Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th? Thi

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau xa m?y c?ng g?n
Ght nhau cch m?t bn chn c?ng la
Th? Thi ??i Chng 2015
Yu g g m? m?t yu ch ch li?m m?t Th? Thi ??i Chng 9046
Yu nhau m?i th? m?i cho
Ght nhau th m?nh qu?t mo c?ng ?i
Th? Thi ??i Chng 4239
Xi?t bao b m?m b tr
??n khi con l?n con ?i l?y ch?ng
Th? Thi ??i Chng 7260
Xem t??ng ng d?ng anh ho
Suy ra nt ? khc no ti?u nhi
Th? Thi ??i Chng 7254
Xc nh? v?, x? nh? nh?ng Th? Thi ??i Chng 9583
X?a nay th? thi nhn tnh
V? ng??i th ??p, v?n mnh th hay
Th? Thi ??i Chng 3476
Vi no l vi ch?ng n?ng
Gi no l gi c ch?ng ch?ng ghen
Th? Thi ??i Chng 8971
Voi ch?t v ng g ch?t v th?t
Nhi?u ti?n mua th?t t ti?n mua x??ng
Tru c th ?em v?c s?ng
B c c?ng cong l?ng v?o s??n
Th? Thi ??i Chng 3666
Vc r?ng th ?? h?u vua
V?i th l?a x?u th ch?a cho dn
Th? Thi ??i Chng 3052
V ho?n n?n b?t anh hng Th? Thi ??i Chng 10414
V duyn x?u s? l?i ?en
???c hai anh r? th? kn c? hai
Th? Thi ??i Chng 6186
V duyn mua ph?i g??ng m?
Bao gi? g??ng v? m mua g??ng lnh
Th? Thi ??i Chng 6656
V duyn l?ng ? ?i khm
Tr?c m?i ? s?t ci m?m l?i s?ng
Th? Thi ??i Chng 5520
V duyn d?u b?n o sa
o ra ??ng o ng??i ra ??ng ng??i
C duyn d?u b?n o t?i
??u ??i nn c?i, duyn v?n hon duyn.
Th? Thi ??i Chng 3679
V duyn chi thi?p chi chng
Bun tr?u g?p n?ng bun ???ng g?p m?a
Th? Thi ??i Chng 4096
Vng m??i b?c b?y thau ba (2)
?em so v?i g?o h?n l ph?i thua
Th? Thi ??i Chng 2091
V?a ?n c??p v?a la lng Th? Thi ??i Chng 5417
V? s? s?m s?a cho s?
o nu trng h?t m? l? ty ginh
?? s? s??ng ki?p tu hnh !
Th? Thi ??i Chng 1454
V? l?n ?nh v? nh?
Ch?y ra c?a ng? c?n c? ku tr?i
Nh?t phu l??ng ph? ? ??i ??ng ?u ?
Th? Thi ??i Chng 491
V? d?i th ?? con khn
Tru ch?m l?m th?t r?a cn ch?u b?m
Th? Thi ??i Chng 3538
V?n ?? tr?ng lau ha ma
V?n ?en tr?ng c? ta ha b? nu
Th? Thi ??i Chng 8973
Trn tr?i Ph?m Nhan th? gian m?t m?t
?nh chung ra m?t ?nh gi?c ra tay
Nh?ng ng??i ch chn ?m ngy
? h? cng vi?c l?i ry ti?ng t?m
Th? Thi ??i Chng 10231
Tru kho? ch?ng lo cy tr?a
M? gi ru?ng ng?u khng thua b?n ?i?n.
