Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T?o Hn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn l?y ph?i v? gi
?n c?m ph?i ?t : Xin b nu?t nhanh !
V phc l?y ph?i tr? ranh,
V?a ch?i, v?a ph tung honh t? tung 1
T?o Hn Mi?n Trung 3003
Thn em m??i su tu?i ??u
Cha m? p g? lm du nh ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
N?m ba chuy?n th?m, chn m??i chuy?n cay
T?i v? ? m?y n?m nay
Bu?n ring th c, vui ry th khng.
Ngy th?i v?t v? ngoi ??ng
T?i v? th?i l?i n?m khng m?t mnh.
C ?m th?c su?t n?m canh
Rau heo, cho ch, loanh quanh ?? tr.
T?o Hn ??i Chng 10117
Tham giu em l?y th?ng b t? ti
Lng trn tr?i d??i thi?u g trai t?
Em ?em thn cho th?ng b n dy v
Ma ?ng thng gi n n?m co trong lng
C?ng ?a mang l gi c ch?ng
Chn ?m tr?c ti?t, n?m khng c? m??i
Ni ra s? ch? em c??i
M h?ng b? qu thi?t ??i xun xanh
Em c?ng li?u mnh v th?ng b tr? ranh
?m n?m r? m qu?n quanh cho ?? bu?n
Bu?n mnh em l?i b? th?ng b n ln
N cn b m?n ch?ng nn c?m cho g
N ng? n ngy t t
M?t gi?c ??n sng cn g l xun
Chi em ?i hoa n? ???c m?y l?n
T?o Hn ??i Chng 5514
T?i chi m l?y ch?ng non
S?m ch?ng m l?i mu?n con b?n c??i.
T?o Hn ??i Chng 5644
T?t duyn l?y ???c v? gi
V?a s?ch c?a nh v?a d?o c?m canh
Hoi h?i m l?y tr? ranh
?n v?ng x b?p, ?a quanh ??u nh
T?o Hn ??i Chng 3945
Ra ???ng ng??i ta h?i cha hay ch?ng
Ni ra ?au ??n trong lng
M?t ci n? ti?n ki?p ch? khng phi ch?ng ti.
T?o Hn Mi?n Nam, B?c Liu 7920
Qu? cau nho nho ci v? vn vn,
Nay anh h?c g?n, mai anh h?c xa
L?y nhau t? thu? m??i ba
??n n?m m??i tm thi?p ? n?m con.
Ra ???ng ng??i ngh? cn son
V? nh thi?p ? n?m con cng chng.
T?o Hn ??i Chng 8425
Ng ln t?m ch?n l?ng qu?ng
Ku anh c?ng ng?t, ku th?ng kh ku
T?o Hn ??i Chng 4498
Ng ln b?c so l?ng qu?ng,
Ku anh c?ng ng?t, ku th?ng kh coi.
T?o Hn Mi?n Trung, Ph Yn, 1200
N??c m?m ngon d?m con c li?t
Em c ch?ng ni thi?t anh hay
T?o Hn ??i Chng 3726
M??i b?y m l?y b?y m??i
L?n ln l?n xu?ng c?ng ng??i ??ng canh
T?o Hn ??i Chng 8938
M? em tham g?o tham g
?em (B?t) em g? bn cho nh cao sang
Ch?ng em th th?p m?t gang
V?t m?i ch?a s?ch, ra ?ng ?nh nhau
Ngh? mnh cng t?c cng ?au
Trch cha trch m? tham giu tham sang
T?o Hn ??i Chng 3649
L?y ch?ng t? thu? m??i l?m
Ch?ng ch ti b ch?ng n?m cng ti
??n n?m m??i tm, ?i m??i
Ti n?m d??i ??t, ch?ng li ln gi??ng
M?t r?ng th??ng, hai r?ng th??ng
C b?n chn gi??ng gy m?t cn ba
Ai v? nh?n m? cng cha
Ch?ng ti nay ? giao ha v?i ti
T?o Hn ??i Chng 9300
L?y ch?ng t? thu? m??i ba
Qu?n h? tr?ng so, o the hoa nhu?m mu
T?o Hn ??i Chng 4305
L?y ch?ng ch?ng bi?t m?t ch?ng
?m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng
T?o Hn ??i Chng 3830
L?y em t? thu? m??i ba
??n nay m??i tm thi?p ? n?m con
Ra ???ng ng??i t??ng cn son
V?n nh thi?p ? n?m con cng chng
T?o Hn ??i Chng 5076
Em ??ng ?em d? ?u phi?n
Ki?p ny khng g?p ta nguy?n ki?p sau
T?o Hn ??i Chng 6575
Em ham giu em l?y th?ng b t ti
Lng trn x d??i thi?u g trai t?
