Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?i Gian

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V? ch?ng hng xo chng ta
Bch nin giai lo ???c v tr?ng canh
Th?i Gian ??i Chng 1459
Tro ln tru?t xu?ng Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3437
Tr?a ngay, ti b?a Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8596
Th?i gian vn v?t qua nhanh
G?ng cng ?n sch ?ua tranh v?i ng??i
??ng ham lu l?ng ch?i b?i
K?o m u?ng ph m?t th?i tu?i xun.
Th?i Gian Mi?n Nam, V?nh Long 2979
Th?i gian th?m thot thoi ??a
N ?i ?i mi khng ch? ??i ai
Th?i Gian ??i Chng 8791
Ro tru ??c khng b?ng ch?c b?a ?n Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3294
Nh?t giang l??ng qu?c nan phn Thuy?t
T? nguy?t tam v??ng tri?u b?t T??ng
Th?i Gian ??i Chng 2487
Ngy nh? tru Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6263
Nh?t th?n quan m nh?t th?n kim Th?i Gian ??i Chng 6122
Ng??i ta c??i ba thng khng ai c??i ba n?m Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4747
N?a ?m g gy Th?i Gian ??i Chng 5657
N??c Nam c b?n anh hng
T??ng gian Vim d?i Khim khng Thuy?t ngu
Th?i Gian ??i Chng 994
N?m di thng r?ng Th?i Gian ??i Chng 9779
N?m cng thng t?n Th?i Gian ??i Chng 5807
N?m cng thng h?n Th?i Gian ??i Chng 3038
N?m ch? thng ??i Th?i Gian ??i Chng 9435
N?m canh tr?n tr?c x?n xang
L?n qua l?n l?i ngh?a vng khng ngui
Th?i Gian ??i Chng 7888
N?m canh th? v?n than di
Gieo mnh xu?ng s?p l?i ng?i ln mu?
Nhn sng ch? th?y sng di
Nhn non non ng?t, trng ng??i m t?m.
N?m con ng?a b?ch sang sng
N?m gian nh ngi ?n trong ?n ngo?
?n yu ai m ?n ch?ng t?t
Ta yu mnh n??c m?t nh? r?
Th?i Gian ??i Chng 9863
N?m canh qua b?u l?n l?n phng loan,
B?u v? V?nh Long n? d?m ?ng xa xi.
Th?i Gian Mi?n Nam, 3741
N?m canh ng? l?y hai canh
Ba canh thao th?c, nh? b?n lnh kh? ch?a ?
Th?i Gian ??i Chng 2749
N?m canh ng? ng?n bu?n r?u,
Nh? ng??i nh?n ngh?a, gan s?u ru?t ?au.
Th?i Gian Mi?n Nam, Sc Tr?ng 3251
N?m canh lu?ng nh?ng ng?m ngi,
Bng khung nh? b?n ??ng ng?i khng an.
Th?i Gian Mi?n Nam, L?c T?nh 1053
N?m c? ch?a qua n?m m?i ? ??n Th?i Gian ??i Chng 3883
N?m b?a n?a thng Th?i Gian ??i Chng 2689
N?m b?y thng tr??c cn che cn ??y
N?m b?y thng sau l? b? l? b?ng
Tr?c nhn n??c m?t r?ng r?ng
Khai hoa n? nh?y kh? qu ch?ng u? anh
Th?i Gian Mi?n Nam, 6250
M?t n?m ng?n l?i ty gang
M?i ngy l?i xt th?i gian m?i ngy
Th?i Gian ??i Chng 2771
M?t ?m l n?m tr?ng canh
Ng? ?i th ch?, tr? mnh l?i th??ng.
Ru?t t?m b?i r?i t? v??ng
Nh? ai ?? nh? ?? th??ng trong lng.
Th?i Gian ??i Chng 9168
M?t chu?t, tai th?, m?i d?i
Trai th?i gian x?o, gi th?i ?ong ??a
Th?i Gian Mi?n Trung, Ph Yn 4058
M?t cng cho m??n m?t cng ?i Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 347
H?i An ??t h?p, ng??i ?ng ,
Nhn tnh thu?n h?u l bng ?? mu .