Th? Thi ??i Chng 7301
Tru bu?c th ght tru ?n
Quan v th ght quan v?n di qu?n
Th? Thi ??i Chng 5364
Tru ai bu?c ng ng Cai
Hon ai m l?i ?eo tai b Ngh
Ng?a ai bu?c ng ng Ngh
G ai gy ? ??u h ng Cai
Th? Thi ??i Chng 6447
V? ??p cng t? ?au l?ng
Ch ngon ng?t gi?ng thu?c ngon quy?n ??m
Th? Thi ??i Chng 5311
Tr?i m?t vng ?m nay khng h?n
M??n gi chi?u h?i b?n ngn sng
Thn em l gi ch?a ch?ng
T? duyn c ch?c nh? dng n??c khng
Th? Thi ??i Chng 9949
Tr?ng h?t h?i m ch?ng cn c?c
Lnh v?i B?t ch?ng lnh v?i ma
? trn nhn r?ng trng xa
C dung k? d??i m?i l l??ng trn
Th? Thi ??i Chng 8001
Tr?u cay sao cu?ng khng cay
Sao mnh khng th?n, ta th?n thay cho mnh?
Th? Thi ??i Chng 3302
Tr?ng m? cn t? h?n sao
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i
Th? Thi ??i Chng 9606
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (6)
Ph?i (?p) duyn th l?y t? h?ng no xe
Th? Thi ??i Chng 4323
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (4)
Yu ai th b? th b?ng trn tay.
Th? Thi ??i Chng 3939
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (3)
L?y ai th l?y, t? h?ng no xe ?
Th? Thi ??i Chng 8379
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (2)
M duyn ch?a l?t m h?ng ch?a phai.
Th? Thi ??i Chng 5777
Tr??t v? d?a v? d?a ph?i trnh (ph?i tr?t)
H?c khn ?i lnh h?c tnh ?i bun
Ch? r?ng: "H?a phc v m"
Tm gi?u th d? tm khn kh tm
Th? Thi ??i Chng 3396
Tnh l?n khn n??c ??n chn m?i nh?y
M?t ??i lm l?i tam ??i ?n my
G qu ?n qu?n c?i xay
?n ?i ?n l?i c? ngy c?ng no
Th? Thi ??i Chng 6973
Ti?n trao cho mc
Khng ti?n cho trt l?i mau
Tin nhau bun bn cng nhau
Thi?t h?n, h?n thi?t, tr??c sau nh? l?i
Hay g l?a ??o ki?m l?i
M?t nh ?n u?ng, t?i tr?i ring mang
Theo chi nh?ng thi gian tham
Phi pha th?c gi? tm ???ng d?i nhau
C?a phi ngh?a c giu ?u
? cho ngay th?t giu sau m?i b?n
Th? Thi ??i Chng 3578
Ti?n pht g?o ?ong Th? Thi ??i Chng 3691
Ti?n ng?n m?t di Th? Thi ??i Chng 8180
Ti?n khng chn xa g?n ?i kh?p Th? Thi ??i Chng 8763
Ti?n c?a l cha trn ??i
Ng??i ta l khch vng lai m?t th
Th? Thi ??i Chng 5153
Ti?ng lnh ??n xa ti?ng d? ??n xa
Ti?ng lnh, ti?ng d? ??n ba ngy ???ng
Th? Thi ??i Chng 2260
Thuy?n ?ua th li c?ng ?ua
Thuy?n ln trn b? th li ch?t toi
Th? Thi ??i Chng 5243
Thuy?n ?ua b s?y c?ng ?ua
Th?y rau mu?ng v??t, rau d?a v??t theo
Th? Thi ??i Chng 4502
Thu?n m?t ta c? nh c?ng thu?n
Ch?a bi?t mo no c?n m?u no
S?y chn ? c ng?n so
S?y mi?ng bi?t ni lm sao by gi?
Th? Thi ??i Chng 2279
Thc ?u mua ?? cho ??y ng tre Th? Thi ??i Chng 2301
Thay qu?n thay o thay h?i
Thay dng thay d?p nh?ng ng??i khn thay
Th? Thi ??i Chng 6246
Thng Tm gi? cha thng Ba gi? m?
Gh nh giu ai gh nh ngho
Mi?ng ngon ?n t ngon nhi?u
Ng??i khn d?u ni n?a ?i?u c?ng khn
Th? Thi ??i Chng 2752
Tr?m l?y ng tr?i ch? ?i?c, ??ng ?ui
?? hai con m?t coi ng??i th? gian
Th? Thi ??i Chng 2420