Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tn T?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yu c? ???ng ?i
Ght nhau ght c? tng chi h? hng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 4282
Yu nhau v?n s? ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng.
Tn T?nh Mi?n Nam, 1684
Yu nhau tr?u v? c?ng cay
Ght nhau tr?u b? ??y khay ch?ng mng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 901
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Tn T?nh Mi?n Nam, 795
Yu nhau t? thu? m h?ng,
??n khi m tp l?ng cng v?n yu.
Ph?i nh?n duyn cy kh? m?c ngoi Hu? c?ng b?ng v? tr?ng,
Khng ph?i nhn duyn cy cc m?c v??n h?ng c?ng ch?ng ham.
Tn T?nh Mi?n Nam, 932
Yu nhau qu ??i nn m, (2)
R?i sau m?i bi?t k? ch ng??i c??i.
Tn T?nh Mi?n Nam, 4526
Yu nhau qu ??i nn m
T?nh ra m?i bi?t k? ch ng??i c??i
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 7155
Yu nhau m?t ci l ?a
N?a n?m n?a ??p h?n nh n?m gian.
Tn T?nh ??i Chng 10285
Yu nhau ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Tn T?nh Mi?n Nam, ??ng Thp 1227
Yu nhau ch?ng qu?n g?n xa
M?t ngy ch?ng ??n b?ng (th) ba b?n ngy
Tn T?nh ??i Chng 8482
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng (2)
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
Tn T?nh ??i Chng 10326
Yu nhau ch?ng qu?n ???ng xa
L vng c?ng qut phong ba c?ng li?u.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 4238
Yu nhau ch?ng l? chi?u gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 10094
Yu em t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng hi hoa em c?m
Tn T?nh ??i Chng 8774
Yu em gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni c?ng xy nn thnh
Tn T?nh ??i Chng 1073
Yu anh tm tr hao mn,
Yu anh ??n thc c?ng cn yu anh.
Tn T?nh Mi?n Nam, 8636
Yu anh c?t r? x??ng mn.
Yu anh ??n thc v?n cn yu anh.
Tn T?nh Mi?n Nam, 3892
Xun nguyn r?ng ti?t thi?u quang
Tr?m hoa n? r? xe chng ru?i ?i
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 10171
Xun kia xin ch? b? qua
Hoa kia c l?a, ng??i ta c th.
Tn T?nh ??i Chng 2212
Xun ??n m l khoai vng
T?t v?ng t?t c? khoai lang em tr?ng.
Tn T?nh ??i Chng 10171
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Tn T?nh Mi?n Nam, 9447
Xm trn gi?ng l??i, xm d??i gi?ng cu,
Trch ai lm ?m th?m ngy s?u,
C?m ?n khng ??ng, nhai tr?u gi?i khuy
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 8799
Xm trn b? l??i, xm d??i gi?ng cu,
Ai lm cho trai th?m gi s?u,
C?m ?n ch?ng ??ng, ?n tr?u gi?i khuy.
Tn T?nh Mi?n Nam, Tr Vinh 1425
Xin em m?t mi?ng tr?u vng,
Mai sau anh tr? cho nng hoa tai.
Xin em m?t mi?ng tr?u cay,
Mai sau s? tr? hoa tai cho nng.
Tn T?nh Mi?n Nam, 6054
Xin anh hy c? an tm,
Tr??c sau r?i c?ng b?t c?u ??p duyn.
Tn T?nh ??i Chng 2707
Xin anh ch? ni yu th??ng
M? n?c anh ?n h?t, ci x??ng anh ch?ng ch?a
Tn T?nh ??i Chng 2383
Xin ??ng chia x? to khang
??t cha khng t?i cho b?ng r? duyn.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 3024
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng,
Mai em v? cn ?? b?ng th??ng anh.
Tn T?nh Mi?n B?c 4010
Xt bao b? i v?i ??y
Yu ai lu?ng nh?ng thng ngy chi?c thn.
Tn T?nh Mi?n B?c 2208
X ra kh?i bng cho xem,
Ph?i duyn ph?i n? d?t ?em v? nh.
Tn T?nh Mi?n B?c 5623
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
Tn T?nh ??i Chng 8472
Xm xm ?i t?i cy chanh
Gi? tay mu?n hi s? cnh nhi?u gai
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 5499
Xa xi n?m b?y ngy ???ng,
Duyn ?a, ph?n ??p th n??ng c?ng theo.
Tn T?nh Mi?n B?c 6143
Xa xi em ch? ng?i ngng.
Xa ng??i xa ti?ng, nh?ng lng khng xa
Tn T?nh Mi?n Nam, 4957
Xa nhau xa bng xa hnh
Nh?ng khng xa ???c t?m tnh cho nhau
Tn T?nh ??i Chng 9451
Xa nhau anh th?y ?au lng
Tay anh khng c?t m lng anh ?au.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 717
Xa nhau anh mu?n l?i g?n,
C?u khng tay v?n, anh l?n anh qua.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 4477
Xa nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n anh c?ng l?n anh ?i
Tn T?nh ??i Chng 420
Xa ku no n?c ti?ng n??ng
D?m nghn ch?ng qu?n tuy?t s??ng d?u giy
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 9094
Xa ku no n?c n anh
Ngoi ???ng r?m r?ch b? hnh ch?i xun
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 8336
X g m?t n?i chu?i xanh
Ba b?n ng??i dnh cho m? dnh tay.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 3934
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Tn T?nh Mi?n Nam, 10326
X? ??c ??a ng??i ?i t l?i
Ch?n hi?m nguy c vng khng lai
Anh ?i ph? r?y trc mai
B? em than v?n th? di nh? th??ng
Tn T?nh ??i Chng 2471
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 569
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 9870
X?u l gi ch?ng ??ng nem,
V anh ch?m b??c nn em l?y ch?ng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 6157
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Tn T?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 3512
X?a kia ng?c ? tay ta (2)
V ta thi?u ??c ng?c qua tay ng??i
Tn T?nh ??i Chng 3697
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
Tn T?nh Mi?n Trung 4877
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
Tn T?nh ??i Chng 3459