Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ti?c Cng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?c nhn ??u non hoa n? (Ba b?ng)
C?m th??ng m? v? khng con
C? m?n r?ng v c? hao mn
S? e thc nh?c, x??ng cn b?c da
Ra ???ng th?y v? ng??i ta
M?p m?a ch?c ch?n v? nh kh khan
?m n?m ti th? ti than
C?u tr?i kh?n ph?t cho nng sinh thai
B?t k? con gi con trai
Sanh ??ng m?t cht hm mai th?a lng
V? ch?ng ti cui ct m?t mnh
Khng con, c c?a ?? dnh ai ?n
V?a may sinh ??ng m?t th?ng
L?i b? l?n b? lc, b l?n trn gi??ng
?m n?m ti ngh? ti th??ng
Ti l?i bn gi??ng ti hn ci b?ng
N lm n?ng n ?m, ti ph?i kh?n vi con g
??n ch?ng h?t khc h?t la
?n ngon n?m ng? ti m?i l m?ng vui
Ti?c cng v? ch?ng ti ?? v? ch?ng ti nui
Nui ba b?n thng gia ti v n s?ch tr?n
B?a c?a n c tr?ng, b? ng? c dn (Cn Ti?p Ba B?ng 6-2)
Ti?c Cng Mi?n Trung, Bnh ??nh 4409
Ti?c cng xc tp nui c
C ?n, c bo, c d ln cy
Ti?c Cng ??i Chng 3497
Ti?c cng xe s? ch? mnh
N?i l?n ch?ng ??ng b?t thnh t?i em.
Ti?c Cng ??i Chng 925
Ti?c cng vun qun cy tng,
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay.
Ti?c Cng Mi?n Nam, L?c T?nh 3739
Ti?c cng vun bn cy tng
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay!
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 2226
Ti?c cng vun bn c?i tng (cy tng)
Sum su (S?m soi t) trn ng?n, g?c sng khng hay
Ti?c Cng Mi?n Trung 9076
Ti?c cng vun bn cy tng,
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 885
Ti?c cng vi t?m cho cu,
Cu ?n cu l?n, cu g nhau ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, ??ng Thp 5088
Ti?c cng v?ch l? chun ro,
V khng g?p b?u, gai quo tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 1257
Ti?c cng v?ch l? chun ro
V khng g?p b?u gai quo tr?y l?ng
Ti v?i mnh th? tr??c mi?u ng
S?ng n?m m?t chi?u, ch?t chn m?t m?
Ti?c Cng Mi?n Trung 10242
Ti?c cng trang ?i?m b?y lu
Trai t? khng g?p, g?p ru ba chm
Ti?c Cng ??i Chng 9995
Ti?c cng tr?ng ?m d?a h?ng
Anh ?n mt d?, mt lng qun em
Ti?c Cng Mi?n Trung 6334
Ti?c cng ry xu?ng mai ln
Mn ?ng ch?t c? khng nn t? Tr?i
T??ng r?ng ko c?t ? ??i
Ai ng? ko r, c?t r?i ?i ph??ng
Ti?c Cng ??i Chng 7132
Ti?c cng ngy thng mong ch?
S?m soi cho k? ai ng? g?c b? su ?n
Ti?c Cng Mi?n Nam, V?nh Long 2966
Ti?c cng lao anh ?o ao th? c
N?m b?y thng tr??ng h? l? ??n cu
Ti?c Cng ??i Chng 9176
Ti?c cng gi g?o ba tr?ng
??a mun chn b?t ng?i ?n m?t mnh.
