ang m?a ?ang chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l?, ?ang b?i
Anh v?i em l? d? ra r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i khng yn.
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 5020
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh, (2)
??i ?n ph? m?u sinh mnh d? th??ng.
Ph? M?u Mi?n Nam, 4592
Tr?u ?n l ngh?a
Th??c x?a l tnh
??i ?n ph? m?u sanh mnh d? th??ng
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 5964
Ti?n bi ph? m?u h?u bi mai nhn Ph? M?u ??i Chng 8237
Ti?ng anh ch? ngh?a ? gi
Em ?? em ph? m?u c?t nh
Cy c?t ??c ? ?u?
- Em h?i anh ?y ph?i tr? l?i
Cy c?t ??c n?m trn cy c?t ci
?i?u ht h?u tnh, ai h?i tri nh? em?
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 4949
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
Ph? M?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2091
Ti?c cng anh lau chi bnh
C?y mai ??n m?i ph? m?u nhn b con.
Ph? M?u Mi?n Nam, B?c Liu 5005
Th??ng nhau th bi?t nhau
Mi?ng tr?u mi?ng thu?c, mi?ng cau b?n b
Th??ng nhau ch? v?i ng?i k?
Ph? m?u hay ???c kh b? t?i lui
Ph? M?u Mi?n Trung 869
Th??ng nhau ch? v?i ng?i k?
Ph? m?u hay ???c kh b? t?i lui
Ph? M?u Mi?n Trung 3152
Th??ng mnh ??t ru?t
Ph? m?u b bu?c
Khng cho mnh vng lai
Ngy ch?i tam t? b?
T?i v? phng ai n?y vo
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 4648
Th??ng em l?y c?ng anh quo,
Ph? m?u em th?y h?i, ni hai b?n ngho ?? chn.
Ph? M?u Mi?n Trung, Ph Yn, 6676
Tay c?m r?a l?t chm m?t m?ng vi,
?? anh coi ph? m?u em ?i bao nhiu?
Ph? M?u Mi?n Trung, Ph Yn, 2759
T?i ba m??i anh khng v? l? t?t
Sng mng m?t anh khng l?y gi??ng th?
Hi?u trung chi anh n?a m khi?n em ??i ch? u?ng cng
Anh lm trai nam nh?n tri ch
Em lm gi th?c n? chi trinh
Em v?i anh ngh?a ngh?a tnh tnh
Ph? m?u nh ch?a ??nh, hai ??a mnh dm ?u
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 2169
Sng ra ?i ch? anh mua ch?c ly l?n, ch?c ly nh?,
Ch?c ly s?n ??, ch?c ly nh? s?n vng,
R??u sm banh rt ?? hai hng
Tr??c ??n ?n ph? m?u, sau r? rng ?i ta.
Ph? M?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2679
Ra ?i ph? m?u ??ng trng,
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?.
Ph? M?u Mi?n Nam, Tr Vinh, Ti?n Giang 3620
Ra ?i ph? m?u ??ng trng
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?
Ph? M?u ??i Chng 1622
Quy?t lng l?p mi?u ch?m r?ng
??n ?n ph? m?u ?m b?ng ngy x?a
Ph? M?u ??i Chng 8122
Quy?t lng l?p mi?u ch?m r?ng,
??n ?n ph? m?u ?m b?ng ngy x?a.
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 6167
Qu? ku di?u khc, qu?c n? chui qua
Nh? ??n ??i kh?u thi?t giao ha
?i ta th??ng ln, bi?t ph? m?u nh hay ch?a?
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 4105
S?n cch, th?y cch, lng khng cch
???ng d xa, nhn ngh?a khng xa
?i ?u anh hy gh qua nh
Tr??c th?m ph? m?u, sau l th?m em
Ph? M?u Mi?n Trung 8031
S?n cch th?y cch,
T?m lng anh khng cch,
???ng xa d?m xa,
Nhn ngi em khng xa,
?i ?u anh c?ng gh nh,
Tr??c th?m ph? m?u sau l vi?ng em.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 5270
Ph? m?u tui sanh ?? ph? m?u tui ??nh
Ngy nay tui ?u dm c?i l?nh s? ph? m?u r?y
Ny anh ?i anh v? c?y mai ??n ?y
Ph? m?u tui ?, tui s? ?ng anh.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 9309
Ph? m?u ti gi ??u b?c nh? h?t ??u nhnh d?a
?n ti ch?a ??n, ngh?a ti ch?a tr?
Anh b?o ti gi?c ng?a, bung c??ng sao ?nh
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 10325
Ph? m?u tnh thm,
Phu th nh?n ngi tr?ng,
M?t mai anh c xa em r?i, th? v?ng m? cha.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 658
Ph? m?u thi?p c?ng nh? ph? m?u chng
Hai bn ph? m?u t?c b?n ch? vng th? chung.
Ph? M?u ??i Chng 4224
Ph? m?u t?n b?t kh? vi?n du
T?a m?t th?t nh? thng c,
Cch m?t em m?t thong b?ng ba thu,
Lng anh mang v?nh ch?: H chu h?o c?.
Ph? M?u Mi?n Nam, L?c T?nh 3421
Ph? m?u sinh ra c c?p chn my
Sao em th dao v c?o, khng nh? ngy ph? m?u sanh
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 7445
Ph? m?u sinh ?? ph? m?u ??nh
Con ?u dm t? tnh ci l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 1164
Ph? m?u sanh ph? m?u ??nh
??o can th??ng ch? l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 6065
Ph? m?u sanh em ra
N??c da em tr?ng, c?p chn my ngay ng?n
Kho n?n ci bnh n trn
Cha m? anh sanh anh ra
S?m cho anh m?t ci n?a vng
Ch? ci bnh trung thu em ?em t?i
Th ci n?a vng anh ?m v
Ph? M?u Mi?n Trung, Khnh Ha 6258
Ph? m?u sanh em ?? ph? m?u ??nh
Em ?u dm t? tnh c?i l?nh m? cha.
Ph? M?u Mi?n Nam, An Giang 1583
Ph? m?u s? sinh ?? cho ph? m?u ??nh
Em n? no tri l?nh m? cha
Ph? M?u Mi?n Nam, V?nh Long 7072
Ph? m?u gi ng?i d?a gh? tre,
Anh v?i em than th?, ph? m?u nghe ?au lng.
Ph? M?u Mi?n Nam, Long An 7904
Ph? m?u chi m?ng mi ch??c chi ngn Ph? M?u ??i Chng 7269
Ph? m?u chi dn Ph? M?u ??i Chng 2862
Ph? m?u c??i em v? c vng vng chu?i h?t
Anh mi m say c? b?c l?t bn s?ch tr?n
?m em khuyn, ngy th?i em gi?n
M?y ci l?i h?n c?a em, anh ch?i th?
Ph? M?u Mi?n Nam, ??ng Thp 8677
Ph? m?u anh nh? ph? m?u nng
Mai sau c thc ch?m ch? vng th? chung
Ph? M?u ??i Chng 3389