Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » So Snh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V ti?u nhn b?t thnh qun t? So Snh ??i Chng 10082
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
So Snh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5181
Trai nh? ai, ch? trai nh? anh np b?i, n?m b?
Gi nh? ai, ch? gi nh? em c?m c??ng ln ng?a ph?t c? anh coi!
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 5124
Trai no khn b?ng trai Long M?
Gi no m?m m?m b?ng gi H Tin
So Snh Mi?n Nam, Kin Giang 10029
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
So Snh Mi?n Trung 1594
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
So Snh Mi?n Trung 5824
Trn r?ng th h? lang, d??i lng m?t r? So Snh ??i Chng 5751
Tr?i cao h?n trn,
Tr?ng sng h?n ?n,
Kn ku h?n quy?n,
Bi?n r?ng h?n sng,
Anh ??ng th??ng tr??c u?ng cng,
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy th??ng.
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 7502
Th? nh?t g?o la can, th? nh gan c b?ng So Snh Mi?n Trung 3789
Th? nh?t cao nu th? nh ku pho
Khng ti?n khng g?o m?nh b?o x nh
Xe chi ? c bi ca
Xe v th t xe ra th nhi?u (*)
So Snh ??i Chng 377
Th? nh?t b r?, th? nh tr? cnh So Snh ??i Chng 2572
Th? nh?t Ba Giai Th? hai T Xu?t
Tro tr?ng l?ng bt ng?i mt bt ??y
Kho mi?ng m ch? kho tay
??o cy ra cu?c cn hay n? m?m
So Snh ??i Chng 642
Th? nh?t b cha Thanh Hoa
Th? nh b B?i th? ba Th?ch Sng
Th? t? n Ki?n ??ng Trung
Th? n?m c ?? giu vng H?ng Yn
So Snh ??i Chng 6875
Th? nh?t ?au m?t th? nh nh?c r?ng So Snh ??i Chng 7710
Th? nh?t ?au ?? th? nh ng?a gh? ?n ghen So Snh ??i Chng 7138
Th? nh?t ?? con trai th? hai ?? ng ngh So Snh ??i Chng 2581
Ru?t ?au qu?n th?t chn t?ng
Anh v?i em nh? qu? v?i g?ng
D khng nhn ngi xin ??ng b? nhau
So Snh Mi?n Nam, Kin Giang 8404
Rau mu?ng thng chn, nh?n cho m? ch?ng So Snh ??i Chng 9669
Ra ?i m?t b??c thnh m??i
Non T?n - ??i Lnh g?p ng??i h?u duyn
Trai anh hng g?p gi thuy?n quyn
T? nh? mai ?i?u, g?y duyn b tng
So Snh Mi?n Trung, Ph Yn, 9889
Qu? Tr My th? cay th? ng?t
Nh? tay th? r?ng m?i l?t tay anh.
Phn du, b?ch ch? rnh rnh
Cn ti?u ly m?i x?ng, ng?c lin thnh m?i cn.
So Snh ??i Chng 9819
Qu? phch mai h?n So Snh ??i Chng 6367
Qu?ng Nam c l?a Ph Bng
C khoai Tr ??a, c sng Thu B?n (2)
So Snh Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3783
Ph tn khng b?ng b?n c?u So Snh ??i Chng 4052
Nh? ra nh? gi?c k vng
Nh? hoa r cnh, nh? ?n ??t dy
So Snh ??i Chng 1957
Nh? ?en c?ng th? l vng
? hoa ch?m v? lt ?ng m ?i
So Snh ??i Chng 8577
Nh?t ph?m phng nh lng l?n So Snh ??i Chng 6843
Nh?t ngn k xu?t t? m nan truy So Snh ??i Chng 8357
Nh?t li?u nh h?nh tam honh t? hi?n So Snh ??i Chng 8186
Nh?t hi?n nh trinh tam v? t? hon So Snh ??i Chng 4077
Nh?t gc ao nh giao ?nh So Snh ??i Chng 3992
Nh?t duyn nh ph?n tam phong th? So Snh ??i Chng 1777
Nh?t ?ng Nai nh hai huy?n So Snh ??i Chng 4888
Nh?t ?i?u nh ng? tam x t? t??ng So Snh ??i Chng 9177
Nh?t nh? n??c ?c So Snh ??i Chng 7290
Nh? n??c ?? ??u v?t So Snh ??i Chng 6157
Ng??i ta c v? c ch?ng (5)
Em nh? con so trong l?ng ku mai
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 4319
Ng??i ta c v? c ch?ng
Em nh? con so trong l?ng ch? ai?
So Snh Mi?n Nam, V?nh Long 1699
Nh?t thn nh th? tam ngn t? ch? So Snh ??i Chng 4577
Nh?t t?i nh n? So Snh ??i Chng 7046
Nh?t s? nh nng tam cng t? th??ng So Snh ??i Chng 3329
Ng??i t?t v? l?a la t?t v? phn
Chn t?t v? hi, tai t?t v? hoa.
So Snh ??i Chng 2988
Nt nh? t??ng So Snh ??i Chng 3824
N?m tao b?y tuy?t So Snh ??i Chng 8556
M?t cy lm ch?ng nn non
Ba cy ch?m l?i thnh hn (nn hn) ni cao
So Snh ??i Chng 6163
M?t so nh
B?ng ba so ??ng
So Snh ??i Chng 3963
M?t tr?i m?c nh? than h?n ??t
M?t anh t??i t?t nh? bng hoa h??ng
??n gi?ng B L?y v?n ch??ng
Thng minh, tr tu? sao ra ???ng thua em?
So Snh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4367
Kh??ng qu? lo th?i tn So Snh ??i Chng 2608
Hn Lao kia xa m?t
Bi ct di xa ch?n
Quay l?ng khng ph?i quay l?ng
Quay l?ng c?ng ph?i b?i ch?ng em ngho
Em ngho nh l?i giu chi
C?ng ?i?u lm m??n sng ?i t?i v?
So Snh Mi?n Trung, Khnh Ha 9329
H ti?n m ?n cho hoa
??ng ???ng ??ng ??u c?ng ra ba (ra ba b?n) ??ng
So Snh ??i Chng 1243
H?t tiu n b n cay
??ng ti?n n b n hay c?a quy?n
So Snh ??i Chng 2165