Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng Nh?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm Ngang, Tr?i C
Lu qu m?i g?p em mnh
K? tai h?i nh?, coi b?n chung tnh cn nh? anh khng?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7408
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
Th??ng Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 5949
Xo xanh ?i ?u ??ng ?,
Nghing tai d??i gi,
Thi?p k? cng kh chng nghe,
Nam nhi chi chi,
H?i h chi l??ng,
V??n la cy c ngy v??n r?,
Anh xa nng m?t ? my chau.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 4023
Vng t?t n??c s? g l?a ??,
St ?n kim c?ng rng cng mi
V m ng??i ngh?a nn ti ph?i m?i ngy m?i ?i.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1195
Vch thnh cao l?m kh dm (2)
Nh? em, anh khc ?? lm con ng??i.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 3851
V?ng m?t nng anh ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t nng anh ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
S? e r?p ch?ng y khun
Khi vui ni v?y khi bu?n b? em
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 2660
V?ng m?t chng khng m?y nhiu lu
B?a ?n n??c m?t th?m bu nh? dn
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 6292
Trch ai ?em v?i tr?i r??ng
?? cho em ch?u t? l??ng m?t mnh.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 9486
Tr n??c nng em ?i
Ta v? ta nh? m?y l?i hm nay
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 6871
Tr?i ???ng m?a ???ng chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l? ?ang b?i
Hai ??a ta v l? ra r?i
Lng th??ng em b?n d?ng ng?i khng yn.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 8238
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 1318
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Hu? 2582
Tc mai s?i v?n s?i di (5)
Th??ng em khng ???c nh? hoi ngn n?m
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 407
Tc mai s?i v?n s?i di
L?y em khng ??ng, nh? hoi khng ngui.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 6417
Tnh cn ? ngh?a cn ?y
V?ng ?m ?m nh?, v?ng ngy ngy trng.
Th??ng Nh? ??i Chng 442
Ti xa mnh ng tr?i n?ng ti ni m?a
Canh ba ti ni sng, gi?a tr?a ti ni chi?u
Th??ng Nh? Mi?n Nam, 1854
Th r?ng ch?ng bi?t th ??ng
Bi?t ra dan du n?a ch?ng b? v?
Gi?c kia ? t?i C?n Gi? (*)
Bi?u ??ng Th??ng nh? ??i ch? u?ng cng
Th??ng Nh? ??i Chng 9501
Th?c ch? tim l?n d?u hao (2)
Ngy su kh?c ra vo trng nh?c
B?n ph?nh ta ng?t ? qu ng?t
?m th?m ngy s?u n??c m?t nh? sa
B?u b?o tin ta tin, khng c x?u
B?y nhiu l?i ch? em c th?u
Chng ham giu kh h?t ng nh?c trng
Con d? ku v?ng v? ma ?ng
Nghe ti?ng du d?u trong lng khoi khoai
Chng ngh? ?i sao khng ngh? l?i
N? b?ng no d?t o la chu
o la bu d?t tnh n i v? sau kh tm
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 8362
Th??ng th??ng nh? nh? th??ng th??ng,
N??c kia mu?n ch?y m m??ng khng ?o.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, 7354
Th??ng th??ng nh? nh? th??ng th??ng
N??c kia mu?n ch?y m m??ng ch?ng ?o.
Th??ng Nh? ??i Chng 6016
Th??ng th??ng nh? nh? s?u s?u
M?t ngy ba b?n ra c?u ??ng trng.
Th?y ng??i nam b?c ty ?ng
Th?y ng??i thin h? m khng th?y chng.
Th??ng Nh? ??i Chng 7404
Th??ng chng nh? s?m nh? chi?u
Nh? ai dn ??o ba yu trong lng.
Th??ng Nh? ??i Chng 6899
Th?m thi?t th??ng ?o?n tr??ng xa cch,
D? anh s?u ai mch em hay.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 2230
Tay c?m n?m l?t b? c
Anh th??ng em chi m?y c?ng gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i nh? kh?
Trong nh khng khc ra b?i b? khc than
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 4609
Tay anh c?m cu?n truy?n ba vng
Bao nhiu ch? truy?n, anh th??ng nng b?y nhiu.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6837
Th??ng anh ch?ng bi?t m?n r?ng
C? l? l? l?ng l?ng nh? sao b?ng gi?a tr?i.
Th??ng Nh? ??i Chng 9716
Th??ng ai ra ??ng ??u non
Nh? ai ra ??ng ??u hn ? bia
Th??ng Nh? ??i Chng 7103
T? ngy xa b?n t?i nay
C?m ?n ch?ng ??ng, n?m hoi t??ng t?.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8466
T? ngy bo l?t Gip Thn
C?a nh xiu l?c
??n nay anh m?i g?p, hai ??a mnh nh? th??ng?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 4971
T? khi chim ph?ng xa loan,
?m n?m vi vi ch?ng an gi?c n?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 5243
T? tin ?? l?i em th?