Th?i Gian Mi?n Trung, Qu?ng Nam 2477
Gi ? c?, trai ng? nc nh: Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7238
D ai bun bn tr?m ngh? (2)
Ba m??i thng ch?p nh? v? v?t r??i .
Th?i Gian Mi?n Nam, 1077
Cng quanh n?m
Khng b?ng cng r?m thng ging
Th?i Gian ??i Chng 9229
Con so v? nh m?
Con r? v? nh ch?ng
Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1592
Con c l?n l?i b? ao
H?i c y?m ?o l?y ch ti ch?ng
Ch ti hay t?u hay t?m
Hay n??c ch ??c hay n?m ng? tr?a
Ngy th nh?ng mu?n tr?i m?a
?em th nh?ng ??c cho th?a tr?ng canh
Th?i Gian ??i Chng 9440
Con chim ku d??i su?i B ?,
Em th??ng anh m?y ??n ng??i ta nghe r?i.
Th?i Gian Mi?n Trung, Ph Yn, 1732
Chung nh?t chung d? Th?i Gian ??i Chng 9674
Ch?c l gi? t canh ba
N?u khng bn d?, c?ng l n?a ?m
Th?i Gian ??i Chng 5256
Canh m?t d?n c?a d?n nh
Canh hai d?t c?i canh ba ?i n?m.
B??c sang ci tr?ng canh n?m,
Trnh anh d?y h?c cn n?m lm ch?
N?a mai cha m? khoa thi,
B?ng vng chi l?i kia ?? tn anh. (c ghi tn mnh)
B cng cha m? s?m sanh,
S?m nghin s?m bt cho anh h?c hnh (*)
Th?i Gian Mi?n B?c 5496
Bu?n v m?t n?i thng Ging
Con chim ci c n?m nghing th? di
Bu?n v m?t n?i thng Hai
?m ng?n ngy di thua thi?t ng??i ta
Bu?n v m?t n?i thng Ba
M?a d?u n?ng l?a ng??i ta l? ??
Bu?n v m?t n?i thng T?
Con m?t l? ?? c?m ch?ng mu?n ?n
Bu?n v m?t n?i thng N?m
Ch?a ??t mnh n?m g ? gy ku
B??c sang thng Su l?i ??u
Th?i Gian ??i Chng 3930
Ba r?m b?y m?ng m?t Th?i Gian ??i Chng 7950
Ba mai b?y chong Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5100
Ba b?y h?m m?t Th?i Gian ??i Chng 2364
B?ch cu qu khch Th?i Gian ??i Chng 8836
Anh ??ng ? Nha Trang
Trng sang Xm Bng
nh tr?ng l? m?, l??n sng l?n t?n.
G?n nhau ch?a k?p ni n?ng,
By gi? sng cch, bi?n ng?n ng?i ngng?
Bi?n su con c v?y vng
Sng su khng d? m??n dng ??a th?
Anh nguy?n cng em:
Bao gi? Hn Ch? b? t?
Bi?n Nha Trang c?n n??c
Anh m?i t? duyn em
Th?i Gian Mi?n Trung, Khnh Ha 10387
?n t?a ??ng th?p ?? bn th? (2)
Hai ??a mnh chuy?n vn, t?t bao gi? ch?ng hay.
Th?i Gian Mi?n Nam, Kin Giang 7563
??i tu hut Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2415
??i ng??i ???c m?y gang tay (2)
Ai hay ng? ngy cn ???c n?a gang.
Anh lo ?n u?ng cho sang,
H?t hng th?t ch ??n hng cho k.
Khuyn anh anh n? ch?u nghe,
m m?n m o, ti v? nh ti.
Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1289
??u hm con b??m ph? tnh
Ti ng?i ti ngh? b? ph?n mnh v duyn
Canh m?t trong d? ??o ?in
Trong ng??i kh?e m?nh c?ng v phi?n m?i h?
Canh hai than khc r r?i
Khc h?t n??c m?t c?ng v ng??i thu? x?a
Hai hng chu l?y nh? m?a
Chng xa thi?p cch th?m ch? qu? tr?i
Th?i Gian Mi?n Trung, Khnh Ha 4646
?n ??u d?n ch d?u Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10415