Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Qu H??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 2004
Yn Thi c h? Nguy?t Nga
C sng T L?ch ?i ta cho thuy?n.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 1826
Yn Thi c gi?ng trong xanh
C ?i c s?u ng?i canh ??u lng
Ai qua nh?n nh? c nng
Yu nhau xin ch? ph? phng ??i thay.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 8905
Yn Ph? bun bn d??i thuy?n
Xu?ng ? Ph? M?i bn than, qu?t, tr.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 7428
Yn Ng?u ??t th?c l ??ng
K? n?u r??u l?u, ng??i t??ng ? m.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 2615
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Qu H??ng Mi?n Trung 8457
Y?n ?u v?ng v?ng trn cao,
L?a chi soi bng C Lao tr??c thuy?n (2).
Qu H??ng Mi?n Trung, Khnh Ha, Nha Trang 3055
Y?m tr?ng v n??c V?n H?
V ?i v l?i anh ?? yu th??ng.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 5501
Xoi chua, cam ng?t Ba Lai
B?p th ch? gi?a, gi?ng khoai M? Ha
Qu H??ng Mi?n Nam, B?n Tre 4705
Xoi ? Tr?ng,
S?n Ph??ng Mai.
Nh?t gi La Hai
Nh trai ??ng C? (2).
Qu H??ng Mi?n Trung, Ph Yn 2529
Xin ng??i hi?u t? g?ng khuyn (2)
K?p th?i nui n?ng cho tuy?n ??o con.
K?o khi sng c?n ? mn,
Ph Ng, Ph U?t c cn l chi.
Qu H??ng Mi?n Trung 9209
Xem v phong c?nh qu mnh
Ni quanh sng qu?n, h?u tnh nn duyn
Qu H??ng ??i Chng 7704
Xa xa Cn ??o nh t
Bi?n su m?y khc, d? c?m th b?y nhiu.
Qu H??ng Mi?n Nam, 9680
Xa qu h??ng nh? m? hi?n Qu H??ng ??i Chng 3463
Xa Cha, g?n gi?c m?c d?u
Lng son d? s?t con no dm qun!
Qu H??ng Mi?n Nam, B?n Tre 2589
X? ti (X? Em) c ni "Xch Qu?n"
L?y ai th l?y xin ??ng lanh chanh
Yu anh th gi? l?y anh
Xin ??ng ?n t?i ch hnh l hi
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i, ??ng l?i b? v?
Trn ??u my ko b?c ph?
D??i chn n??c ch?y l?ng l? v? xui
Qu H??ng Mi?n Trung, Bnh ??nh 6051
X? no b?ng x? C?nh ??n
Mu?i ku nh? so th?i, ??a l?i l?n nh? bnh canh
Qu H??ng ??i Chng 9104
X? Nam nh?t ch? B?ng G?i
X? B?c Vn Khm, X? ?oi H??ng Canh
Qu H??ng ??i Chng 3031
X? Nam c ch? B?ng G?i
X? B?c ?a Su, x? ?oi ch? Canh.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 1891
X? C?n Th? nam thanh n? t,
X? R?ch Gi v??n h chim ku
Qu H??ng Mi?n Nam, 8749
X?o Su cau t?t ai b
La vng Th?nh Ph, khoai m Th?nh Phong
Qu H??ng Mi?n Nam, B?n Tre 3760
X?a kia m?c m?c mao t?
Nay th?i ngi l?p chu vi trang hong
X?a kia tre trc t?m th??ng
Nay th?i t? thi?t v?ng vng bi?t bao
Bt Trng c mi ?nh cong.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 6553
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 2)
Trng ln th?y dy hng c
Bnh ?c, bnh ??u, bnh ?a, xi v
Trng ln th?y dy th?t b
Ch b?i, ch khch ??i ch? bn mua
Trng ln th?y dy hng cua
Em xch m?t r?, anh mua m?y ho
Trng ln dy ph? Hng ?o
Mi?ng cho h?n h? anh vo cng em.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 9565
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 1)
Ma no th?c ?y xa g?n bn mua
C?ng ch? c anh hng d?a
Hng cau, hng qut, hng m?, hng ?o
X?m x?m anh m?i b??c vo
Th?y anh hng thu?c ht vo say s?a
N?t n? th anh hng na
Chua cht hng s?u, ng?t nga hng ???ng
Th?m ngt th ch? hng h??ng
Tanh ng?t hng c, ph tr??ng hng vng
S?c s?ch th anh hng giang
C? r? l?n thng, c? sng l?n nia
S? s? th anh hng tha
C? bt l?n ??a nhi?u b? ung dung
?? ?on th anh hng h?ng
Thanh yn, ph?t th?, b??i bng k? chi
Tr?ng qun v?n ch?ng ra g
M?i ng??i m?t v? ai th km ai
Trng ln th?y dy hng chai
C m?t ch khch tr?c ??u tr?ng r?ng
Ai ?i kho ni ?i ??ng
Hng ?c, hng ?ch, hng x?ng, hng qu (Cn ti?p 2 t? cu: .)
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 3629
Vi?c nh anh ch? lo chi,
C em s?n xu?t anh c? ?i ra chi?n tr??ng.
Qu H??ng Mi?n Nam, 2780
Vm Nao c t? thu? no,
C h ko ??n, bng lau r? v?.
