Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Qu H??ng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau nn ph?i ra ?i
?i sao tm th?y c? tri m?i ?nh
Tm anh t?t c? th? thnh
T??ng r?ng anh ? Hng Mnh khng xa
Ch? tnh ta l?i g?p ta
Hng Mnh ch?ng th?y tm ra Hng Hm
Ph? th?i bn nh?ng mm son
Duyn kia sao ch?ng vung trn cng nhau.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 2044
Yn Thi c h? Nguy?t Nga
C sng T L?ch ?i ta cho thuy?n.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 1865
Yn Thi c gi?ng trong xanh
C ?i c s?u ng?i canh ??u lng
Ai qua nh?n nh? c nng
Yu nhau xin ch? ph? phng ??i thay.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 8947
Yn Ph? bun bn d??i thuy?n
Xu?ng ? Ph? M?i bn than, qu?t, tr.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 7466
Yn Ng?u ??t th?c l ??ng
K? n?u r??u l?u, ng??i t??ng ? m.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 2651
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Qu H??ng Mi?n Trung 8490
Y?n ?u v?ng v?ng trn cao,
L?a chi soi bng C Lao tr??c thuy?n (2).
Qu H??ng Mi?n Trung, Khnh Ha, Nha Trang 3090
Y?m tr?ng v n??c V?n H?
V ?i v l?i anh ?? yu th??ng.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 5547
Xoi chua, cam ng?t Ba Lai
B?p th ch? gi?a, gi?ng khoai M? Ha
Qu H??ng Mi?n Nam, B?n Tre 4748
Xoi ? Tr?ng,
S?n Ph??ng Mai.
Nh?t gi La Hai
Nh trai ??ng C? (2).
Qu H??ng Mi?n Trung, Ph Yn 2570
Xin ng??i hi?u t? g?ng khuyn (2)
K?p th?i nui n?ng cho tuy?n ??o con.
K?o khi sng c?n ? mn,
Ph Ng, Ph U?t c cn l chi.
Qu H??ng Mi?n Trung 9253
Xem v phong c?nh qu mnh
Ni quanh sng qu?n, h?u tnh nn duyn
Qu H??ng ??i Chng 7741
Xa xa Cn ??o nh t
Bi?n su m?y khc, d? c?m th b?y nhiu.
Qu H??ng Mi?n Nam, 9721
Xa qu h??ng nh? m? hi?n Qu H??ng ??i Chng 3495
Xa Cha, g?n gi?c m?c d?u
Lng son d? s?t con no dm qun!
Qu H??ng Mi?n Nam, B?n Tre 2624
X? ti (X? Em) c ni "Xch Qu?n"
L?y ai th l?y xin ??ng lanh chanh
Yu anh th gi? l?y anh
Xin ??ng ?n t?i ch hnh l hi
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i, ??ng l?i b? v?
Trn ??u my ko b?c ph?
D??i chn n??c ch?y l?ng l? v? xui
Qu H??ng Mi?n Trung, Bnh ??nh 6091
X? no b?ng x? C?nh ??n
Mu?i ku nh? so th?i, ??a l?i l?n nh? bnh canh
Qu H??ng ??i Chng 9143
X? Nam nh?t ch? B?ng G?i
X? B?c Vn Khm, X? ?oi H??ng Canh
Qu H??ng ??i Chng 3067
X? Nam c ch? B?ng G?i
X? B?c ?a Su, x? ?oi ch? Canh.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 1937
X? C?n Th? nam thanh n? t,
X? R?ch Gi v??n h chim ku
Qu H??ng Mi?n Nam, 8788
X?o Su cau t?t ai b
La vng Th?nh Ph, khoai m Th?nh Phong
Qu H??ng Mi?n Nam, B?n Tre 3802
X?a kia m?c m?c mao t?
Nay th?i ngi l?p chu vi trang hong
X?a kia tre trc t?m th??ng
Nay th?i t? thi?t v?ng vng bi?t bao
Bt Trng c mi ?nh cong.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 6591
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 2)
Trng ln th?y dy hng c
Bnh ?c, bnh ??u, bnh ?a, xi v
Trng ln th?y dy th?t b
Ch b?i, ch khch ??i ch? bn mua
Trng ln th?y dy hng cua
Em xch m?t r?, anh mua m?y ho
Trng ln dy ph? Hng ?o
Mi?ng cho h?n h? anh vo cng em.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 9607
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 1)
Ma no th?c ?y xa g?n bn mua
C?ng ch? c anh hng d?a
Hng cau, hng qut, hng m?, hng ?o
X?m x?m anh m?i b??c vo
Th?y anh hng thu?c ht vo say s?a
N?t n? th anh hng na
Chua cht hng s?u, ng?t nga hng ???ng
Th?m ngt th ch? hng h??ng
Tanh ng?t hng c, ph tr??ng hng vng
S?c s?ch th anh hng giang
C? r? l?n thng, c? sng l?n nia
S? s? th anh hng tha
C? bt l?n ??a nhi?u b? ung dung
?? ?on th anh hng h?ng
Thanh yn, ph?t th?, b??i bng k? chi
Tr?ng qun v?n ch?ng ra g
M?i ng??i m?t v? ai th km ai
Trng ln th?y dy hng chai
C m?t ch khch tr?c ??u tr?ng r?ng
Ai ?i kho ni ?i ??ng
Hng ?c, hng ?ch, hng x?ng, hng qu (Cn ti?p 2 t? cu: .)
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 3668
Vi?c nh anh ch? lo chi,
C em s?n xu?t anh c? ?i ra chi?n tr??ng.
