Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng C?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng cu tm b?i ngang c?n ct
Nghe em th? di ?au xt tim anh
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 8069
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 5837
Thc b? th??ng k? ?n ?ong
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 7196
Th tay ng?t ng?n rau ng,
Th?y em cn nh? ch?n b anh th??ng.
- Th tay ng?t ng?n m??p h??ng,
B em em ch?n, anh th??ng (ci) n?i g?
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 9513
Th tay ng?t ng?n rau ng (5)
Th?y anh cn nh?, gi? b em th??ng.
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre, ??ng Thp 3447
Th tay ng?t ng?n rau ng (2)
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2547
Th tay ng?t ng?n rau ng
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 6194
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9351
Thn em nh? cy th?u ?u,
Ngoi t??i trong ho, gi?a s?u t??ng t?.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3410
Th??ng ng??i di n?ng d?m m?a
Cho em cy ?, em ??a mi?ng tr?u
Tr?u ny ??m v?i vi t?u
?n d?m ba mi?ng k?o r?u lng em.
Th??ng C?m Mi?n B?c, H N?i 5708
Thn em nh? l?n nhang tr?m,
Khng cha, khng m?, m?t ph?n c?y anh.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 8276
Ru?t t?m ?y ?o?n t? v??ng
Th?y anh c ngh?a nu n??ng ??i ch?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1834
R?n r?ng b?t chu?t mi rui,
Em ??ng than t?i th? lui anh bu?n.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3428
Qu? ?en lng ku b?ng th??c
Th?y em c ch?ng v ph??c anh th??ng
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 4939
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
Th??ng C?m ??i Chng 3641
Ng ra ngoi Y?n ba l?n,
Th?y anh ? tr?n trong d? xt xa,
Em v? mua l?a ??u ba,
May o c? gi?a, em tra nt vng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 4213
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 9053
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 3625
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng
Ng xu?ng ??t ??t r?ng thnh thnh
Ph?i chi ti ha ??ng hai mnh
Ti v m?n th?, ?? b?n mnh ngh? ng?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2774
N??c ch?y bon bon,
Con v??n b?ng con ln non hi tri
C?m th??ng nng ph?n gi m? ci.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Ti?n Giang, Kin Giang, An Giang 6707
Mai sau ?i rch c? hn (2)
Cha m? anh day d kh? thn nng l?m thay!
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6863
Mai sau ?i rch c? hn
Ph? m?u d?c b?n th nng kh? thn
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 2303
M?t ch?ng ti ch?ng c lo
S? anh m?t v? n?m co m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 1402
Khng th??ng d?u c ?eo vng,
B?ng th??ng, chi?c o v qung c?ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1448
Gi nam th?i xu?ng ng?t ngo,
Th??ng ng??i tc c?t b?i bao g?n gng.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 5207
Gi n?m non th?i ln hang d? (2)
Th?y anh h?c tr ngho, em ?? em th??ng
- Gi n?m non th?i ln hang cc
M?y anh h?c tr m?u k? ?? trong c, trong tim.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 1439
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (3)
Ti th?y c ba cho xu?ng, ti ??t ru?t ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 10353
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (2)
Th?y em b?i xu?ng ??t ru?t, ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 6680
G?p nhau ?y m?i bi?t em cn
H?i n?m Thn (5) bo l?t, anh khc mn con ng??i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 7523
Em c ch?ng tr??c m?c vng lao kh?,
Anh c v? sau ??ng ch? th?nh th?i,
Ngy sau em ??ng than ??t than tr?i,
Tr??c kia anh c ni m?y l?i v?i em.
Th??ng C?m Mi?n Nam, C?n Th? 6936
Em ?i ngang c?a ng nh chng
Th?y cha m? chng ?nh chng
Hai bn c?a ?ng tn hoang
Em bi?t lm sao v ???c ?? ch?u ?n oan cho chng
- B? th??ng nng anh ch?u ?n oan
N?m roi su r?c r rng cn ?y
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 2215
G?ng cng th??ng k? ???ng xa
No ai h d? ?em nh gnh theo
Ln non r?i l?i xu?ng ?o
No c t??ng nggh?a ngho ti khng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1202
D?c b? th??ng k? ?n ?ong
V?ng ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 1173
D?u c l x?c v m?t ci
Tui b?i xu?ng con gi b?i theo
C?m th??ng thn ph?n ti ngho
Khuyn nng tr? l?i, nh?ng no c nghe
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 4709
Con v??n b?ng con ln non hi tri
Anh c?m th??ng nng ph?n gi m?t con.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 733
Con qua ?en lng xu?ng sng n t?m,
Ch?ng b?u ? nh kh l?m b?u ?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, 2778
Chim xa r?ng th??ng cy nh? c?i
Ng??i xa ng??i t?i l?m, ng??i ?i !
Ch?ng th khng g?p th thi
G?p r?i m?i ??a m?t n?i sao ?nh
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, Mi?n Trung, Khnh Ha 7716
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (3)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 8300
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (2)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4603
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i
Th?y em ?au kh? anh ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4807
Chim Quyn xu?ng ??t tha m?i
Th?y em c?c kh? anh ??ng ng?i khng yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Nai , An Giang 2986
Chim Quyn xu?ng ??t ki?m m?i
Th?y anh lao kh?, ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Mi?n Nam, Kin Giang 9904
Chim quyn ?n tri nhn l?ng (4)
M?y anh cn tr? sao khng ln ???ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 8664
Chim quyn ?n tri bo bo,
Th??ng ng??i d?t c?i trao go m?t mnh.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 7706
Chi?u chi?u v?t l?i b? sng
C?u tri vn n?i ai b?ng em qua.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9884
Chi?u chi?u tr??c b?n V?n Lu
Ai ng?i, ai cu, ai s?u, ai th?m
Ai th??ng ai c?m ai nh? ai trng
Thuy?n ai th?p thong bn sng
??a cu mi ??y ch?nh lng n??c non
Th??ng C?m ??i Chng 3684
Chi?u chi?u ra ??ng ??u trung
Gi th?i t?ng lu?ng, ??t ru?t em ?i
Th??ng C?m ??i Chng 6028
Cha ti gi, m? ti y?u (2)
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 2128
Cha ti gi, m? ti y?u
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 4554
Cha m? gi l?n l?n em ?i,
Th??ng th?i ??ng ch?p, ch?p th?i ??ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 6904