Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng Yu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau, m?i vi?c ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch, c?ng k cho b?ng.
Th??ng Yu ??i Chng 3058
Yu nhau, ci ch?y c?n ?i Th??ng Yu ??i Chng 8314
Yu nhau xin quy?t m?t lng
??u ngm ra gi ?i ??ng nhau chi ?
Th??ng Yu ??i Chng 5952
Yu nhau tr?m s? ch?ng n?
M?t tr?m ch? l?ch, c?ng k cho b?ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7053
Yu nhau tm tr hao mn
Yu nhau ??n thc v?n cn yu nhau.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 3037
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,(2)
Th?t, bt sng c?ng l?i
Tam th?p l?c ?o anh c?ng qua
Th??ng Yu ??i Chng 9202
Yu nhau ru?t ho x??ng mn
Yu nhau ??n thc v?n cn yu nhau.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7518
Yu nhau m ch?ng ???c nhau,
C?ng b?ng tro n?a cy cau ??t ni.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 6104
Yu nhau con m?t li?c qua
K?o chng b?n bi?t, k?o cha m? ng?
G?n th?i ch?ng bn duyn cho
Xa xi cch m?y l?n ? c?ng sang.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7544
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng
D?u r?ng tu chu?i che s??ng c?ng tnh
Th??ng Yu Mi?n Nam, ??ng Thp 464
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
Th??ng Yu ??i Chng 4764
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 993
Yu nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n, anh l?n anh ?i
Th??ng Yu ??i Chng 3338
Xin cho th?y m?t nhau lin,
Th?y th kh?e m?nh thu?c tin khng b?ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, L?c T?nh 1689
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 1630
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 5333
Tr?i m?a l?p b?p l d?a
B?p cho ra b?p anh ch?a ?i ?m
Th??ng em anh m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 8279
Tr?u vng ?n v?i cau xanh (2)
Th??ng anh cho ??n tc xanh b?c ??u.
Th??ng Yu Mi?n Nam, B?c Liu 5237
Tr?u vng ?n v?i cau xanh
Th??ng anh cho ??n tc xanh b?c ??u.
Th??ng Yu Mi?n Nam, B?c Liu 2550
Ti ra Ng B?y,
N??c ch?y vng cung,
Em th??ng anh th?m thi?t v cng,
Gi?y tri, c?c m?c ng?c m em t?m dng bi th?.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 5697
Thng thng, c?c c?c,
Chim ??u khng b?t, l?i b?t chim bay,
Em th??ng anh v b?i anh ti,
Ti cy ti cu?c, ti tr?ng thu?c, ti ko v?ng khoai,
Ph?i ?u em ham ln xe xu?ng ng?a,
?i gu?c ?i giy m anh n? b? em?
Th??ng Yu Mi?n Nam, C?n Th?, Sc Tr?ng 5095
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
Th??ng Yu ??i Chng 9936
Th??ng th ht c? chong l?ng
Vi?c ?y xin ??ng b?i c m? cha
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 7976
Th??ng nhau d?a vo nhau c?ng ?m
Ch?ng th??ng nhau ch?n m n?m ?m c?ng khng th??ng
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 9993
Th??ng nhau c?m gi?u g?u cho,
Ght nhau m?t m?nh qu?t mo c?ng (c?ng) ?i
Th??ng nhau con ch c?n ?i
Ght nhau con ch b? n?i canh rau.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7166
Th??ng khng c x??ng m c?p Th??ng Yu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1892
Th??ng em, th??ng c? cu?c ??i,
??ng th??ng l? c? v?y th?i t?i em
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 641
Th??ng em thu? o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 10258
Th??ng em thu? (h?i) o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 3468
Th??ng em nn m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m h?ng ?au
May ??t m?m nn m?i h?ng ?au
Ph?i m ??t c?ng ?t xa nhau phen ny
Th??ng Yu Mi?n Nam, 2293
Th??ng em l?y c?ng anh quo,
Ph? m?u em th?y h?i, ni hai b?n ngho ?? chn.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5843
Th??ng chi cho u?ng t?m tnh,
N?u v? x? n?u b? mnh b? v?.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5485
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 7107
Thn em nh? tri chu?i tiu
Ng?t bi dnh ?? th??ng yu v ng??i
Th??ng Yu Mi?n Trung 3191
Thn em nh? qu? xoi trn cy
Gi ?ng, gi nam, gi ty, gi b?c
N ?nh lc la lc l?c trn cnh.
M?t mai r?ng xu?ng bi?t nh?m tay ai
Ka cnh trc n? cnh mai
ng T? b Nguy?t xe hoi ch?ng th??ng.
M?t l?n ch? hai l?n ??i
Anh th??ng em nh?ng bc m? h? hng ch?ng th??ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 6119
Tay em c?m lng ma ci dao
Th?y l?i anh ni ng?t ngo em th??ng
Chu?n chu?n ?? ng?n ki?n d??ng
?i l?a ta cn nh? cn th??ng v h?i
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 5694
Tay c?m nh?m l?t b? c,
Th??ng em cho l?m c?ng gi? ? ng l?.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 4069
Tay c?m n?m l?t b? c
Anh th??ng em chi m?y c?ng gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i nh? kh?
Trong nh khng khc ra b?i b? khc than
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 1477
Th??ng anh l?m l?m anh ?i
Anh khng th??ng l?i l?ng v?i t nhi?u
Th??ng Yu ??i Chng 4264
Th??ng anh da di?t di?t da
o em hai v?t tr?i ra anh n?m
Th??ng Yu ??i Chng 9829
Th??ng anh c?t r x??ng mn
Th??ng anh ??n thc c?ng cn th??ng anh
Th??ng Yu ??i Chng 8165
Th??ng anh ?o ?? v h?i
T??ng ?i, t??ng ??ng, t??ng ng?i c?ng th??ng
Th??ng Yu ??i Chng 3612
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 6458
Th??ng em anh ph?i ?i ?m (2)
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 2767
Sng tr?ng v?ng v?c ci ?m hm r?m
N?a ?m l ?m v? sng, ch? m?i tr?ng b?ng l ng?n cy tre.
Anh trt yu em cho tr?n ch? bn m?t b?
?? em l em th? th?n ch? m?i ng?i k? tr?ng ny bng tr?ng
Ci s? tnh ny ai th?u ch?ng l cho ch?ng?
?? em l em th? nguy?n ch? v?i bng tr?ng em ch?u s?u
Ci m?i t??ng t? m?t d?p ch? ?i ba c?u,
B?c nam m hai ba ng?, ch? ch?u s?u ?i ba n?i.
Chim khn ch?t m?t v? m?i,
N ku ro r?t gh?o ng??i tnh nhn.
B?y lu nay v?ng v? Chu Tr?n,
?? em t?m cht ch?i xun k?o gi
Th??ng Yu ??i Chng 9073
S?ng m?y ngy, th??ng anh b?n m?y ngy,
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 4005
Ra ?i b??c th?ng b??c dn,
V ch?ng th??ng b?n, b??c n t?i ?y.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 10201
R?a hay chm ch?ng qua ru,
Em th??ng anh ph?i lu? chu m? cha.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5607
Qu h? th?y m? th??ng yu
?i ta ch?m ? chung niu gi?a ???ng.
Th??ng Yu ??i Chng 9128
Qu? ku nam ?o n? phng,
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng,
Ch? ?i?u ai kho v?n v??ng,
M?i ng??i m?i x? m th??ng nhau ??i.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang 9893