Qu H??ng Mi?n Nam, 9952
V?a nghe tu ?i?n rung chung
Leng keng ?nh th?c mn s??ng Ty H?.
???ng vui r?n bnh xe b,
Lao xao Yn Ph? ti?ng h g?i nhau.
H?i mnh: - Chuyn ch? v? ?u
Ng?y trang xanh ng?t m?t mu th? kia?
R?ng: - Rau Qu?ng B ?y m,
Rau vo x nghi?p, rau ra chi?n tr??ng.
Rau tnh, rau ngh?a qu h??ng
L?i ?y, ??y m?t ?o?n ???ng h? rau.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 2153
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
Qu H??ng Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 10158
V?i Quang, hng Lng, ng? ??m
C r ??m St, sm C?m H? Ty
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 6172
V?i Quang hng Lng ng? ??m
C r ?m St sm c?m H? Ty
Qu H??ng ??i Chng 10010
V?i ngon th nh?t lng B?ng
Kh?p thnh H N?i h?i r?ng ?u h?n
C? ??u B?ng Th??ng thi?u g
D?a h?u B?ng H? ?u b ???c ch?ng.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 4587
V?n Vn c b?n Th? H
V?n Vn n?u r??u Th? H nung vi
Ngh? r?ng ? nt th thi
Ai ng? ? nt nung vi l?i n?ng
Qu H??ng ??i Chng 4141
V?n Long d?t c?i ko hoa
An Ph n?u k?o m?ch nha ng?t ???ng
Trung Knh th l? vng h??ng
Ngh?a ? lm gi?y ?? lng t? v?n.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 8565
V?ng Dng, v?ng L?m, v?ng Cho,
V?ng La, v?ng S?,v?ng no c?ng th??ng
Qu H??ng Mi?n Trung, Ph Yn, 9463
V?ng ?ng, V?ng L?m, V?ng Cho,
V?ng La, V?ng S?, n?i no c?ng th??ng (4)
Qu H??ng Mi?n Trung, Ph Yn 6092
V?nh Long c c?p r?ng vng,
Nh?t Bi H?u Ngh?a, nh Phan Tu?n Th?n.
Qu H??ng Mi?n Nam, 3593
V?nh Long c c?p r?ng vng
Nh?t Bi H?u Ngh?a nh Phan Tu?n Thnh (Th?n)
Qu H??ng ??i Chng 7105
V?nh H?ng s?u thu? n?ng n?,
B?ng con d?n v? ti v? qu ti.
Qu H??ng Mi?n Nam, 536
V?n Lang s?ch bng gi?c n
N?i ?y Thnh Ging d?ng chn g?i ??u
C? x?a truy?n l?i c cu
Vng qu l?y S? lm ??u v? vang
N??c trong, trong mt nh? g??ng
C? gi?ng ghi tch l?u truy?n mai sau
H?ng n?m r??i n??c g?i ??u
Dng ln Thnh Ging b?y lu tn th?.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 1757
U Minh, R?ch Gi th? qu S?n Tr??ng (5)
D??i sng s?u l?i trn r?ng c?p ?ua.
Qu H??ng Mi?n Nam, 2612
U Minh, R?ch Gi th? qu S?n Tr??ng
Gi ??a bng s?y d? bu?n nh? ai.
Qu H??ng Mi?n Nam, 10420
U Minh R?ch Gi Th? Qu S?n Tr??ng
D??i sng s?u l?i trn r?ng c?p ?ua
Qu H??ng ??i Chng 2932
Ty Loan tr?m th? tr?m ngon
V?a v?a ci mi?ng k?o ch?ng con h?t nh?
Qu H??ng ??i Chng 7977
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Qu H??ng Mi?n Trung 5395
Tuy Ha l?m bi nhi?u soi
L?m c gi ??p nhi?u n?i ph?i lng
Tuy Ha g?n gi?ng g?n sng
?n b th t, ?n ng th nhi?u
Qu H??ng Mi?n Trung, Ph Yn, 2885
Tui hun mnh d?u c la lng
Th tui ra ? hai ?ng ch?u chung
Tui hun mnh d?u c lm hung.
Nh?n cng t?c bi?n, tui chun xu?ng sn
Qu H??ng Mi?n Nam, 6241
Tu Ph?t Ph Yn, tu Tin B?y Ni. Qu H??ng Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 6000
Tu h ku, ch l chn,
Tu h nn, ch l gi (l)
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Qu H??ng Mi?n Trung, Tuy Ha, Bnh ??nh, Khnh Ha 7776
Trung Mu chu?t nh?t xo d?a
K? Ln n?u cho c? cua l?n cng
??ng Vin m?c ?c khoai lang
Ph ??ng c?m t?m gi?n sng kh?e gh
??ng Xuyn m?i ng??i m?i ngh?
L?n th ?nh xi?c, b th m tm
Ph D?c ?i bn v?i non
Ch?a ?i ??n ch? ma don ??y l?ng
T?m g?c, t?m ng?n ph?n ch?ng
Cn bao t?m gi?a ?? vo lng m ?n.
Cng ?nh c?a x? ? quen
T? Xuyn b?t r? l?y ti?n mua nhiu
Nhn L? th ?c l??i cy
To Kh Vin Ngo?i th hay hn n?i
Xa Long l?m chu?i mnh ?i
Ph Ninh d?t v?i ng??i ng??i thu ?m.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 827
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Qu H??ng Mi?n Nam, An Giang 5376