Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th? S?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so Vinh S?n
C?u Kh?ng C?a Rn
Nam Sm B? Tr?ch
Cua g?ch Qu?ng Kh
S nghu qun Hu
R??u du Thu?n L
Th? S?n ??i Chng 9014
Y?n So Hn N?i (2)
V?t l?ni Ninh Ha,
Tm hm Bnh Ba,
Nai kh Din Khnh
C tru V C?nh,
S huy?t Th?y Tri?u... (3)
??i anh cay ??ng ? nhi?u,
V? ?y ngon s?m, ng?t chi?u v?i em.
Th? S?n Mi?n Trung, Khnh Ha 1375
Y?n So Hn N?i
V?t l?n Ninh Ha
Tm hm Bnh ?a
K? nam V?n Gi?
S huy?t Cam Ranh
Nai kh Din Khnh
Th? S?n ??i Chng 2435
Xoi chua, cam ng?t Ba Lai
B?p th ch? gi?a, gi?ng khoai M? Ha
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 6782
Xoi ? Tr?ng,
S?n Ph??ng Mai.
Nh?t gi La Hai
Nh trai ??ng C? (2).
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 3820
X?o Su cau t?t ai b
La vng Th?nh Ph, khoai m Th?nh Phong
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 603
V d?u v d?u v du
?n tr?m b? b?u, ?n c??p b? d?a
Th? S?n Mi?n Nam, Kin Giang 2971
Vm Nao c t? thu? no,
C h ko ??n, bng lau r? v?.
Th? S?n Mi?n Nam, 4633
V?a nghe tu ?i?n rung chung
Leng keng ?nh th?c mn s??ng Ty H?.
???ng vui r?n bnh xe b,
Lao xao Yn Ph? ti?ng h g?i nhau.
H?i mnh: - Chuyn ch? v? ?u
Ng?y trang xanh ng?t m?t mu th? kia?
R?ng: - Rau Qu?ng B ?y m,
Rau vo x nghi?p, rau ra chi?n tr??ng.
Rau tnh, rau ngh?a qu h??ng
L?i ?y, ??y m?t ?o?n ???ng h? rau.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 9868
V?i Quang, hng Lng, ng? ??m
C r ??m St, sm C?m H? Ty
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 8123
V?i Quang hng Lng ng? ??m
C r ?m St sm c?m H? Ty
Th? S?n ??i Chng 6723
V?i ngon th nh?t lng B?ng
Kh?p thnh H N?i h?i r?ng ?u h?n
C? ??u B?ng Th??ng thi?u g
D?a h?u B?ng H? ?u b ???c ch?ng.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 1775
V?n Vn c b?n Th? H
V?n Vn n?u r??u Th? H nung vi
Ngh? r?ng ? nt th thi
Ai ng? ? nt nung vi l?i n?ng
Th? S?n ??i Chng 621
V?ng ?ng, V?ng L?m, V?ng Cho,
V?ng La, V?ng S?, n?i no c?ng th??ng (4)
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 6878
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Th? S?n Mi?n Trung 7899
Tu h ku, ch l chn,
Tu h nn, ch l gi (l)
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Th? S?n Mi?n Trung, Tuy Ha, Bnh ??nh, Khnh Ha 7393
Tro ln cy kh? thng ba,
Mi?ng nhai c?c b?p chua ? qu chua.
Th? S?n Mi?n Nam, 9575
Tro ln cy ?i hi ?n,
Mi?ng nhai c?c c?p, chua ? qu chua.
Th? S?n Mi?n Nam, 6620
Tre gi l b lim Th? S?n ??i Chng 7905
Tri cy Ci M?n Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 7419
Tr Ph H?i, n??c M?ch B
S?u ring An L?i, chu?i gi Long Tn
C bui, s huy?t Ph??c An
G?o th?m Ph??c Khnh, tm cng R?ch Nhum
Th? S?n Mi?n Nam, ??ng Nai, Long An 9454
Tr?ng tinh h?t g?o tm xoan
Th?i n?i ??ng ?i?u l?i chan n??c c.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 9946
Tr?n ny ti quy?t bun khoai
C? cong ti bn, c? di ti ?n
Th? S?n ??i Chng 3289
Tr?u vng gp b?n Sng Bung (5)
Ch? cau ??i M? (6) ??ng cng v? xui
Th? S?n Mi?n Trung, Qu?ng Nam 8670
Tr?i cao ??t r?ng thnh thang,
Ti?ng h gi?ng ht ngn vang trn ??ng,
C t??i g?o tr?ng n??c trong,
Hai ma la chn th?m n?ng tnh qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 3180
Ti?ng ??n con gi B?o An
Sng mua v?i s?i chi?u ?an mnh mnh.