T?o Hn Mi?n Trung 2514
Em cn b d?i th? ngy (2)
Th?y m? p u?ng nh?ng ngy cn th?
By gi? duyn s? ch? v?a
C th??ng th g? cho nhau ra cng
Em cn m?c m?u truy tng
M??n dao l trc c?t trng em ra
By gi? em ra kh?i trng
Gi? ? dao trc, gi? lng ng??i th??ng
Bao gi? em ra kh?i chi?u, kh?i gi??ng
?? thi?p v?i chng l?ng o ??p chung
T?o Hn Mi?n B?c 5249
Em cn b d?i th? ngy
M? cha (Th?y m?) p u?ng t? ngy thi?u nin.
Cho nn duyn ch?ng v?a duyn
C th??ng th v?t em ln h?i chng.
T?o Hn ??i Chng 1136
D?ng d?ng nh? c vo l?,
Khi vo th d?, by gi? khn ra.
Ti?c thay hoa h?i l hoa,
Ma xun ch?ng n?, n? ra ma h!
Ti?c thay hoa n? lm chi,
Hoa n? l? th, l?i ph?i ma ?ng?
Ch?ng l?n v? b ? xong,
Ch?ng b v? l?n trong lng ??ng cay
T?o Hn Mi?n Nam, An Giang 3187
Con g?y m l?y tra dng T?o Hn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4922
C ch?ng t? thu? m??i l?m.
Ch?ng ch ti nh? khng n?m cng t?
??n ch?ng m??i chn ?i m??i
Ti ng? d??i ??t ch?ng li ln gi??ng
T?o Hn Mi?n Trung 6834
Ch?ng ln tm v? m??i ba
Ng?i r?i, nu n?ng nu na ?? bu?n
M??i tm v? ? l?n khn
Nu na nu n?ng ch?ng cn m??i ba
M? ?i con ph?i g? ra
Ch?ng con nu n?ng nu na su?t ngy
?m n?m kh?c kho?i canh ch?y
T?o Hn ??i Chng 6341
Ch?ng l?n v? b th xinh
Ch?ng b v? l?n ra tnh ch? em
T?o Hn ??i Chng 8082
Ch?ng ch? ch? ?? trn bn
Phng khi ?i ch? mua mn v? che
Thn em nh? ci ch?i ?? ??u h
Phng khi m?a gi ?i v? chi chn.
T?o Hn ??i Chng 7713
Ch?ng b v? l?n ra chi?u ch? em T?o Hn ??i Chng 3431
Ch?ng nn tnh tr??c, ngh?a sau
C con ta g? cho nhau thi?t g?
T?o Hn Mi?n Nam, ??ng Thp 6358
Ch?ng gi v? tr? nng niu
Ch?ng tr? v? gi nhi?u ?i?u ??ng cay
T?o Hn ??i Chng 2587
Ci b?ng cng ch?ng ?i ch?i
?i ??n ch? l?i ?nh r?i m?t ch?ng
Ch li ?i, cho ti m??n c? g?u sng
Ti tt n??c c?n cho ch?ng ti ln
T?o Hn ??i Chng 8740
C? lang n?u v?i c? m
Ch? cho m chn, cn g c? lang
T?o Hn Mi?n Trung 10177
C? gi ??u b?c r?ng long
C??i c con gi cn m?ng tu?i ?o
T?o Hn ??i Chng 3969
B?a c?m mc n??c r?a ru
H?u c?m, h?u r??u, h?u tr?u, h?u t?m
?m ?m d?t c? ?i n?m
Than thn ph?n gi, m l?ng lo gi
ng ?i, ng bung ti ra
K?o ng??i trng th?y, ng??i ta ch c??i
T?o Hn ??i Chng 6375
B?ng b?ng cng ch?ng ?i ch?i (2)
?i ??n ch? l?i ?nh r?i m?t ch?ng
- Ch? em ?i, cho ti m??n ci gu sng
?? ti tt n??c mc ch?ng ti ln
T?o Hn ??i Chng 5835
B?ng b?ng cng ch?ng ?i ch?i
Cng qua v?ng n??c ?nh r?i m?t ch?ng!
T?o Hn ??i Chng 3999
Ai ?n cau c??i th ??n
Tu?i ti cn b ch?a nn l?y ch?ng!
T?o Hn ??i Chng 4781