Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng C?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
C L Ng? s?u t? bi?ng l?i (2)
Chim trong r?ng s?u c?i bi?ng ?n
Anh th??ng em nhi?u n?i long ?ong
Con th? tay b? tay b?ng
Mu?n v ch?p n?i em b?ng lng hay khng ?
Th??ng C?m ??i Chng 9579
C?m th??ng ch lnh nh?,
??u ??i nn g?,
Tr?n th? xa nh,
V? con khng c, m? gi ai trng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 6997
B?a nay bu?m d?t neo d?i
Anh ?i b?t ng? nghe l?i em than
- Em than t t anh c?ng bi?t nhi?u
??ng than chi l?m chu chi?u ru?t ?au
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 5093
Anh v? ? tr?n cho vui,
??ng r?u ?au ?m khng c tui ? g?n,
Anh v? ? tr?n an bnh,
Cho c?m qua b?a, ??ng thc m?t mnh khng c ai than.
Th??ng C?m Mi?n Nam, 6100
Anh than v?i em nh?ng n?i thm tr?m,
N?m ?m ngh? l?i nt b?m l gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 1730
Anh s?u lm chi l?m b?nh m?n v?y
?? em ?i tm th?y h?t thu?c cho anh.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 7427
Anh ?i ngang nh nh?, (2)
Lng tai nghe r,
Ph? m?u ?nh nng,
Nh nng ?ng c?a then ngang,
Anh bi?t lm sao v ??ng c?u nng m?t phen.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Sc Tr?ng 5167
Anh ?i ngang nh nh?,
Lng tai nghe r,
Ph? m?u ?nh nng,
Nh nng ?ng c?a then ngang,
Anh bi?t lm sao v ??ng c?u nng m?t phen.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Sc Tr?ng 9311
Anh ?i ngang nh nh? lng tai nghe r,
Ph? m?u ?nh nng , t? b? c?a ?ng song loan
Anh bi?t lm sao v ch?u ?n oan,
Mai sau em c ch?t xu?ng su?i vng
H?n khn em ? l?i r??c chng ?em theo.
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 3680
Ai bu?n ta c?ng bu?n dm,
Ai vui ta c?ng vui dm cho ai.
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 3038
Ai bu?n ai khc thi?t tha
Tui vui tui c?ng chan ha gi?t chu
Th??ng C?m ??i Chng 7039
?i ging ??t trn b? ?i r? b? ph?
?i gnh kia c gy, em ch? m?t m?ng
Em c ch?ng r?i nh? c vo ??ng
Ra v chi n?a ni r?ng anh th??ng
?n gnh cong n?m m?t, ?i ging th?t su tao
C?m th??ng ng?n n??c ch?y vo
C v ch?u p vo vng kh ra
B?n g?ng cng th??ng k? ???ng xa
L?n ?i ch?ng l? qu?y nh ?em theo
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 4010
Anh ?i qu?n o rch t? t?i m?i n?i m?t mi?ng,
??t chn ?o?n lng, nghe m?t ti?ng anh than.
Th??ng C?m Mi?n Nam, 7642
?i ngang nh nh? (2)
Lng tai nghe r, ph? m?u ?nh nng
T? b? ?ng c?a song loan
Lm sao v ??ng, ?? nng ?n roi
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 7995
?i ngang nh nh?
Lng tai nghe r, ph? m?u ?nh nng
T? b? ?ng c?a song loan
Mu?n v ch?u th? cho nng ?i roi. (*)
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 7430