Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T?t X?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu ai m ni qu ?a
Ght ai ni thi?u, ni th?a nh? khng
T?t X?u ??i Chng 3122
Xch ch b?i r?m
Ng??i bun men l?i ?i, l?i rao: - Ai mua men ?y!
T?t X?u ??i Chng 3527
Xa m?t cch lng T?t X?u ??i Chng 7999
Xa hoa tr?y l?c T?t X?u ??i Chng 2003
X? l ba que
Xun h? thu ?ng ?? b?n ma
Thu?c th hay ht, ch?ng hay mua
T?t X?u ??i Chng 7180
V ??u b?t tai T?t X?u ??i Chng 4565
Vai u th?t b?p m? hi ??u
Lng nch m?t n?m ch Tu m?t h?i
T?t X?u ??i Chng 5008
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
T?t X?u ??i Chng 10141
U?ng r??u ?n ni c c?a
Chuy?n c m?t cht
M h?t c? bu?i tr?a c?n nh?n
T?t X?u ??i Chng 8343
Trng g ha c (cu?c) T?t X?u ??i Chng 538
V?n ti c mu ?au hm
C?m ?n th ?? vi?c lm th ?au
T?t X?u ??i Chng 1174
Tr lu t?u qun T?t X?u ??i Chng 1776
Tr d? t?u h?u T?t X?u ??i Chng 2417
Tr ?nh t?u ?i?m T?t X?u ??i Chng 6564
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
T?t X?u ??i Chng 6699
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
T?t X?u ??i Chng 2067
Ti?u nh?n quen thi ph by
Nh?ng ?i?u x?u c?a k? ny ng??i kia
T?t X?u ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4508
Ti?n ma g?o qu? T?t X?u ??i Chng 10010
Thng r?ng ku to T?t X?u ??i Chng 8463
Thua me g? l T?t X?u ??i Chng 7291
Thng ngn ph l?c, b?c ch?c em khng thm
Em ch? mu?n th?ng ch?ng nh?u
?? n m?a hm em nui heo.
T?t X?u Mi?n Nam, B?c Liu 2311
Th?ng n?i tri r? T?t X?u ??i Chng 4840
Th? r?ng s?m ch?ng th?y g
S?m m ni d?i s?m th c?ng ?ui
T?t X?u ??i Chng 7081
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng m?n, l?t, cht, chua d??ng no
T?t X?u ??i Chng 3364
Th? gian ni chi th m?c n
Mi?n l mnh khng c th thi
T?t X?u ??i Chng 9940
Th? gian mi?ng ni khng l?m
Kn kia m?ng v? v t?m non du.
T?t X?u ??i Chng 1770
Th? gian m?t v? m?t ch?ng (2)
M?t niu c?m t?m d?u lng ?n ch??
T?t X?u ??i Chng 6287
Th? gian m?t v? m?t ch?ng
Ch?ng nh? vua b?p hai ng m?t b
T?t X?u ??i Chng 9632
Th? gian l?m k? m? mng
Th?y hn son th?m ng? vng ch?t chiu (nng niu)
T?t X?u Mi?n Nam, B?c Liu 503
Th? gian l?m chuy?n khi hi
H? ?n ???c c tnh bi b? n?m
T?t X?u ??i Chng 4213
Th? gian h? ni khng l?m (nh?m)
L?a tuy vc tr?ng, v?ng c?m c?ng ?en
T?t X?u ??i Chng 6946
Th? gian gip mi?ng lao xao
Ai cho ??ng no m ?? kh kh?n
T?t X?u ??i Chng 2923
Th? gian cn d?i ch?a khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
T?t X?u ??i Chng 2517
Th? gian chu?ng c?a chu?ng ti
Em ?y chu?ng ngh?a ch?ng ni giu sang.
T?t X?u ??i Chng 3086
Th? gian ch?ng t th nhi?u
Khng d?ng ai d? ??t ?i?u cho ai
T?t X?u ??i Chng 4203
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
T?t X?u ??i Chng 2428
Th?y bi, th?y cng, th?y ??ng
Nghe ba th?y ?y, ci lng khng cn
T?t X?u Mi?n B?c 9284
Th??ng ai v b?ng th??ng ch?ng
V (B?i ) ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng
T?t X?u ??i Chng 7760
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng
B?i ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng.
T?t X?u ??i Chng 6475
T?u b?t tu nh?n nh?n t? chu?t
U?ng r??u v r?i khng thu?c ???ng ?i
T?t X?u ??i Chng 8069
T? ngy em v? nh ny
T??ng ngy m?t kh ha ngy m?t h?.
?i ch? ?n nh?ng qu tr?
?i t?m m?t vy kh? kh? ch?y v?.
N?u c?m trn s?ng d??i kh
?? c? t? b? nh? th? cho hoa.
B?a ?n n?i b?y n?i ba
Quanh n?m ngy thng ch?ng ra ??ng no.
R?a bt ng? g?t c?u ao
Ng? tr?a ch?ng g?i ku sao nh?c ??u.
?n ni c?u nh?u cu nhu
Sai em rinh n??c ?? vo tu khoai.
Vi?c ?n em ch?ng km ai
H? m ??n gnh th vai s?t h?.
Vi?c lm ch?nh m?ng th? ?
L?i thm m?t cht lm th? v?i ch?ng.
T?t X?u ??i Chng 7840
Ra ?i g?p v?t th la
G?p gi c?ng ch?c, g?p cha c?ng tu
T?t X?u Mi?n Nam, V?nh Long 10230
Qu? s?u ?u trong t??i ngoi ho
Cy ?u ?? trong ho ngoi t??i
R??u ch thu?c xi ch?i b?i
G?m trong gia ??o t ng??i nh? anh
T?t X?u ??i Chng 7656
Ph th?nh khng ph suy T?t X?u ??i Chng 9259
Ph? m?u c??i em v? c vng vng chu?i h?t
Anh mi m say c? b?c l?t bn s?ch tr?n
?m em khuyn, ngy th?i em gi?n
M?y ci l?i h?n c?a em, anh ch?i th?
T?t X?u Mi?n Nam, ??ng Thp 2639
Ph?i b?ng th m ??n tai
Thng minh ch? ngh?a coi ai ra g
T?t X?u ??i Chng 7977
Ni nhi?u lm t T?t X?u ??i Chng 5619
Nh ai ch?ng qu? v? ma
H? ng ?n ch? th b ?n nem
?i c?m kht n??c tm lem
No c?m ?m o l?i thm n? kia
T?t X?u ??i Chng 3221
Nh?ng ng??i nghi?n ng?p b tha
H?i ti?n h?i s?c, c?a nh toang hoang.
T?t X?u ??i Chng 9992
Nh?ng ng??i c? b?c say m
Vong (Tn) gia b?i s?n, k? ch n??i c??i.
T?t X?u ??i Chng 2087