Anh ra ngoi ?i c?m c? theo vua
Th??ng Nh? ??i Chng 399
Sng s?m s?ch l?ng ch?ng ngoi bi?n b?c
Gi?t m?a tnh r? r?c ch?n hng hin
Em mu?n lm l? ?i m ng?, ng? c?ng khng yn
S? m?a gi n??c ng?p, bi?t t?a con thuy?n vo ?u?"
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ninh Thu?n, Bnh Thu?n 2148
Tai nghe tr?ng x? b? bng,
M?t ngy xa b?n, ?n vng khng ngon.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 9881
Sng di c l?i bi?t t?m,
Ng??i th??ng ?u v?ng ch? n?m cn ?y.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, C?n Th?, B?n Tre 9020
Sng tr?ng v?ng v?c ci ?m hm r?m
N?a ?m l ?m v? sng, ch? m?i tr?ng b?ng l ng?n cy tre.
Anh trt yu em cho tr?n ch? bn m?t b?
?? em l em th? th?n ch? m?i ng?i k? tr?ng ny bng tr?ng
Ci s? tnh ny ai th?u ch?ng l cho ch?ng?
?? em l em th? nguy?n ch? v?i bng tr?ng em ch?u s?u
Ci m?i t??ng t? m?t d?p ch? ?i ba c?u,
B?c nam m hai ba ng?, ch? ch?u s?u ?i ba n?i.
Chim khn ch?t m?t v? m?i,
N ku ro r?t gh?o ng??i tnh nhn.
B?y lu nay v?ng v? Chu Tr?n,
?? em t?m cht ch?i xun k?o gi
Th??ng Nh? ??i Chng 1657
Sng tr?ng gi g?o gi?a tr?i
Cm bay phn ph?t nh? ng??i ph??ng xa.
Nh? ng??i da nu?t m n,
C v? ch?a, ni thi?t k?o ? xa em l?m.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 6188
Sng mai gnh n??c m? m?
?i qua ng gi?a tnh c? g?p anh
Vo v??n hi qu? cau xanh
B? ra lm tm m?i anh x?i tr?u
Tr?u n?y ?n th?t l say
D m?n d nh?t d cay d n?ng
D ch?ng nn ??o v? ch?ng
X?i d?m ba mi?ng k?o lng nh? th??ng
C?m l??c th nh? t?i g??ng
C?m tr?u nh? ti n?m gi??ng nh? nhau
Th??ng Nh? ??i Chng 9723
S? ??i n??c m?t soi g??ng
Cng yu nhau l?m cng th??ng nh? nhi?u
Th??ng Nh? ??i Chng 7272
Ra v? th?y ki?ng thm th??ng,
Nhnh mai ? d?t, vch t??ng nh?n gi?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8774
Ra v? ru?t n? qu?ng ?au,
Nh?n sm s?c u?ng m?y tu cho ngui.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2080
Ra v? rt chn ??y v?i
T?nh th?i th??ng nh?, say th?i chim bao
Th??ng Nh? Mi?n B?c 7068
Ra v? nh? l?m em ?i (2)
Mai ra ch? h? chuy?n tr v?i ai
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 7674
Ra v? ?? o l?i ?y, (5)
?m khuya em ??p, gi ty l?nh lng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6958
Ra ?i b? qu?t T Chu,
B? th??ng, b? nh?, b? s?u cho em.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2262
Ra ?i anh nh? v? nh? con
Ra v? th nh? n??c non trn r?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 1227
Qua c?u d? nn che c?u
C?u bao nhiu nh?p d? em s?u b?y nhiu.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 4578
Qu? d?a trong ho ngoi t??i
Th??ng chng nh? th? th??ng ng??i l?u ty
Ai v? ??ng ?y ??ng ny
?? ?m em nh? ?? ngy em th??ng
Yu nhau ?i nh? v? th??ng
Em v? ci ch?n bu?ng h??ng em n?m.
Th?y chi?u m ch?ng th?y ch?n
Th?y ch? mnh n?m ch? th?y mnh ?u
Th??ng Nh? ??i Chng 3711
Qu? ku nam ?o n? phng,
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng,
Ch? ?i?u ai kho v?n v??ng,
M?i ng??i m?i x? m th??ng nhau ??i.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7854
Qu? ku nam ?o n? phng (4)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
D?u r?ng khc h? ng??i d?ng
Tm ??u hi?p khng th??ng sao ?nh.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 8408
Qu? ku nam ?o n? phng
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
D?u r?ng khc h? ng??i d?ng
Tm ??u hi?p khng th??ng sao ?nh.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 7992