Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?ng Tch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n ?u v?ng v?ng trn cao,
L?a chi soi bng C Lao tr??c thuy?n (2).
Th?ng Tch Mi?n Trung, Khnh Ha, Nha Trang 5871
V ai nn n?i s?u ny
Cha tin v?ng v? t? th?y theo nhau?
Th?ng Tch ??i Chng 9022
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 3045
V?ng ng?t nh? cha B anh Th?ng Tch Mi?n B?c 1981
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
Th?ng Tch Mi?n Trung 2109
Trng ln hn thp Cnh Tin
C b M?u Thi?n, Ty khing m?t r?i (2)
T? Ngh?a, C?a ??i l ?y
Gnh Hu, ni Qu? ? xy nn cha.
D??i th?i bng sng n? ?ua,
Ng ln trn cha ? ??ng, ki?ng gi?ng.
Ng qua bn xm Tr??ng An,
Ng xu?ng Hn S?p, ct vng soi d??ng (3)
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 9516
Trn tr?i c ?m my vung
D??i sng n??c ch?y nh? chung cha Th?y.
Anh v? x? g? cho dy
B?c c?u sng Ci ?n th?y m? sang.
Chi?u hoa tr?i xu?ng s?p vng
G??ng tu m?t chi?c, thi?p chng soi chung.
Th?ng Tch ??i Chng 4978
Th lm h?t ct Tin Sa (*)
Cn h?n lm m?nh ? hoa trong cha
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 8389
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
Th?ng Tch Mi?n B?c 5491
Th? nh?t l b?u Chi L?ng
Th? hai ?o Kh? ??ng ??ng K? L?a
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh
Ai ln X? L?ng cng anh
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em
Tay c?m b?u r??u n?m nem
M?ng vui quenht^ l?i em d?n d
Gnh vng ?i ?? sng Ng
?m n?m t? t??ng ?i m sng Th??ng
Vo cha th?p m?t tu?n h??ng
Mi?ng kh?n tay vi b?n ph??ng cha n?y
Cha n?y c B?t c th?y
C hn ? t?ng c cy ng ??ng
Cy ng ??ng khng tr?ng m m?c
R? ng ??ng r? d?c r? ngang
Tr?m n?m thi?p v?n theo chng
Th?ng Tch ??i Chng 2932
T?nh Khnh Ha ??m ? m?a n?ng,
Non ch?ng ngh?a n?ng, n??c ch?a tnh thm,
Ng?n gi bay ph?ng ph?t h?i tr?m,
My xy thp bt, tr?ng d?m b?n ngn.
Th?ng Tch Mi?n Trung, Khnh Ha 6286
T?nh Bnh ??nh c ba c?a thnh
Sng Tr Khc n??c ch?y quanh m?t vng
N??c Sng H??ng khi ??c khi trong
Ni Cha Non N??c trong lng c nhi?u hang
Cha B M? ? Ph? H?i An
Linh thing c ti?ng lan trn kh?p n?i
S?n Tr ni chu[ th?nh th?i
Khch no c ??n c?ng d?o ch?i m?t l?n
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh 2849
R R? ?o u?n ch? chi (R R? ???ng...)
Anh ln ?o cho kho
K?o n?a c ?i m khng v?
Th?ng Tch Mi?n Trung, Nha Trang, Khnh Ha 9090
Qu ta c d?i sng Hn
C cha Non N??c c hang S?n Tr
Th?ng Tch Mi?n Trung, ? N?ng 897
Qu em c ni X??ng R?ng
C c?a M? c sng Th?y Tri?u
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 4898
Qu em c d?i sng Hn
C cha non N??c, c hang S?n Tr
Th?ng Tch ??i Chng 1049
Qu?n Tuy Ha c hn Thp Nh?n
Ch?n Sng C?u d?a mt bng rm
Ph Yn l?m c?nh danh lam
S?n Ha c su?i, ??ng Xun c r?ng
Tuy An n??c l?ng my d?ng
??t v??n m?u m? nn xun x? n?y
Th??ng chng t? thi?t n?i ?y
Ph yn tr ph thng ngy thong dong
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 3396
Qu?ng Nam s?n ph?m mun ngn
Tr Mi R?ng Qu?, kho vng B?ng Miu
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Nam 5190
R? nhau xem c?nh Ki?m H?
