Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Quan Quy?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
Quan Quy?n ??i Chng 5740
Tham quy?n c? v? Quan Quy?n ??i Chng 8991
Tham quan l?i Quan Quy?n ??i Chng 2887
Th?a quan r?i m?i ??n dn
Th?a nha mn, ph?n ??n si ? ??a
Quan Quy?n ??i Chng 8303
Th? nh?t Ba Giai Th? hai T Xu?t
Tro tr?ng l?ng bt ng?i mt bt ??y
Kho mi?ng m ch? kho tay
??o cy ra cu?c cn hay n? m?m
Quan Quy?n ??i Chng 9353
T??ng chu?ng nhi?u quan
Dn chu?ng nhi?u ng??i
Quan Quy?n ??i Chng 6102
Quan c c?n nh?ng dn ch?a v?i
Quan c v?i, quan l?i quan sang
Quan Quy?n ??i Chng 3554
Quan c??i em b?ng ki?u em c?ng khng thm
Anh c??i em b?ng xu?ng ba l em c?ng nguy?n theo khng
Quan Quy?n ??i Chng 426
Quan ?u th??ng k? ngu si
C?a ?u cho ??a n?m l m ?n
Quan Quy?n ??i Chng 2833
Quan v?n m?t m?t ??ng ti?n
Xem b?ng quan v m?t quy?n qu?n cng
Quan Quy?n ??i Chng 1136
Quan v?n l?c ph?m th sang
Quan v l?c ph?m th mang g??m h?u
Quan Quy?n ??i Chng 7439
Ph? m?u chi dn Quan Quy?n ??i Chng 5264
ng cai ?i h?i ng cai
Cng ti lm ???c ?ng hai m??i ngy
Lm sao m ??n k? ny
Cng hai m??i ngy h?t m?t ho t?
Quan Quy?n ??i Chng 9415
Nh giu yu k? th?t th
Nh quan yu k? vo ra n?nh th?n
Quan Quy?n ??i Chng 7153
Nh? ai cho g ?? ?ui
Nh? ai m ???c c??i voi, ng?i thuy?n
Nh? ai c b?c, c ti?n
Nh? ai m c nng tin ??ng h?u
Nh? ai c ru?ng, c tru
Nh? ai m c mm thau, ??a ng
Nh? ai c l?a, c l
V? g?i b?ng b, con g?i c?u, c
??n khi gi?c Php trn v
Quan nh? t?ch m?t, quan to ch?y di
Ai ?i, c th? ch?ng ai?
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 1977
Nghe r?ng quan huy?n g?i h?u
Mua chanh mua kh?, g?i ??u cho th?m.
Quan Quy?n ??i Chng 789
M?t ??i lm h?i (lm l?i) b?i ho?i ba ??i Quan Quy?n ??i Chng 521
Lia thia, di?c n??c, bng bng,
Con gi ch?a ch?ng ng huy?n ?ng gng,
H?i my c ch?u tao khng,
Tao ni ng huy?n m? gng cho my.
Quan Quy?n Mi?n Nam, 459
Lm quan ph?i xt cho dn,
Khng tin ngi xu?ng, ngi m?n, ngi coi.
Quan Quy?n Mi?n Trung 7192
Lm quan mu?n sang bn hng mu?n ??t Quan Quy?n ??i Chng 8390
Lm quan ch?ng xt cho dn
Khng tin ngi xu?ng, ngi m?n, ngi coi.
Quan Quy?n Mi?n Nam, B?c Liu 8073
L? l?c mang ??n c?a quan
Khc no nh? th? mang than ??t l.
Quan Quy?n ??i Chng 577
L?p nghim ai dm t?i (??n) g?n
B?i quan dung d??ng (? ??n) cho dn n l?n
Quan Quy?n ??i Chng 8098
K? t? lnh m? ra ?i
? nh nhi?u n?i s?u bi th?t tnh
S? ny b?i t?i tri?u ?nh
?m n?m ngh? l?i ph?n mnh gian nan.
