Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » R??u Ch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin chng c? b?c nn ch?a
R??u ch, trai gi, say s?a m?c lng !
R??u Ch ??i Chng 9953
Trai c?n ch?m vi?c sch ?n
Khng c?n bi b?c khng quen r??u ch
R??u Ch ??i Chng 1134
Tr lu t?u qun R??u Ch ??i Chng 1894
Tr d? t?u h?u R??u Ch ??i Chng 2633
Tr ?nh t?u ?i?m R??u Ch ??i Chng 6947
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
R??u Ch ??i Chng 3871
T?u b?t tu nh?n nh?n t? chu?t
U?ng r??u v r?i khng thu?c ???ng ?i
R??u Ch ??i Chng 679
R??u ch c? b?c lu b
H?t ti?n ? c m? cu bn hng
R??u Ch ??i Chng 6425
R??u ch be bt R??u Ch ??i Chng 10462
Qu? s?u ?u trong t??i ngoi ho
Cy ?u ?? trong ho ngoi t??i
R??u ch thu?c xi ch?i b?i
G?m trong gia ??o t ng??i nh? anh
R??u Ch ??i Chng 8209
Nghe v? nghe ve, Nghe v bi t?i,
C?m ch?a k?p b?i, Tr?u ch?a k?p tm,
Ti ?nh m?t ?m, Thua ba ti?n r??i,
V? nh ch?ng ch?i, Th?ng mc th?ng qu?n,
?nh sao khng ?n, M thua l?m b?y,
Ti l?y ti?n c?y, Cho ?? m??i ngy,
R??u Ch Mi?n Trung, Th?a Thin 10283
M?t ly nhm nhi tnh b?n
Hai ly u?ng c?n lng s?u
Ba ly m?i ch?y t?i ru
B?n ly ng?i ?u g?c ?
N?m ly cho ch ?n ch
Su ly v? ? c?o gi
R??u Ch ??i Chng 1166
M?t tr?i m?c s?m c?ng ch?ng hay
Ti?c cng cha m? s?m ngay r??u ch
R??u Ch ??i Chng 7958
L?a g?n r?m khng chy c?ng trm,
?i ngang qun r??u, h?i hm mu?n say
R??u Ch Mi?n Nam, B?n Tre 9530
L?y ch?ng c? b?c l tin
L?y ch?ng say r??u l duyn n? n?n
R??u Ch ??i Chng 3113
L?t ??t th ??t c?ng ?
Nh?ng ng??i thong th? r??u ch quanh n?m
R??u Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2003
Khuyn anh c? b?c th ch?a
R??u ch trai gi say s?a m?c lng
R??u Ch ??i Chng 5446
H?i no chng r?, ? ?u?
Chng r? u?ng r??u ?i sau ni xm.
R??u Ch Mi?n Nam, Ti?n Giang 8223
Giu ?u ??n k? ng? tr?a
Sang ?u ??n k? say s?a r??u ch (t?i ngy)
R??u Ch ??i Chng 1644
D?a bn than con tm cng d?ng ??ng
D?a b?ng s? ?? ?? ??ng tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn
R??u Ch Mi?n Nam, Kin Giang 3183
Cn tr?i cn n??c cn non
Cn c bn r??u, anh cn say s?a
R??u Ch ??i Chng, Mi?n Nam 8096
C th?ng ch?ng say
nh? trong chay ngoi h?i
Ng v nh nh? t?m vu
R??u Ch ??i Chng 5642
Chi?u chi?u ng L ??ng Tn
Vai mang b?u r??u, tay c?m chi?c nem
R??u Ch ??i Chng 3172
Anh n?y c tnh hoang tng
R??u ch, c? b?c lm ngang khong ch?a
R??u Ch Mi?n B?c 6652
Anh ham xc d?a c quay
Mu m c? b?c l?i hay r??u ch
Eo so cng n? t? b?
K? li ng??i ko , ch? l?m thay
N? n?n em tr? chng vay
Ki?p em l ki?p ko cy ??t h?i
R??u Ch ??i Chng 3234
Anh ?i! u?ng r??u th say,
B? ru?ng ai cy, b? gi?ng ai gieo.
R??u Ch Mi?n Nam, An Giang, Ti?n Giang 6411
Anh ?i! c? b?c nn ch?a
R??u cho anh u?ng, r??u mua th ??ng
R??u Ch ??i Chng 9489
Ai ?i ?u ??y h?i ai?
Ti ?i mua r??u cho ch?ng ti say
- Ch?ng say th?t kh? l?m thay
Kh? th ti ch?u h?n ai khng ch?ng
R??u Ch Mi?n Nam, Kin Giang 3580
??a bn than tm cng d?ng ??ng
??a bn tr?ng d?ng ??ng tm he
T? ?i l?i ?y anh ni em nghe
?i ta cn nh? r??u ch lm chi.
R??u Ch Mi?n Nam, B?c Liu 2659
??a b?ng thau, con tm cng d?ng ??ng
??a b?ng s?, d?ng ??ng con tm he
??o v? ch?ng em ni anh nghe
Bi?u anh ??ng c? b?c r??u ch h? thn.
R??u Ch Mi?n Nam, ??ng Thp 9814