Xem c?u Th Hc xem cha Ng?c S?n.
?i Nghin Thp Bt ch?a mn
H?i ai xy d?ng nn non n??c ny
Th?ng Tch ??i Chng 695
Ni Chp Chi cao l?m b?y
Trong h?y trng hoi ch?ng th?y ng??i th??ng
Hay l l?u l?c b?n ph??ng
Hay l li?t chi?u li?t g??ng n?i ?u
Gi? ? d?o xm mua du
Gh th?m ng??i b?n nh?c ??u b?t ch?a
Th?ng Tch Mi?n Trung 9368
Non xanh n??c bi?c ?i?n ng?c ??n r?ng
Thp b?y t?ng, Thnh mi?u, cha ng
Th?ng Tch ??i Chng 8605
Non cao bi?n c?
Con chim tra tr? tm m?i
Khi m v?t ??i sao d?i
??t Qu?ng Nam h?t n??c m?i h?t ng??i ti hoa
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Nam 4416
Nha Trang ??n Ch?t khng xa
K? v mua n?m, ng??i ra bn bu?m
Th?ng Tch Mi?n Trung, Khnh Ha, Nha Trang 7801
Loan n??c l?ng nh? t?,
Th??ng ng??i chi?n s? d?ng c? C?n v??ng (1)
Tr?i bao g?i ??t n?m s??ng,
M?t lng v n??c nu g??ng anh hng.
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 4836
Nh?t trnh t? Ry ??n
By gi? ta k? duyn do cc lng
T? K? ? r rng
Trng ln l?i th?y m?t lng Php Vn
Trng xa r?i l?i trng g?n
??i T? tr??c m?t, sau l?ng Linh ???ng
Vang l?ng ch? St m?t bn
Qua c?u l?i th?y bn trn c cha
K? ?i ng??i l?i nh? ?ua
K? ?i gh nn, ng??i v ci ??u
Nhc trng lng Tm cng mu
Thin thanh con l?c, ??a ??u Tam Giang.
Th?ng Tch Mi?n B?c, H N?i 8428
Nh?t cao l ni Tn Vin (3)
Bnh yn v?n s? l tin trn ??i,
Th?ng Tch ??i Chng 5732
Nh?t cao l ni T?n Vin (2)
Nh?t thanh nh?t l?ch l tin trn ??i
C? nhn tm c? nhn ch?i
Sao c? nhn ch?ng nh? l?i c? nhn.
Ngh? xa r?i l?i ngh? g?n
Ph?i ch?ng duyn s? c ng?n ?y thi!
Trch thn trch ph?n ??n ci,
L?i ? g?n b, bung tri sao ?nh!Mong manh nh? s?
Th??ng nhau nn hy t? tnh cng nhau
Ni l?i, ph?i gi? tr??c sau
Th?ng Tch ??i Chng 9994
Nh?t cao l ni T?n Vin
Nh?t su l v?ng Th?y Tin c?a V?ng
Th?ng Tch ??i Chng 7935
Nh?t cao l ni Ba V (4)
N?m chu ti?n s?, ??ng qui ti?n tri?u
Th?ng Tch ??i Chng 6488
Nh?t cao l ni Ba V (3)
Anh cn leo ???c hu?ng g ??i con
Th?ng Tch ??i Chng 4698
Nh?t cao l ni Ba V (2)
Th? ba Tam ??o, th? nh ??c Tn.
Th?ng Tch ??i Chng 5612
Nh?t cao l ni Ba V
Nh?t l?ch, nh?t s?c Kinh K?, Th?ng Long.
Th?ng Tch ??i Chng 954
Nh?t cao l ni ?an N
Nh?t ?ng ch? B?n, nh?t vui ch? Cha
V?i ch? Cha n?m quan m?t t?m
Em mua v? di ph?m cho t??i
M?t n?m ???c m?y thng vui
Thng su l m?t, thng m??i l ha?
