Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Than Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xy thnh ??p l?y trn non
?n hoa ?n tri nui con thng ngy
G?p c?n l?a ??t khi vy
M? than thn m? con ry ch?t oan
Than Thn ??i Chng 2999
X?a kia ng?c ? tay ta;
B?i ta ch?nh m?ng, ng?c ra tay ng??i
Than Thn ??i Chng 7313
Trng tr?ng m th?n v?i tr?i
Soi g??ng m th?n v?i ng??i trong g??ng
Thn ny ?ng gi nghn vng
B?t ?em gi?i n?ng d?m s??ng b?y ch?y
Sao lng nhi?u n?i ??ng cay
B?y lu th?m ch?t s?u xy nn thnh
Than Thn ??i Chng 7753
Trng my my ko ngang tr?i
Trng tr?ng tr?ng khuy?t, trng ng??i ng??i xa.
Than Thn ??i Chng 7107
Trch ai tr?ng chu?i d??i bu
Tri ?n, l r?c, b? tu xc x?
Than Thn Mi?n Trung 2465
Trch ai ro ch?n ng sau
Khng cho tr?u l?n v?i cau m?n v??n
Than Thn Mi?n Trung 8187
Tr?i xanh con n??c c?ng xanh
?? ai bi?t ???c n tnh o le
Than Thn ??i Chng 9526
Trch thn ch?ng dm gi?n tr?i
Trch thn l?m l?m gi?n tr?i bao nhiu
Than Thn ??i Chng 6258
Tr?i ?i, n?ng mi?t khng m?a,
Lan kh, hu? ho th?m ch?a qu? tr?i?
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 490
Ti r?t mong ng gi?i d?ch xu?ng ci tr?n,
H?i xem duyn c? n? n?n lm sao?
Tm gan ph?n ??p m ?o,
Con vo th?i d?, con ra hi?m ngho.
Thn em sao r? nh? bo,
??n con n??c l?n bo tro ln sen.
??y vng, ?y c?ng ??ng ?en,
??y hoa si tr?ng, ?y sen Ty H?.
Vo cha xem t??ng m?i t
Than Thn Mi?n B?c 8627
Ti?n trinh mua v?i mua vng
Mua ph?i rau ho mua nng ng?n ng?.
Than Thn ??i Chng 7423
Thi?p than thn thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
- By gi? n?n n? ai binh,
L lay v b?i t?i mnh thu? x?a.
Than Thn Mi?n Nam, L?c T?nh 2701
Thi?p than thn ph?n thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
Than Thn Mi?n Nam, Sc Tr?ng 5371
Thn em nh? cc m?c b? ro
K? qua ng?t nh?y, ng??i vo b? bng.
Than Thn Mi?n Nam, B?n Tre 4440
Thn em nh? bng cc trn trang
Thn anh nh? manh chi?u rch b?n hng b? qun
Than Thn ??i Chng 5530
Th??ng thay h?c lnh ???ng my
Chim bay m?i cnh bi?t ngy no thi
Than Thn ??i Chng 922
Tay c?m nhnh qu? m than
Tu?i xun xanh khng g?p b?n, h?i hoa tn g?p nhau
Than Thn ??i Chng 2932
T? phen ra t?i giang tn
S?m theo d?m tuy?t ?m l?n ngn m?a
Ti?c cng anh ch?a n??c ?an l?
?? cho con c v??t b? n ?i
Than Thn ??i Chng 1149
S? ph?n lao ?ao ph?i sao ch?u v?y
Ti s? ?n my b? g?y ph?i mang
Than Thn ??i Chng 810
Ru?ng g di l?i ?au l?ng,
Khng ai r??c m?i ti g?i x?ng b?ng ch?ng.
Ng?a tay, khuyn h?t n?u ??ng,
X?ng qu?n r??c m?i, tui lm ch?ng ???c ch?a?
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7522
Ru con con ng? cho r?i
M? ra ch? v?ng, m? ng?i than thn
Than Thn ??i Chng 5498
Ra v? c?m qu?t che tr?ng
Lng th??ng em ?o ?? bi?t m?n r?ng h?i tr?i!
Than Thn Mi?n Trung 3142
R? nhau ra b? dnh dnh
Dnh dnh khng b?, b? nhnh m?u ??n.
Than Thn Mi?n Nam, Ti?n Giang 6734
Qua c?u l?t vn tho ?inh
Ng??i th??ng ? b?c v?i mnh khng hay
Than Thn Mi?n Trung 6662
Ph?i d h?i l?t ch?t tri
S?ng lm chi ph?i ch?u m? ci m?t mnh!
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 2065
Ni cao chi l?m ni ?i
Ni che m?t tr?i, ch?ng th?y ng??i th??ng
Than Thn ??i Chng 7788
Ni cao chi l?m ng??i ?i
Che c? m?t tr?i che c? ng??i th??ng!
Than Thn ??i Chng 5525
Nhn anh n??c m?t l?ng trng
Lm sao sum h?p ch?n loan phng v?i anh
Than Thn ??i Chng 6492
Nh giu tr?ng lau ha ma
Nh kh tr?ng c? ta ha nu!