Ti?c Cng ??i Chng 791
Ti?c cng ch? n?a ???n l?,
?? cho con c v??t b? n ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, C?n Th? 4851
Ti?c cng ch? n?a ???n (?an) l?,
?? cho con c v??t b? n ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, C?n Th? 990
Ti?c cng Bnh ??nh xy thnh,
?? cho Qu?ng Ngi v ginh th? khoa
Th??ng cho Qu?ng Ngi ???ng xa
?? cho Bnh ??nh th? khoa ba l?n
Ti?c Cng Mi?n Trung, Qu?ng Ngi, Bnh ??nh 9931
Ti?c cng b? m?n nui cu (Chn Cu)
Cu ?n, cu l?n, cu g cu bay
Cu say m? c?, o di
Cu ch nh kh, ph? hoi duyn anh
Ti?c Cng Mi?n Trung, Bnh ??nh 9382
Ti?c cng b? m?n nui cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 5533
Ti?c cng b? m?n cho cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, L?c T?nh, Mi?n Trung, 9363
Ti?c cng anh xe s?i nh?, u?n cy c?n,
Xe r?i s?i nh?, con c l?n ra kh?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 3677
Ti?c cng anh xe s?i nh? u?n cy c?n,
Xe xong s?i nh? con c l?n ra kh?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 9453
Ti?c cng anh xe s?i nh? u?n cy c?n
Xe r?i s?i nh? con c l?n ra kh?i
Ti?c Cng ??i Chng 7748
Ti?c cng anh xe nh?, u?n c?n
Xe xong s?i ch?, con c l?n ra kh?i
Ti?c Cng Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 9689
Ti?c cng anh vun vn cy m
M ch?a ra tri, con chim qu ??u ln.
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 10090
Ti?c cng anh v?ch l? chun ro.
Th?m khng ??ng b?u hng ro n co tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 6712
Ti?c cng anh v?ch l?i chun (chui) ro,
V khng g?p b?u, gai quo tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Sc Tr?ng 7787
Ti?c cng anh ng?i ?n bng ?n
K?t duyn khng ??ng c? tr?i anh ku
Anh lm sao ln ??ng ng tr?i
M??n ci roi ?i?n h?i ng??i b?c ?n
Ti?c Cng Mi?n Trung, Khnh Ha 3921
Ti?c cng anh ln thc xu?ng gh?nh
Tay cho tay ch?ng, m?t mnh nh? ai ?
By gi? th? v?n than di
Ng? r?ng h h?n hay ai h?n h
Ti?c Cng ??i Chng 7142
Ti?c cng anh ln ??nh xu?ng ?o,
C?m so th?c chu?t cho mo n?u ?n!
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 7179
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9432
Ti?c cng anh lau chi bnh
C?y mai ??n m?i ph? m?u nhn b con.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?c Liu 9906
Ti?c cng anh lm r? ?nh tranh
Cha m? khng ?nh ph?i tho tranh ra
Em ?? anh dm tho tranh ra
Cng ?n ti?n tr? h?t ba m??i ??ng
Ti?c Cng Mi?n Trung, Khnh Ha 3130
Ti?c cng anh d?m ??t trt nh,
Tro non ??n c?i, v? anh ? v? ai?
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 5410
Ti?c cng anh chu?c n, lau tn
Nh?n bay v? ??n, cng u?n h? danh.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7533
Ti?c cng anh ch? trc ?an l?
?? cho con c v??t b? ?i xa.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7344
Ti?c cng anh ch? n?a ?an l?
?? cho con c n v??t b? n ?i
Ti?c Cng ??i Chng 9681
Ti?c cng anh b?t tp nui c
C ?n c l?n c d ln cy
Bi?t r?ng nng n?i th? n?y
Th ng ??p ch?t t? ngy c con
Ti?c Cng ??i Chng 10239
Ti?c cng anh ?ng gi ch? gu
? ? ph? kh tham giu th thi
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 10340
Ti?c cng anh ?i xu?ng ?i ln
Mn ???ng ch?t c? ch?ng nn chuy?n g
Ti?c Cng Mi?n Trung 3715
Ti?c cng anh ?o ao th? c
N?m b?y thng tr?i (tr??ng) ng??i l? ??n cu
Ti?c cng trang ?i?m b?y lu
Trai t? khng g?p, g?p ru ba chm
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 9293
Ti?c cng anh ??p ??p, ng?n b?
?? ai qu?y ?, ?em l? ??n ??m.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 4114
Ti?c cng anh ??p ??p be b?
?? ai quy ? mang l? ??n ??m.
Ti?c Cng ??i Chng 3737
Ti?c cng ??p ??p, be b?
?? cho ng??i khc ?em l? t?i ??m.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 4682
Ti?c ci vng vng ?eo cho con v??n. ht
Ti?c ci knh sng ?eo cho ng??i m.
Ti?c cng em trang ?i?m m?y thu
B?ng tr?u ra ngoi bi b?n ch?i t? khng ?n.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 6431
Tham vi?c ti?c cng Ti?c Cng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2390
Tham cng ti?c vi?c Ti?c Cng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8417
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
Ti?c Cng Mi?n B?c 3036