Th?ng Tch ??i Chng 6281
Nh?t ??p l gi Sng (Lng C?u) C?u (*)
Kho ?n kho ni kho h?u m? cha
Th?ng Tch ??i Chng 10082
Ng ra ngoi ??nh Xun ?i
Th?y hai "ng sng" n?m di gi?a trung
Th?ng Tch Mi?n Trung 4620
Nh? ngy m?ng b?y thng ba
Tr? v? h?i Lng tr? ra h?i Th?y
Nh?t vui l h?i cha Th?y
Vui th vui v?y ch?ng t?y cha M?.
Th?ng Tch ??i Chng 847
Nh? ai nh? nh? Ngh?a Hnh
Nh? phin Tam B?o khng ?nh khng ?i
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 6446
Ng ln d?c M?t, Cha L?u (*)
C?m th??ng ng??i b?n bu?i ??u thm n.
K? t? qua l?i m?y l?n
No ai kh?a l?p sng Ngn, su?i Vng.
G?m trong kim c? k? quan
B??m v v??n li?u, bng hoa tn v ai ?
Nhn xem nguy?t x? non ?oi
Bng tr?ng m? l?t khng ai n??ng cng.
X?a ry nhn ngh?a b?p bng
Xu?ng ln khng ??ng t? cng anh hay.
M?u kia, k? n? ai by
Lm cho chng thi?p m?i ngy m?i xa.
Th?ng Tch Mi?n Trung 3695
Ng?a L?ng, Tru ??ng, Gi?ng Xay
Kh?i ba tc ?y khoanh tay m ng?i
Th?ng Tch Mi?n Trung, Khnh Ha 3937
Ng? Mn n?m c?a chn l?u
C?t c? ba b?c, Ph V?n Lu hai t?ng
?i m c?ng nh? qu mnh
Nh? H??ng Giang gi mt, nh? Ng? Bnh tr?ng thanh
Th?ng Tch ??i Chng 5269
Nh?t vui l h?i Cha Thy
Vui th vui v?y ch?ng t?y cha M?.
Th?ng Tch Mi?n B?c, H N?i 616
Ng v V?ng L?m Sng C?u
C Lao ng X ??ng h?u m?t bn
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 2561
Ng v Linh ??ng my m? (2)
Nh? Mai nguyn soi d?ng c? ?nh Ty
Sng Cn khi c?n khi ??y
Kh thing ??t n??c n?i n?y cn ghi
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh 3958
Ng v Linh ??ng my m?
Nh? Mai nguyn soi d?ng c? ?nh Ty
H?m H c? n??c cn ??y
Cn g??ng ph?n d?ng, cn ngy vinh quang
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh 5598
Ng?i r?i l?y th??c ra ?o
?o h?t ni S?, v? ?o cha Th?y,
Ln ngn, ?o gi ?o my
Xu?ng sng ?o n??c, v? ?y ?o ng??i,
?o ng??i m??i tm ?i m??i
M??i tm ch?ng ???c
?o ng??i m??i l?m!
Th?ng Tch ??i Chng 1236
Nay m??i t? mai l?i r?m
Ai mu?n ?n o?n th n?ng ln cha
Ln cha th?y ti?u m??i ba
Th?y s? m??i b?n vi gi m??i l?m
Mong sao m?t thng ?i r?m
Tr??c l l? Ph?t sau th?m vi gi
Th?ng Tch ??i Chng 3448
N??c gi?ng Vng v?a trong v?a mt
Nu Ch? Cha nhu?m l?i lu phai
C c?a Nh??ng, khoai M?c Bi
Khuyn ai v? Huy?n C?m k?o m?t mai ti?c th?m
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1957
Mi?n Trung cho ??n Mi?n Nam
No cha Thin M?,Tam Quan, Ch? C?n
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 5275
My Hn Ho
Heo ??t ??
M?a ??ng C?
Gi Tu Hoa
C?p ? G
Ma ??ng L?n
http://cadao.org/queta/honheo.htm
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 4699
Mng vui H??ng Th?y, Ng? Bnh
Ai v Bnh ??nh v?i mnh th v
Ch?ng l?ch b?ng ??t kinh ?
Nh?ng Bnh ??nh khng ??ng kh c? chy
Hai dng sng ch?y
Ba dy non cao
Bi?n ?ng sng v? d?t do
Thp x?a lm bt ghi ti?ng anh ho vo my xanh
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh, Hu? 5981