Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tn T?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yu c? ???ng ?i
Ght nhau ght c? tng chi h? hng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 4233
Yu nhau v?n s? ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng.
Tn T?nh Mi?n Nam, 1649
Yu nhau tr?u v? c?ng cay
Ght nhau tr?u b? ??y khay ch?ng mng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 861
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Tn T?nh Mi?n Nam, 754
Yu nhau t? thu? m h?ng,
??n khi m tp l?ng cng v?n yu.
Ph?i nh?n duyn cy kh? m?c ngoi Hu? c?ng b?ng v? tr?ng,
Khng ph?i nhn duyn cy cc m?c v??n h?ng c?ng ch?ng ham.
Tn T?nh Mi?n Nam, 890
Yu nhau qu ??i nn m, (2)
R?i sau m?i bi?t k? ch ng??i c??i.
Tn T?nh Mi?n Nam, 4483
Yu nhau qu ??i nn m
T?nh ra m?i bi?t k? ch ng??i c??i
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 7111
Yu nhau m?t ci l ?a
N?a n?m n?a ??p h?n nh n?m gian.
Tn T?nh ??i Chng 10245
Yu nhau ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Tn T?nh Mi?n Nam, ??ng Thp 1187
Yu nhau ch?ng qu?n g?n xa
M?t ngy ch?ng ??n b?ng (th) ba b?n ngy
Tn T?nh ??i Chng 8437
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng (2)
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
Tn T?nh ??i Chng 10288
Yu nhau ch?ng qu?n ???ng xa
L vng c?ng qut phong ba c?ng li?u.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 4208
Yu nhau ch?ng l? chi?u gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 10058
Yu em t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng hi hoa em c?m
Tn T?nh ??i Chng 8734
Yu em gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni c?ng xy nn thnh
Tn T?nh ??i Chng 1031
Yu anh tm tr hao mn,
Yu anh ??n thc c?ng cn yu anh.
Tn T?nh Mi?n Nam, 8602
Yu anh c?t r? x??ng mn.
Yu anh ??n thc v?n cn yu anh.
Tn T?nh Mi?n Nam, 3855
Xun nguyn r?ng ti?t thi?u quang
Tr?m hoa n? r? xe chng ru?i ?i
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 10133
Xun kia xin ch? b? qua
Hoa kia c l?a, ng??i ta c th.
Tn T?nh ??i Chng 2175
Xun ??n m l khoai vng
T?t v?ng t?t c? khoai lang em tr?ng.
Tn T?nh ??i Chng 10132
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Tn T?nh Mi?n Nam, 9410
Xm trn gi?ng l??i, xm d??i gi?ng cu,
Trch ai lm ?m th?m ngy s?u,
C?m ?n khng ??ng, nhai tr?u gi?i khuy
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 8761
Xm trn b? l??i, xm d??i gi?ng cu,
Ai lm cho trai th?m gi s?u,
C?m ?n ch?ng ??ng, ?n tr?u gi?i khuy.
Tn T?nh Mi?n Nam, Tr Vinh 1381
Xin em m?t mi?ng tr?u vng,
Mai sau anh tr? cho nng hoa tai.
Xin em m?t mi?ng tr?u cay,
Mai sau s? tr? hoa tai cho nng.
Tn T?nh Mi?n Nam, 6013
Xin anh hy c? an tm,
Tr??c sau r?i c?ng b?t c?u ??p duyn.
Tn T?nh ??i Chng 2664
Xin anh ch? ni yu th??ng
M? n?c anh ?n h?t, ci x??ng anh ch?ng ch?a
Tn T?nh ??i Chng 2343
Xin ??ng chia x? to khang
??t cha khng t?i cho b?ng r? duyn.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 2978
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng,
Mai em v? cn ?? b?ng th??ng anh.
Tn T?nh Mi?n B?c 3970
Xt bao b? i v?i ??y
Yu ai lu?ng nh?ng thng ngy chi?c thn.
Tn T?nh Mi?n B?c 2162
X ra kh?i bng cho xem,
Ph?i duyn ph?i n? d?t ?em v? nh.
Tn T?nh Mi?n B?c 5583
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
Tn T?nh ??i Chng 8435
Xm xm ?i t?i cy chanh
Gi? tay mu?n hi s? cnh nhi?u gai
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 5431
Xa xi n?m b?y ngy ???ng,
Duyn ?a, ph?n ??p th n??ng c?ng theo.
Tn T?nh Mi?n B?c 6103
Xa xi em ch? ng?i ngng.
Xa ng??i xa ti?ng, nh?ng lng khng xa
Tn T?nh Mi?n Nam, 4913
Xa nhau xa bng xa hnh
Nh?ng khng xa ???c t?m tnh cho nhau
Tn T?nh ??i Chng 9412
Xa nhau anh th?y ?au lng
Tay anh khng c?t m lng anh ?au.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 674
Xa nhau anh mu?n l?i g?n,
C?u khng tay v?n, anh l?n anh qua.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 4440
Xa nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n anh c?ng l?n anh ?i
Tn T?nh ??i Chng 378
Xa ku no n?c ti?ng n??ng
D?m nghn ch?ng qu?n tuy?t s??ng d?u giy
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 9048
Xa ku no n?c n anh
Ngoi ???ng r?m r?ch b? hnh ch?i xun
Tn T?nh Mi?n Trung, Ngh? An 8296
X g m?t n?i chu?i xanh
Ba b?n ng??i dnh cho m? dnh tay.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 3872
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Tn T?nh Mi?n Nam, 10279
X? ??c ??a ng??i ?i t l?i
Ch?n hi?m nguy c vng khng lai
Anh ?i ph? r?y trc mai
B? em than v?n th? di nh? th??ng
Tn T?nh ??i Chng 2429
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 531
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Tn T?nh Mi?n Nam, B?c Liu 9822
X?u l gi ch?ng ??ng nem,
V anh ch?m b??c nn em l?y ch?ng.
Tn T?nh Mi?n Nam, An Giang 6096
X?p hng Tu ?? lu c?ng ?
R?ng em khng ki?m n?i chi?u c? thn l?i l?p thn
Th?y m? gi khng s?ng mi ?? c?m cn cho em hoi?
- ?n th?y ngh?a m? n?ng l?m anh ?i
Ngh?a phu th s?m mu?n nh? tr?i
Ti?t thanh xun em hy cn n?,
Ch?a mu?n th?i m anh lo!
Tn T?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 3476
X?a kia ng?c ? tay ta (2)
V ta thi?u ??c ng?c qua tay ng??i
Tn T?nh ??i Chng 3660
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
Tn T?nh Mi?n Trung 4832
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
Tn T?nh ??i Chng 3421