Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Sng N??c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng cu tm m ??u mp ?a
Nghe em c kha m khng c cha
Mu?n v m? kha m s? la c?n duyn.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 4798
Xu?ng ai ?i tr??c, gi?t n??c ch?y rng rng
Ph?i xu?ng ng??i ngh?a, quay vng ti h?i th?m
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 7734
Xu?ng ghe l?a ch? m ng?i
Cho nghing n??c ?? b?n ng?i pha m.
Sng N??c Mi?n Nam 4532
Vui g b?ng l? nghinh ng
?n hoa, pho n? ng?p song nh tr?i.
Cu?c vui nhi?u khch ??n ch?i
Giu ngho h? h? ?n ch?i ba ngy.
Sng N??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1495
V thuy?n, v b?n, v sng
V hoa nn b?u cch sng ?i v?
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 886
V sng ta ph?i l?y ?
V chi?u ta ph?i l?y c bn hang
V tnh nn ph?i ?a mang
V duyn thi?p bi?t qu chng ? ?u.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 875
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Sng N??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1037
V d?u ch?ng th?p v? cao (2)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Sng N??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 7938
V d?u c b?ng xch ?u
Tm cng ht b?i, c thu c?m ch?u.
Sng N??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2687
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng su ru
Tm cng l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng m nui m? gi
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 1791
Vai mang ci np tay xch ci l?p ci l?
V? mi?n ??ng chua n??c m?n ??ng nh? mi?ng ?n
Sng N??c Mi?n Nam, 1983
U?ng cng anh ?o ao th? c
C th? xong r?i k? l? ??n cu.
Ch? em nh? chu?i nhi?u tu
T?m lnh che t?m rch ??ng ni nhau n?ng l?i.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 9182
Trng v? con n??c v?i ??y
N?i s?u xa cch bi?t ngy no v?i
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 7893
Trng cy c?u khi ng? ngng
Ch?a quen sng l?ch h?i nng c hay?
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 6717
Trn tr?i c ?m my vung
D??i sng n??c ch?y nh? chung cha Th?y.
Anh v? x? g? cho dy
B?c c?u sng Ci ?n th?y m? sang.
Chi?u hoa tr?i xu?ng s?p vng
G??ng tu m?t chi?c, thi?p chng soi chung.
Sng N??c ??i Chng 5013
Trn tr?i c ?m my vng
Bn sng n??c ch?y c nng quay t?.
Nng bu?n nng b? quay t?
Chng bu?n chng b? thi th? h?c hnh.
Nng bu?n nng b? c?i canh
Chng bu?n chng b? h?c hnh chng ?i.
Sng N??c ??i Chng 6028
Trn tr?ng, d??i n??c, anh giao ??c m?t l?i
D?u tr?ng l? n??c c?n ch? m?y ??i anh ph? em
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 1586
Trch ng??i m ? trn ??i
th?y chung c b?y nhiu l?i khng xong.
Lm cho lng l?i th?n lng
M?t sng n??c ch?y ?i dng sao ?ang.
M?t con chim khn ?i k? bn m?i
M?t ng??i nhan s?c m?y ng??i tnh nhn.
Sng N??c ??i Chng 7182
Tr?i m?a chi hoi chi h?y
N??c d??i sng c?m th?y l?nh t?a nh? ??ng
L?nh th em ch?u l?nh
M ?ng c?a loan phng ch? anh.
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 7967
Tr?i cao h?n tr?ng, n??c sng h?n ?n
Kn ku h?n k?ng, bi?n r?ng h?n sng
M?a ??ng th??ng tr??c u?ng cng
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy hay
Sng N??c Mi?n Nam, ??ng Thp 645
Ti ng ln Chu ??c th?y tri b?n tri
Ti ng v? Gia ??nh th?y v?nh V?ng Tu
Anh ?i th??ng em th m? c?a em vo
Khng th??ng ?ng l?i n? no em m? v.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 5040
Thuy?n xui neo m?c c?ng xui
Nh? em anh nh? c? ?i m h?ng.
Sng N??c Mi?n Nam, An Giang 4685
Thuy?n xui mi mt, trai gi hi?p ha,
Anh v? th?a l?i m? cha c??i nng.
Sng N??c Mi?n Nam, 5949
Thuy?n tri tr??c,
Cho ti l??t ??n cng,
Chi?u ? v? tr?i ??t mung lung.
Ph?i duyn th xch l?i,
Cho ?? no nng ti?ng s??ng.
Sng N??c Mi?n Nam, 4975
Thuy?n sao khng ch?n b?n b?
Nh? khch th??ng h? khi ??n, khi lui
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 9407
Thuy?n sao ch?ng ??n b?n b?
