Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Chng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yu c? ???ng ?i
Ght nhau ght c? tng chi h? hng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 6858
Yu nhau v?n s? ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3513
Yu nhau tr?u v? c?ng cay
Ght nhau tr?u b? ??y khay ch?ng mng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 3473
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Tnh Chng Mi?n Nam, 4462
Yu nhau t? thu? m h?ng,
??n khi m tp l?ng cng v?n yu.
Ph?i nh?n duyn cy kh? m?c ngoi Hu? c?ng b?ng v? tr?ng,
Khng ph?i nhn duyn cy cc m?c v??n h?ng c?ng ch?ng ham.
Tnh Chng Mi?n Nam, 6220
Yu nhau qu ??i nn m, (2)
R?i sau m?i bi?t k? ch ng??i c??i.
Tnh Chng Mi?n Nam, 8743
Yu nhau qu ??i nn m
T?nh ra m?i bi?t k? ch ng??i c??i
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8994
Yu nhau ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Tnh Chng Mi?n Nam, ??ng Thp 5352
Yu nhau ch?ng qu?n g?n xa
M?t ngy ch?ng ??n b?ng (th) ba b?n ngy
Tnh Chng ??i Chng 2370
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng (2)
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
Tnh Chng ??i Chng 5449
Yu nhau ch?ng qu?n ???ng xa
L vng c?ng qut phong ba c?ng li?u.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 4820
Yu nhau ch?ng l? chi?u gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9439
Xun nguyn r?ng ti?t thi?u quang
Tr?m hoa n? r? xe chng ru?i ?i
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 4006
Xun kia xin ch? b? qua
Hoa kia c l?a, ng??i ta c th.
Tnh Chng ??i Chng 10086
Xun ??n m l khoai vng
T?t v?ng t?t c? khoai lang em tr?ng.
Tnh Chng ??i Chng 1904
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Tnh Chng Mi?n Nam, 9759
Xm trn gi?ng l??i, xm d??i gi?ng cu,
Trch ai lm ?m th?m ngy s?u,
C?m ?n khng ??ng, nhai tr?u gi?i khuy
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8871
Xm trn b? l??i, xm d??i gi?ng cu,
Ai lm cho trai th?m gi s?u,
C?m ?n ch?ng ??ng, ?n tr?u gi?i khuy.
Tnh Chng Mi?n Nam, Tr Vinh 1281
Xin em gi? tr?n ??o ba,
Sau d?u c thc c?ng l th?m danh.
Tnh Chng Mi?n Nam, L?c T?nh 9172
Xin anh hy c? an tm,
Tr??c sau r?i c?ng b?t c?u ??p duyn.
Tnh Chng ??i Chng 8019
Xin anh ch? ni yu th??ng
M? n?c anh ?n h?t, ci x??ng anh ch?ng ch?a
Tnh Chng ??i Chng 3575
Xin ??ng chia x? to khang
??t cha khng t?i cho b?ng r? duyn.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 6459
Xt bao b? i v?i ??y
Yu ai lu?ng nh?ng thng ngy chi?c thn.
Tnh Chng Mi?n B?c 6103
X ra kh?i bng cho xem,
Ph?i duyn ph?i n? d?t ?em v? nh.
Tnh Chng Mi?n B?c 7894
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
Tnh Chng ??i Chng 976
Xm xm ?i t?i cy chanh
Gi? tay mu?n hi s? cnh nhi?u gai
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 2209
Xa xi n?m b?y ngy ???ng,
Duyn ?a, ph?n ??p th n??ng c?ng theo.
Tnh Chng Mi?n B?c 3189
Xa xi em ch? ng?i ngng.
Xa ng??i xa ti?ng, nh?ng lng khng xa
Tnh Chng Mi?n Nam, 7901
Xa nhau xa bng xa hnh
Nh?ng khng xa ???c t?m tnh cho nhau
Tnh Chng ??i Chng 8651
Xa nhau anh th?y ?au lng
Tay anh khng c?t m lng anh ?au.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 8265
Xa nhau anh mu?n l?i g?n,
C?u khng tay v?n, anh l?n anh qua.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 770
Xa nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n anh c?ng l?n anh ?i
Tnh Chng ??i Chng 5089
Xa ku no n?c ti?ng n??ng
D?m nghn ch?ng qu?n tuy?t s??ng d?u giy
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 1596
Xa ku no n?c n anh
Ngoi ???ng r?m r?ch b? hnh ch?i xun
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 3924
X g m?t n?i chu?i xanh
Ba b?n ng??i dnh cho m? dnh tay.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9313
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Tnh Chng Mi?n Nam, 659
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 4615
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 635
X?u l gi ch?ng ??ng nem,
V anh ch?m b??c nn em l?y ch?ng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 6075
X?a kia ng?c ? tay ta (2)
V ta thi?u ??c ng?c qua tay ng??i
Tnh Chng ??i Chng 3212
Vua L ba m??i su tn vng
Th?y gi ?i ?ng ng ng nom nom
C no ng ? son son
Vua ?ng c?i hm ?em tr?y v? kinh
Tnh Chng ??i Chng 6396
Vng ny ?an s?i ?ay gi
Em ?i kn vng ? ba n?m ch?y
?i ta chung m? chung th?y
?m tr?ng chung vng v?i ??y th?y chung
Tnh Chng ??i Chng 6244
V v xy t? trong ?nh,
Em xoay ??u tc cho qua nhn k?o qun.
Tnh Chng Mi?n Nam, ??ng Thp 8137
V ?y h h? bng lng
Khng ai c??p v? dnh ch?ng c?a ai
??a bn ch? h??ng cn sai
V? ch?ng khng ch?c, gi trai ch?c g
Tnh Chng Mi?n Trung 1371
Vi?t th? cho n bay v?
Hoa may n ng?m l?i th? cho ta
Tnh Chng ??i Chng 2787
Vi?t th? cho n ??a qu
Cho nh?n ??a t?i m? cha sinh thnh
Tnh Chng ??i Chng 720
V tnh ta ph?i tm tnh,
V duyn ta bi?t qu mnh ? ?y.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3443
V tnh nn ph?i ?a mang
V duyn thi?p bi?t qu chng ? ?y.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8733
V sng nn ph?i l?y ?
V chi?u t?i ph?i l?y c bn d?u.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 10004
V sng cho g?o xu?ng nia,
V em anh ph?i ?i khuya v? th?m.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3540