Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T? ?oan

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tin b?m th m?t b
Tin b?n m?t v? n?m co m?t mnh
T? ?oan ??i Chng 8944
Ti?n ma g?o qu? T? ?oan ??i Chng 6991
Th? r?ng s?m ch?ng th?y g
S?m m ni d?i s?m th c?ng ?ui
T? ?oan ??i Chng 5056
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng m?n, l?t, cht, chua d??ng no
T? ?oan ??i Chng 2723
Th? gian ni chi th m?c n
Mi?n l mnh khng c th thi
T? ?oan ??i Chng 2764
Th? gian mi?ng ni khng l?m
Kn kia m?ng v? v t?m non du.
T? ?oan ??i Chng 3574
Th? gian m?t v? m?t ch?ng (2)
M?t niu c?m t?m d?u lng ?n ch??
T? ?oan ??i Chng 4984
Th? gian m?t v? m?t ch?ng
Ch?ng nh? vua b?p hai ng m?t b
T? ?oan ??i Chng 3716
Th? gian l?m k? m? mng
Th?y hn son th?m ng? vng ch?t chiu (nng niu)
T? ?oan Mi?n Nam, B?c Liu 1062
Th? gian l?m chuy?n khi hi
H? ?n ???c c tnh bi b? n?m
T? ?oan ??i Chng 502
Th? gian h? ni khng l?m (nh?m)
L?a tuy vc tr?ng, v?ng c?m c?ng ?en
T? ?oan ??i Chng 7474
Th? gian gip mi?ng lao xao
Ai cho ??ng no m ?? kh kh?n
T? ?oan ??i Chng 4785
Th? gian cn d?i ch?a khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
T? ?oan ??i Chng 8881
Th? gian chu?ng c?a chu?ng ti
Em ?y chu?ng ngh?a ch?ng ni giu sang.
T? ?oan ??i Chng 6446
Th? gian ch?ng t th nhi?u
Khng d?ng ai d? ??t ?i?u cho ai
T? ?oan ??i Chng 4357
Th? gian ba s? khn ch?a
R??u n?ng, d bo, gi v?a ???ng t?
T? ?oan ??i Chng 5048
Th?y bi, th?y cng, th?y ??ng
Nghe ba th?y ?y, ci lng khng cn
T? ?oan Mi?n B?c 10222
M?t mm c m?y ??a ngon
D gh? nch h?t ?? con nh?n thm
T? ?oan ??i Chng 5220
Ch?ng ?nh b?c v? ?nh bi
Ch?ng hai ba v?, v? hai ba ch?ng
T? ?oan ??i Chng 8527
Ch?ng ?n ch? v? ?n nem T? ?oan ??i Chng 5771
Ch?p ch?p r?i l?i cheng cheng
Con g tr?ng thi?n ?? ring cho th?y
??m xi th ??m cho ??y
??m v?i th thnh nh th?y gi?n cho (m?t thing)
T? ?oan ??i Chng 3321
Ch?p ch?p r?i l?i chung ching
Con g tr?ng thi?n (no bo) ?? ring cho th?y
??m xi th ??m cho ??y
??m m v?i ??a th th?y khng ?a
T? ?oan ??i Chng 6800
Canh b?c ?n thua nhau v? lc g gy T? ?oan ??i Chng 3509
Ci cn c q?y c ma
G?o vo m?t l?i, g?o ra m?t ???ng
Th? ti ba m??i su k r rng
V? nh kh?o l?i ch? cn ba m??i
T? ?oan ??i Chng 10126
Ch?ng em v?n k? ?a tnh
Gi khng b?, nh? khng tha
X?u nh? ma h?n c?ng h h
X?u nh? qu? h?n c?ng ?n n?m
T? ?oan ??i Chng 8935
Ch?ng em n ch?ng ra g
T? tm, xc ??a, n th ch?i hoang
Ni ra x?u thi?p h? chng
N gi?n n ph tang hoang cu? nh
Ni ?y, c ch? em ny
Cn n?m thng thc, m?t vi cn bng
Em bn ?i, tr? n? cho ch?ng
Cn ?n h?t nh?n, h? lng ch?ng con
??ng cay ng?m qu? b? hn
C?a nh gia th?, ch?ng con km ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
Con nh gia gio, g?p ng??i ??n ngu!
R?ng vng t?m n??c ao t
Ng??i khn ? v?i ng??i ngu b?c mnh.
T? ?oan ??i Chng 8150
Ban Ngy ng?i l
T?i v? v n?i
T? ?oan Mi?n Nam, 3812
B c?t che m?t T? ?oan Mi?n B?c, H N?i 3712
Bi?t ?u l t? chu?n chu?n
Bi?t ?u c ??u, bi?t ?u l??n n?m
T? ?oan Mi?n B?c 7904
Anh n?y c tnh hoang tng
R??u ch, c? b?c lm ngang khong ch?a
T? ?oan Mi?n B?c 1839
Anh ham xc d?a c quay
Mu m c? b?c l?i hay r??u ch
Eo so cng n? t? b?
K? li ng??i ko , ch? l?m thay
N? n?n em tr? chng vay
Ki?p em l ki?p ko cy ??t h?i
T? ?oan ??i Chng 6997
Anh ?i ghe r?i chn cho
B?i anh thua b?c nn ngho n? treo
N? treo k? m?c n? treo
Em bn bnh bo tr? n? nui anh
T? ?oan Mi?n Nam, 4314
Ai b?y ci c?nh ?a th
?? cho ph? n? nhi?u b? kh? ?au!
T? ?oan ??i Chng 4787