?u ph?i khch th??ng h? lc ??n, lc khng?
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 7254
Thuy?n r?ng b?t ngh?a th? tri
Thuy?n nan c ngh?a ta ng?i thuy?n nan.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 8889
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 9004
Thuy?n khng tr? li v? ?ng?
Con ?i l?y ch?ng b? m? cho ai?
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 5162
Thuy?n em nh? dng bng lng mi cho
Th? ra dng n??c n?a v?i
Xin em ? l?i k?t ngh?a ? ??i v?i anh.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 5480
Thuy?n em c ch? c n?i,
Thuy?n anh khng c d?o ch?i l?u vng,
Ci duyn tnh ch?ng ??p m d? cng t? h??ng.
Sng N??c Mi?n Nam, 526
Thuy?n em ? nh?, cho l? kh theo,
Khuyn em b?t mi h? lo ch? anh.
- ?y ? cho l?i, ??ng ch? ng??i tri k?
G?p m?t chuy?n tr cho ph? ??c m?!
Sng N??c Mi?n Nam, An Giang, Kin Giang 9079
Thuy?n d?i, b?n c? khng d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i qun t? nh?t ngn.
Sng N??c Mi?n Nam, L?c T?nh 8112
Thuy?n d?i ra kh?i Pho ?i,
Lnh ?nh Hn Ch?o, d?o ngoi Ba Tr?n
Sng N??c Mi?n Nam, 7050
Thuy?n d?i no b?n c d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i, qun t? nh?t ngn,
Nh?t ngn b?t ?ng th v?n s? b?t thnh,
H?i no anh ni rnh rnh,
Ngy nay anh tho cn, b? chnh cho ai.
Sng N??c Mi?n Nam, C?n Th?, 8952
Thuy?n cho h h?i d??i sng,
Gnh g?o ??a ch?ng n??c m?t nh? m?a.
Sng N??c Mi?n Nam, L?c T?nh 5695
Thuy?n chi, thuy?n li, thuy?n cu
Bi?t thuy?n nhn ngh?a ? ?u m tm
Sng N??c Mi?n Nam, V?nh Long 9795
Thuy?n c?a anh ?i n??c xui,
Thuy?n c?a em ?i n??c ng??c,
Lm sao em trao ???c ?i l?i,
Thu?n bu?m xui gi, nh? tr?i ki?p sau.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 4307
Thuy?n ai tri tr??c
Cho ti l??t t?i cng.
Chi?u ? v?, tr?i ??t mng lung
Ph?i duyn th xch l?i cho ?? dng ti?ng th??ng.
Sng N??c ??i Chng 7041
Thuy?n ai m ??u b?n ta (2)
Phn mui rch nt s??ng sa l?nh lng.
L?nh lng anh ??p o cho
Em nghe l?i ai d?, giy v o anh.
Sng N??c ??i Chng 6981
Thuy?n ai m ??u b?n ta
Khng lui v? b?n c? cho thuy?n nh ??u ch?i
Sng N??c ??i Chng 2407
Thuy?n ai khng n? kh quanh,
N?m canh np bng cy xanh em ch?.
Sng N??c Mi?n Nam, 1685
Thuy?n ai gc mi h?ng h?
Ph?i duyn th gh, ?y ch? ? lu.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 1764
Thuy?n ai cho tr??c b?t n??c n?i l? ??,
Ph?i thuy?n ng??i ngh?a ??i ch? em theo.
B? chi?c thuy?n sau cho mau anh ??i,
?? khu?t bng tr?ng r?i, b? b?i t?i t?m.
Sng N??c Mi?n Nam, C?n Th?, 5597
Thuy?n ai ?i tr??c b?t n??c n?i ph?nh
Ch? ti ?i v?i tm tnh ?i cu.
Sng N??c Mi?n Nam, B?c Liu 5189
Thuy?n ai ??ng ch?c bn sng,
C lng ??i khch hay khng h?i thuy?n?
?? ta k?t ngh?a lm quen.
Sng N??c Mi?n Nam, 3413
Thuy?n ?i c nh? b?n ch?ng?
B?n th m?t d? kh?ng kh?ng ??i thuy?n.
Sng N??c Mi?n Nam, An Giang 443
Thuy?n ? ??n b?n, anh ?i,
Sao anh ch?ng b?c c?u noi ln b?.
Sng N??c Mi?n Nam, 2812
Tm cng xanh n??c qu? ru
R?ng vng bi?n b?c cn ?u ph?i tm.
Sng N??c Mi?n Nam, B?n Tre 7784
Than r?ng ch?ng th?p v? cao
Qua sng n??c l?n, cng tao qu? my.
Sng N??c Mi?n Trung, Ph Yn, 8525