Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?t Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vo ra c?ng c m?t mnh,
D?u ?n m? v? th?t tnh c?ng h?.
Th?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 3976
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
Th?t Tnh ??i Chng 7624
Th?t tnh ch?ng bi?t lm sao
?? n??c vo d?a lm ao tr?m minh
Th?t Tnh Mi?n Trung 1237
T??ng gi?ng su ti n?i s?i dy di
Hay ?u gi?ng c?n ti?c hoi s?i dy
Th?t Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 2733
R?i ?y c k? th?t tnh
D?a mai mai g?y d?a ?nh ?nh xiu
Th?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 644
Mnh v? mnh nh? ta ch?ng (3)
Ta v?, ta c? kh?ng kh?ng nh? mnh
Ng?n ng? nh? k? th?t tnh.
Trng ra ngoi l? th?y mnh kh?i kh?i
M?i tnh ta ?? trn c?i
N?p vng ??y l?i ?? n?i gi??ng th?.
?m hm qua ba b?n l?n m?
Chim bao th th?y d?y r? th khng.
Th?t Tnh ??i Chng 6724
M i con m th?t tnh
?n khay tr?u qu?, u?ng chnh r??u h??ng
Th?t Tnh ??i Chng 7557
L ?a r?ng xu?ng sn ?nh (2)
Lang thang c k? th?t tnh m h?
Th?t Tnh ??i Chng 10175
L?ng l? bng qu? d?i th?m
Chung ??a bt ngt cng thm b?n lng
Th?t Tnh ??i Chng 1003
K? t? lnh m? ra ?i
? nh nhi?u n?i s?u bi th?t tnh
S? ny b?i t?i tri?u ?nh
?m n?m ngh? l?i ph?n mnh gian nan.
Th?t Tnh Mi?n Trung, Hu? 4831
H?t h?i ch?ng th?y tr? l?i
Th?y trong tr?i ??t c ti ??ng go
Th?t Tnh ??i Chng 4236
Gi nam non th?i ln hang cc (2)
Th?y em c ch?ng anh khc m?y ?m.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5332
Gi nam non th?i ln hang cc
Th?y em c ch?ng anh khc m?y ?m.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4026
Gi ??a ng ??i v? dinh,
B ??i th?t tnh xch nn ch?y theo.
Th?t Tnh Mi?n Trung 1502
G?m thay cho k? th?t tnh
D?a mai mai gy, d?a tng tng xiu
Th?t Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 993
D?n c?m ch?ng ??a ng?i nhn,
M?ng s?u ng??i ngh?a, th?t tnh qun ?n.
Th?t Tnh Mi?n Trung 9152
D? ku d??i ??ng phn r?m (2)
Tui xa ng??i ngh?a b?ng chn c?m khc rng
Th?t Tnh Mi?n Trung 10081
D? ku d??i ??ng phn r?m
Nghe em c ch?n, b?ng chn c?m anh khc rng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 1957
Chu?i no cao cho b?ng chu?i h?t,
B?t no tr?ng cho b?ng b?t m tinh,
Gi sao gi ? m?t mnh,
Trai nam nhn ?i c??i th?t tnh th thi.
Th?t Tnh Mi?n Nam, 3064
Chi?u nay c k? th?t tnh
T?a mai, mai ng, t?a ?nh, ?nh xiu
Th?t Tnh ??i Chng 4440
Chi?u chi?u ra ??ng ng sau (7)
Hai tay xui x? nh? tu chu?i te.
Ti?c cng anh vun bn cy m
M ch?a ra l con chim qu ??u ln
H?i no chng xu?ng thi?p ln
Mn ?ng ch?t c?, khng nn t?i tr?i
T??ng l ko c?t ? ??i
Hay ?u c?t r?, ko r?i hai ph??ng
H?i no thi?p ni thi?p th??ng
T??ng nh? tr?m ?? trong r??ng ch?c r?i
By gi? thi?p ni thi?p thi
R??ng kia m? n?p bay h?i mi tr?m
Em nghe l?i ai qu?ng l??c nm trm
Ai by cho b?n hoang dm d?t tnh
Th?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 2792
Chi?u chi?u c k? th?t tnh
D?a mai, mai r?, d?a ?nh, ?nh xiu.
Th?t Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 3114
Cy kh r?ng l h ?nh
R?i ?y c k? th?t tnh ch?t oan
Th?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 4085
C?m l??c l?i nh? ??n g??ng
C?m kh?n nh? ti, ?i ???ng nh? nhau.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 2351
?m qua m? c?a ch? ai?
?m nay c?a ?ng then ci kh?ng kh?ng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 5703
?m n?m m gc tay qua,
Gi??ng khng chi?u l?nh, l?y sa hai hng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 8571
?m khuya ng?i d?a phng loan,
Th?t tnh nh? b?n hai hng l?y r?i.
Th?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 5681