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 3252
Hm m?t h??u ti?c h?n mo m?t th?t Quan Quy?n ??i Chng 5890
Hai tay quan l?n gian t
Tay xoa ct ph?m, tay s? h?t chiu
Quan Quy?n ??i Chng 5291
Hi du chi n?ng c ?i
L?i ?y quan l?n cho ?i khuyn vng
- V?i b ph?n gi c? hn
Hi du nui m? khng mng c?a ng
Quan Quy?n Mi?n Nam, B?n Tre 10030
H?t tiu n b n cay
??ng ti?n n b n hay c?a quy?n
Quan Quy?n ??i Chng 4800
Giu ba m??i su ph? ph??ng
Ch?ng b?ng ng huy?n ? lng Ki?u Mai.
Quan Quy?n Mi?n B?c, H N?i 1193
Em l con gi c?a dinh
Qua dinh c? l?n, c? rnh c? nom
C?a em ch?ng ?? ai dm
Co gi h?t ngm, mo non c?ng ch?a
Quan Quy?n ??i Chng 6946
Em l con gi ??ng trinh
Em ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve
- Tr?m l?y ng Ngh, em ? c con !
- C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn, m l?y ch?ng quan
Quan Quy?n ??i Chng 4391
D em bun bn xa g?n
Lm sao trnh kh?i c?a tu?n, c?a mn?
Quan Quy?n ??i Chng 8138
D?t nh? chuyn tu, ngu nh? t?i ch?c Quan Quy?n Mi?n Trung 5302
Cng th th??ng t?i th tr?ng
??ng khng m?ng, m?t khng lo
?n ch?a no, lo ch?a t?i
?n c?m m?i, ni chuy?n c?
Quan Quy?n ??i Chng 6053
Cng minh chnh tr?c Quan Quy?n ??i Chng 5013
Cng bnh chnh tr?c Quan Quy?n ??i Chng 2560
Cng b?c Quan Quy?n ??i Chng 6135
Con ?i nh? l?y cu n?y
C??p ?m l gi?c c??p, ngy l quan
Quan Quy?n Mi?n Nam, V?nh Long 2180
C ch?c c quy?n Quan Quy?n ??i Chng 8235
Ch?ng quan ?i vng hai hng,
?i g??m b?n c?p ?i tng b?n bng.
Quan Quy?n Mi?n Nam, L?c T?nh 2760
Ch?a hi?u r vua, hy xem nh?ng b? ti thn c?n Quan Quy?n Mi?n Nam, An Giang 5124
Ch?i v?i quan vin K? V?
Khng cn c bt m? m ?n
Quan Quy?n ??i Chng 4091
Ch?i v?i Quan Thanh Lm
Nh? gio ?m vo ru?t
Quan Quy?n ??i Chng 5012
C?u cai nn d?u lng g
Ngn tay ?eo nh?n, m?n m d??ng oai (*)
Ba n?m ???c m?t chuy?n sai
o ng?n ?i m??n o di ?i thu!
Quan Quy?n Mi?n B?c 6829
C?m cn n?y m?c Quan Quy?n ??i Chng 9682
C?m ch? ng?n sng Quan Quy?n ??i Chng 10242
Ban ngy quan l?n nh? th?n
Ban ?m quan l?n t?n m?n nh? ma
Quan Quy?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7065
Anh ?i vng gi l di?m
Gh?o em, em gh?o l?i, ch? quan quy?n m?c (m?t) k? anh
Quan Quy?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4897
Ai ?i! ?i lnh cho Ty
Con d?i c? b?y b? l?i ai nui?
Chuy?n ?u c chuy?n l? ??i
Quan ?i theo gi?c b?t ng??i lnh ngay
Nghn n?m nh? mi nh?c ny
Theo Ty ???c th?, ?nh Ty b? t. (*)
Quan Quy?n Mi?n Trung, Hu? 2328
?n ng quan t?t th chy
?n b quan t?t n?a ngy nn quan
Quan Quy?n ??i Chng 5598