Th? S?n Mi?n Trung, Qu?ng Nam 9094
Ti?ng ??n Bnh ??nh t?t nh
Ph Yn t?t ru?ng, Khnh Ha t?t tru.
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn, Khnh Ha 7243
Ti?ng ??n ?ng Ph??c nhi?u tre,
Tham H?i nhi?u la, Chu Me nhi?u tin (4)
Th? S?n Mi?n Trung 2248
Ti?ng ??n ??i N?m nhi?u xoi, (5)
Xun Phong nhi?u c?m, Ph Ti m?ch nha .
Th? S?n Mi?n Nam, 7857
Ti?ng ??n ??i N?m nhi?u xoi,
Xun Phong nhi?u c?m, Ph Ti m?ch nha (3
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh Thu?n, Qu?ng Nam, Qu?ng Ngi 5534
Thu?c r Cao Lnh th?m n?ng,
Con gi Cao Lnh m h?ng c duyn.
Th? S?n Mi?n Nam, 3103
Thu?c no ngon b?ng thu?c l L? Quy (6)
Nh?n cng t?c bi?n ph?i ?i l??m tn.
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 6599
Thu?c An L??ng h??ng th?m, khi nh?,
Ch Ha H?i n??c ??m, mi th?m.
Em v? mua v?i Ch? G?m,
G G?ng mua nn, phin Chm (1) anh v.
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh ??nh 9749
Thin nhin ??ng Thp h?u tnh,
D??i sng c qu?y, l?c bnh tm tri.
Th? S?n Mi?n Nam, 4010
Theo anh v? x? B?c Liu
?n c thay bnh, bu nghu thay qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 10001
Thnh thang ??t r?ng tr?i cao,
Trn cnh chim ht, d??i ao c c??i,
?u h?n ???c ??t Thp M??i.
Th? S?n Mi?n Nam, 1817
The La, l?a V?n, v?i Canh
Nhanh tay ?i bn ai snh th mua.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 6257
The La, l?nh B??i, ch?i Phng
L?c Vn V?n Phc, nhi?u vng M? bn
Ch? Lo m?t thng su phin
Nhi?u ?i?u, l?nh ta, the ?en thi?u g.
Th? S?n ??i Chng 9787
The La C?, v?i ??ng L?m
C r ??m St, sm c?m H? Ty.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 7226
Thp M??i g?o tr?ng n??c trong,
C ??y sng r?ng thong dong t?ng ?n.
Th? S?n Mi?n Nam, 8672
Thp M??i ??t r?ng mnh mng,
Nhi?u tm, l?m c, ru?ng ??ng bao la.
Th? S?n Mi?n Nam, 5303
Tm cng xanh n??c qu? ru
R?ng vng bi?n b?c cn ?u ph?i tm.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 9153
Thng chn ?n r??i, thng m??i ?n ru?c Th? S?n ??i Chng 3407
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
Th? S?n Mi?n B?c 9056
Th? nh?t l g?o la can,
Th? hai l gan c b?ng.
Th? S?n Mi?n Trung 534
Th?t chu?t n?u chua l giang
Ch?ng c g b?ng ci th ??ng qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 1120
Th?y d?a th nh? B?n Tre (6)
Th?y bng ma tr?ng nh? qu M? Cy.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 4828
Th?y d?a th nh? B?n Tre (5)
Th?y bng sen, nh? ??ng qu Thp M??i
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 845
Th?y d?a th nh? B?n Tre (3)
Th?y bng la ??p th??ng v? H?u Giang.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 6371
Th?y d?a th nh? B?n Tre (2)
Th?y bng ma tr?ng nh? qu M? Cy.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 3562