Qu H??ng Mi?n Nam, 2813
Vm Nao c t? thu? no,
C h ko ??n, bng lau r? v?.
Qu H??ng Mi?n Nam, 9981
V?a nghe tu ?i?n rung chung
Leng keng ?nh th?c mn s??ng Ty H?.
???ng vui r?n bnh xe b,
Lao xao Yn Ph? ti?ng h g?i nhau.
H?i mnh: - Chuyn ch? v? ?u
Ng?y trang xanh ng?t m?t mu th? kia?
R?ng: - Rau Qu?ng B ?y m,
Rau vo x nghi?p, rau ra chi?n tr??ng.
Rau tnh, rau ngh?a qu h??ng
L?i ?y, ??y m?t ?o?n ???ng h? rau.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 2186
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
Qu H??ng Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 10194
V?i Quang, hng Lng, ng? ??m
C r ??m St, sm C?m H? Ty
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 6253
V?i Quang hng Lng ng? ??m
C r ?m St sm c?m H? Ty
Qu H??ng ??i Chng 10041
V?i ngon th nh?t lng B?ng
Kh?p thnh H N?i h?i r?ng ?u h?n
C? ??u B?ng Th??ng thi?u g
D?a h?u B?ng H? ?u b ???c ch?ng.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 4624
V?n Vn c b?n Th? H
V?n Vn n?u r??u Th? H nung vi
Ngh? r?ng ? nt th thi
Ai ng? ? nt nung vi l?i n?ng
Qu H??ng ??i Chng 4186
V?n Long d?t c?i ko hoa
An Ph n?u k?o m?ch nha ng?t ???ng
Trung Knh th l? vng h??ng
Ngh?a ? lm gi?y ?? lng t? v?n.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 8603
V?ng Dng, v?ng L?m, v?ng Cho,
V?ng La, v?ng S?,v?ng no c?ng th??ng
Qu H??ng Mi?n Trung, Ph Yn, 9498
V?ng ?ng, V?ng L?m, V?ng Cho,
V?ng La, V?ng S?, n?i no c?ng th??ng (4)
Qu H??ng Mi?n Trung, Ph Yn 6134
V?nh Long c c?p r?ng vng,
Nh?t Bi H?u Ngh?a, nh Phan Tu?n Th?n.
Qu H??ng Mi?n Nam, 3632
V?nh Long c c?p r?ng vng
Nh?t Bi H?u Ngh?a nh Phan Tu?n Thnh (Th?n)
Qu H??ng ??i Chng 7143
V?nh H?ng s?u thu? n?ng n?,
B?ng con d?n v? ti v? qu ti.
Qu H??ng Mi?n Nam, 574
V?n Lang s?ch bng gi?c n
N?i ?y Thnh Ging d?ng chn g?i ??u
C? x?a truy?n l?i c cu
Vng qu l?y S? lm ??u v? vang
N??c trong, trong mt nh? g??ng
C? gi?ng ghi tch l?u truy?n mai sau
H?ng n?m r??i n??c g?i ??u
Dng ln Thnh Ging b?y lu tn th?.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 1791
U Minh, R?ch Gi th? qu S?n Tr??ng (5)
D??i sng s?u l?i trn r?ng c?p ?ua.
Qu H??ng Mi?n Nam, 2652
U Minh, R?ch Gi th? qu S?n Tr??ng
Gi ??a bng s?y d? bu?n nh? ai.
Qu H??ng Mi?n Nam, 10452
U Minh R?ch Gi Th? Qu S?n Tr??ng
D??i sng s?u l?i trn r?ng c?p ?ua
Qu H??ng ??i Chng 2972
Ty Loan tr?m th? tr?m ngon
V?a v?a ci mi?ng k?o ch?ng con h?t nh?
Qu H??ng ??i Chng 8020
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Qu H??ng Mi?n Trung 5427
Tuy Ha l?m bi nhi?u soi
L?m c gi ??p nhi?u n?i ph?i lng
Tuy Ha g?n gi?ng g?n sng
?n b th t, ?n ng th nhi?u
Qu H??ng Mi?n Trung, Ph Yn, 2918
Tui hun mnh d?u c la lng
Th tui ra ? hai ?ng ch?u chung
Tui hun mnh d?u c lm hung.
Nh?n cng t?c bi?n, tui chun xu?ng sn
Qu H??ng Mi?n Nam, 6277
Tu Ph?t Ph Yn, tu Tin B?y Ni. Qu H??ng Mi?n Nam, An Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 6040
Tu h ku, ch l chn,
Tu h nn, ch l gi (l)
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Qu H??ng Mi?n Trung, Tuy Ha, Bnh ??nh, Khnh Ha 7813
Trung Mu chu?t nh?t xo d?a
K? Ln n?u cho c? cua l?n cng
??ng Vin m?c ?c khoai lang
Ph ??ng c?m t?m gi?n sng kh?e gh
??ng Xuyn m?i ng??i m?i ngh?
L?n th ?nh xi?c, b th m tm
Ph D?c ?i bn v?i non
Ch?a ?i ??n ch? ma don ??y l?ng
T?m g?c, t?m ng?n ph?n ch?ng
Cn bao t?m gi?a ?? vo lng m ?n.
Cng ?nh c?a x? ? quen
T? Xuyn b?t r? l?y ti?n mua nhiu
Nhn L? th ?c l??i cy
To Kh Vin Ngo?i th hay hn n?i
Xa Long l?m chu?i mnh ?i
Ph Ninh d?t v?i ng??i ng??i thu ?m.
Qu H??ng Mi?n B?c, H N?i 860
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Qu H??ng Mi?n Nam, An Giang 5413