Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng C?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng cu tm b?i ngang c?n ct
Nghe em th? di ?au xt tim anh
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 8068
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 5836
Thc b? th??ng k? ?n ?ong
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 7195
Th tay ng?t ng?n rau ng,
Th?y em cn nh? ch?n b anh th??ng.
- Th tay ng?t ng?n m??p h??ng,
B em em ch?n, anh th??ng (ci) n?i g?
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 9512
Th tay ng?t ng?n rau ng (5)
Th?y anh cn nh?, gi? b em th??ng.
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre, ??ng Thp 3447
Th tay ng?t ng?n rau ng (2)
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2546
Th tay ng?t ng?n rau ng
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 6193
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9350
Thn em nh? cy th?u ?u,
Ngoi t??i trong ho, gi?a s?u t??ng t?.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3409
Th??ng ng??i di n?ng d?m m?a
Cho em cy ?, em ??a mi?ng tr?u
Tr?u ny ??m v?i vi t?u
?n d?m ba mi?ng k?o r?u lng em.
Th??ng C?m Mi?n B?c, H N?i 5707
Thn em nh? l?n nhang tr?m,
Khng cha, khng m?, m?t ph?n c?y anh.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 8275
Ru?t t?m ?y ?o?n t? v??ng
Th?y anh c ngh?a nu n??ng ??i ch?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1834
R?n r?ng b?t chu?t mi rui,
Em ??ng than t?i th? lui anh bu?n.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3427
Qu? ?en lng ku b?ng th??c
Th?y em c ch?ng v ph??c anh th??ng
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 4939
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
Th??ng C?m ??i Chng 3640
Ng ra ngoi Y?n ba l?n,
Th?y anh ? tr?n trong d? xt xa,
Em v? mua l?a ??u ba,
May o c? gi?a, em tra nt vng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 4212
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 9052
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 3624
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng
Ng xu?ng ??t ??t r?ng thnh thnh
Ph?i chi ti ha ??ng hai mnh
Ti v m?n th?, ?? b?n mnh ngh? ng?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2774
N??c ch?y bon bon,
Con v??n b?ng con ln non hi tri
C?m th??ng nng ph?n gi m? ci.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Ti?n Giang, Kin Giang, An Giang 6706
Mai sau ?i rch c? hn (2)
Cha m? anh day d kh? thn nng l?m thay!
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6862
Mai sau ?i rch c? hn
Ph? m?u d?c b?n th nng kh? thn
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 2302
M?t ch?ng ti ch?ng c lo
S? anh m?t v? n?m co m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 1401
Khng th??ng d?u c ?eo vng,
B?ng th??ng, chi?c o v qung c?ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1447
Gi nam th?i xu?ng ng?t ngo,
Th??ng ng??i tc c?t b?i bao g?n gng.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 5206
Gi n?m non th?i ln hang d? (2)
Th?y anh h?c tr ngho, em ?? em th??ng
- Gi n?m non th?i ln hang cc
M?y anh h?c tr m?u k? ?? trong c, trong tim.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 1438
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (3)
Ti th?y c ba cho xu?ng, ti ??t ru?t ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 10352
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (2)
Th?y em b?i xu?ng ??t ru?t, ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 6680
G?p nhau ?y m?i bi?t em cn
H?i n?m Thn (5) bo l?t, anh khc mn con ng??i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 7523
Em c ch?ng tr??c m?c vng lao kh?,
Anh c v? sau ??ng ch? th?nh th?i,
Ngy sau em ??ng than ??t than tr?i,
Tr??c kia anh c ni m?y l?i v?i em.
Th??ng C?m Mi?n Nam, C?n Th? 6935
Em ?i ngang c?a ng nh chng
Th?y cha m? chng ?nh chng
Hai bn c?a ?ng tn hoang
Em bi?t lm sao v ???c ?? ch?u ?n oan cho chng
- B? th??ng nng anh ch?u ?n oan
N?m roi su r?c r rng cn ?y
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 2214
G?ng cng th??ng k? ???ng xa
No ai h d? ?em nh gnh theo
Ln non r?i l?i xu?ng ?o
No c t??ng nggh?a ngho ti khng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1201
D?c b? th??ng k? ?n ?ong
V?ng ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 1172
D?u c l x?c v m?t ci
Tui b?i xu?ng con gi b?i theo
C?m th??ng thn ph?n ti ngho
Khuyn nng tr? l?i, nh?ng no c nghe
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 4708
Con v??n b?ng con ln non hi tri
Anh c?m th??ng nng ph?n gi m?t con.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 733
Con qua ?en lng xu?ng sng n t?m,
Ch?ng b?u ? nh kh l?m b?u ?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, 2777
Chim xa r?ng th??ng cy nh? c?i
Ng??i xa ng??i t?i l?m, ng??i ?i !
Ch?ng th khng g?p th thi
G?p r?i m?i ??a m?t n?i sao ?nh
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, Mi?n Trung, Khnh Ha 7716
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (3)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 8300
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (2)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4602
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i
Th?y em ?au kh? anh ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4806
Chim Quyn xu?ng ??t tha m?i
Th?y em c?c kh? anh ??ng ng?i khng yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Nai , An Giang 2986
Chim Quyn xu?ng ??t ki?m m?i
Th?y anh lao kh?, ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Mi?n Nam, Kin Giang 9904
Chim quyn ?n tri nhn l?ng (4)
M?y anh cn tr? sao khng ln ???ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 8664
Chim quyn ?n tri bo bo,
Th??ng ng??i d?t c?i trao go m?t mnh.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 7705
Chi?u chi?u v?t l?i b? sng
C?u tri vn n?i ai b?ng em qua.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9883
Chi?u chi?u tr??c b?n V?n Lu
Ai ng?i, ai cu, ai s?u, ai th?m
Ai th??ng ai c?m ai nh? ai trng
Thuy?n ai th?p thong bn sng
??a cu mi ??y ch?nh lng n??c non
Th??ng C?m ??i Chng 3684
Chi?u chi?u ra ??ng ??u trung
Gi th?i t?ng lu?ng, ??t ru?t em ?i
Th??ng C?m ??i Chng 6028
Cha ti gi, m? ti y?u (2)
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 2127
Cha ti gi, m? ti y?u
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 4553
Cha m? gi l?n l?n em ?i,
Th??ng th?i ??ng ch?p, ch?p th?i ??ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 6904