Than Thn ??i Chng 8898
Nh?c nh?n n? mu?n ?n khoai
N?u m?t n?i b?ng, l?a hai c? sng
?nh m?t ti?ng tng
C?a sng c?ng h?t
Than Thn ??i Chng 5754
Nh?c nh?n ch?ng mu?n ?n khoai
Lu?c m?t n?i b?ng, l?a hai c? sng
Than Thn ??i Chng 9939
Nh?n l?c b?y tm n?i n ?n
T? l?c th?y th? th?n, th?n th?
Than Thn ??i Chng 4515
Ng ln h??ng t?t ?n l?
T?m thn ??n b?c bi?t nh? c?y ai
Than Thn ??i Chng 7439
Ngh? thn r?i l?i khc th?m
Hai tay o ch?t ??c d?m c? hai
Than Thn ??i Chng 743
Ngh? mnh l?i ngn cho mnh
Than thn r?ng ch? b?c tnh v?i ai!
Than Thn ??i Chng 1999
Ngy mai phn r? b tng
Ch?ng Nam, v? B?c ?au lng ai ?i
Than Thn ??i Chng 9642
Ngy ?m trng bng tr?ng tn
Mu?n ring v?i nguy?t m than m?t l?i
Than Thn ??i Chng 5309
Ngn thay ci ki?p phong tr?n
Bi?t bao gi? h?t n? n?n ? vay ?
Than Thn ??i Chng 8723
Ngn thay bu?i ch? tr?i m?a
Cho cho ti ? cho d?a ti n?ng.
Than Thn ??i Chng 9440
Ng? r?ng cnh c? bng cao
Em l?n mnh vo tr n?ng cng m?a
No ng? cy c? bng th?a,
Tr?i n?ng rt m?t, tr?i m?a ??t ??u
Than Thn ??i Chng 2737
Ng?i ?m trng bng tr?ng trn
Mu?n ?oan v?i nguy?t m than m?t l?i
Nguy?t r?ng: v?t ?? sao d?i
Thn n?y v?n ?? cho ng??i soi chung
Than Thn Mi?n Nam, 7868
Ng??i ta ln ni th vui
Sao ti ln ni nh?ng chui cng tro
G?p gh?nh hn ? cheo leo
Bi?t ?u qun t? m gieo mnh v?
Than Thn ??i Chng 2176
Ng??i ta c c?p c ?i
Ti ?y l?i th?i, li thi m?t mnh
Than Thn ??i Chng 4014
Ng??i ta ?i ? c cng
Thn ti lm l?, cng trng cng bu?n.
T?i t?i ch? gi? l?y bu?ng,
Ch? cho m?nh chi?u, n?m sung chu?ng b.
Mong ch?ng, ch?ng ch?ng xu?ng cho,
??n khi ch?ng xu?ng, g ? o o gy d?n!
Cha m? con g kia my ? gy d?n,
My lm tao m?t va, kinh h?n v? n?i ch?ng con!
Than Thn ??i Chng 9311
Ng??i ta ?i ?i v? ?i
Thn em ?i l? v? ci m?t mnh
Than Thn ??i Chng 655
No khi ln vng xu?ng d
Ku (G?i) dn dn d?, by gi? d? dn
Than Thn ??i Chng 7886
N?ng ln cho ?m ng ?i
Cho dn cy c?y
Cho ti ???c g?
Than Thn ??i Chng 2882
N?ng ?u n?ng mi th? n?y
N?ng su?t c? ngy, ch?ng g?p bng rm
H?i ng??i th?c n? tri m
C mu?n ??ng mt th c?m l?y !
Than Thn ??i Chng 8664
N??c trong xanh bn thnh con y?n tr?ng
Th?ng cnh c bay t?i ci xa x?m.
Anh ?i m khng bng khng t?m,
N?m canh em ??i ru?t t?m ho hon.
M?t v?ng n??c trong, m??i dng n??c ??c,
M?t tr?m ng??i t?c, m?t ch?c ng??i thanh.
Bi?t bao gan ru?t g?i mnh?
Mua t? thu l?y t??ng Bnh Nguyn Qun
Thin sinh nh?n h nh?n v l?c,
??a sinh th?o, h th?o v c?n,
M?t mnh em ng?i gi?a lng thuy?n d??i n??c trn tr?ng.
Bi?t ai trao duyn g?i n? cho b?ng th? gian?
Nh?t mang mang h? b?t ki?n tiu t?c,
D? tr?m tr?m b?t ki?n vng lai,
Em c th??ng th ph?i nguy?n nh? ai;
Ch? c th?y non cao m s?p m?t,
Ch? c th?y bi?n r?ng sng di m s?p l?ng.
C?u Tr??ng Ti?n su vi m??i hai nh?p,
Anh qua khng k?p t?i l?m em ?i!
Ngh?a to khang ai m v?i d?t, ?m n?m t?m t?c lu? nh? tui r?i,
B?y lu ni ch?u ti?ng mang l?i
D?u c xa nhau ?i n?a, c?ng b?i ng Tr?i m ra.
Than Thn ??i Chng 3458
N??c nng ?? mi?ng bnh vi
Ti ng?i ti ngh? ta ti ti bu?n
Ta ti ? d?i d? khn
Say m tinh ch?n b? m? con ti
Than Thn ??i Chng 9402