Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Chng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yu c? ???ng ?i
Ght nhau ght c? tng chi h? hng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 6902
Yu nhau v?n s? ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3546
Yu nhau tr?u v? c?ng cay
Ght nhau tr?u b? ??y khay ch?ng mng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 3512
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Tnh Chng Mi?n Nam, 4496
Yu nhau t? thu? m h?ng,
??n khi m tp l?ng cng v?n yu.
Ph?i nh?n duyn cy kh? m?c ngoi Hu? c?ng b?ng v? tr?ng,
Khng ph?i nhn duyn cy cc m?c v??n h?ng c?ng ch?ng ham.
Tnh Chng Mi?n Nam, 6271
Yu nhau qu ??i nn m, (2)
R?i sau m?i bi?t k? ch ng??i c??i.
Tnh Chng Mi?n Nam, 8784
Yu nhau qu ??i nn m
T?nh ra m?i bi?t k? ch ng??i c??i
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9029
Yu nhau ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Tnh Chng Mi?n Nam, ??ng Thp 5393
Yu nhau ch?ng qu?n g?n xa
M?t ngy ch?ng ??n b?ng (th) ba b?n ngy
Tnh Chng ??i Chng 2412
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng (2)
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
Tnh Chng ??i Chng 5489
Yu nhau ch?ng qu?n ???ng xa
L vng c?ng qut phong ba c?ng li?u.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 4862
Yu nhau ch?ng l? chi?u gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9475
Xun nguyn r?ng ti?t thi?u quang
Tr?m hoa n? r? xe chng ru?i ?i
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 4048
Xun kia xin ch? b? qua
Hoa kia c l?a, ng??i ta c th.
Tnh Chng ??i Chng 10134
Xun ??n m l khoai vng
T?t v?ng t?t c? khoai lang em tr?ng.
Tnh Chng ??i Chng 1948
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Tnh Chng Mi?n Nam, 9799
Xm trn gi?ng l??i, xm d??i gi?ng cu,
Trch ai lm ?m th?m ngy s?u,
C?m ?n khng ??ng, nhai tr?u gi?i khuy
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8909
Xm trn b? l??i, xm d??i gi?ng cu,
Ai lm cho trai th?m gi s?u,
C?m ?n ch?ng ??ng, ?n tr?u gi?i khuy.
Tnh Chng Mi?n Nam, Tr Vinh 1321
Xin em gi? tr?n ??o ba,
Sau d?u c thc c?ng l th?m danh.
Tnh Chng Mi?n Nam, L?c T?nh 9206
Xin anh hy c? an tm,
Tr??c sau r?i c?ng b?t c?u ??p duyn.
Tnh Chng ??i Chng 8053
Xin anh ch? ni yu th??ng
M? n?c anh ?n h?t, ci x??ng anh ch?ng ch?a
Tnh Chng ??i Chng 3610
Xin ??ng chia x? to khang
??t cha khng t?i cho b?ng r? duyn.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 6499
Xt bao b? i v?i ??y
Yu ai lu?ng nh?ng thng ngy chi?c thn.
Tnh Chng Mi?n B?c 6140
X ra kh?i bng cho xem,
Ph?i duyn ph?i n? d?t ?em v? nh.
Tnh Chng Mi?n B?c 7931
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
Tnh Chng ??i Chng 1017
Xm xm ?i t?i cy chanh
Gi? tay mu?n hi s? cnh nhi?u gai
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 2248
Xa xi n?m b?y ngy ???ng,
Duyn ?a, ph?n ??p th n??ng c?ng theo.
Tnh Chng Mi?n B?c 3226
Xa xi em ch? ng?i ngng.
Xa ng??i xa ti?ng, nh?ng lng khng xa
Tnh Chng Mi?n Nam, 7939
Xa nhau xa bng xa hnh
Nh?ng khng xa ???c t?m tnh cho nhau
Tnh Chng ??i Chng 8690
Xa nhau anh th?y ?au lng
Tay anh khng c?t m lng anh ?au.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 8307
Xa nhau anh mu?n l?i g?n,
C?u khng tay v?n, anh l?n anh qua.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 806
Xa nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n anh c?ng l?n anh ?i
Tnh Chng ??i Chng 5131
Xa ku no n?c ti?ng n??ng
D?m nghn ch?ng qu?n tuy?t s??ng d?u giy
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 1638
Xa ku no n?c n anh
Ngoi ???ng r?m r?ch b? hnh ch?i xun
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 3962
X g m?t n?i chu?i xanh
Ba b?n ng??i dnh cho m? dnh tay.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9352
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Tnh Chng Mi?n Nam, 699
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 4654
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 671
X?u l gi ch?ng ??ng nem,
V anh ch?m b??c nn em l?y ch?ng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 6110
X?a kia ng?c ? tay ta (2)
V ta thi?u ??c ng?c qua tay ng??i
Tnh Chng ??i Chng 3247
Vua L ba m??i su tn vng
Th?y gi ?i ?ng ng ng nom nom
C no ng ? son son
Vua ?ng c?i hm ?em tr?y v? kinh
Tnh Chng ??i Chng 6437
Vng ny ?an s?i ?ay gi
Em ?i kn vng ? ba n?m ch?y
?i ta chung m? chung th?y
?m tr?ng chung vng v?i ??y th?y chung
Tnh Chng ??i Chng 6280
V v xy t? trong ?nh,
Em xoay ??u tc cho qua nhn k?o qun.
Tnh Chng Mi?n Nam, ??ng Thp 8182
V ?y h h? bng lng
Khng ai c??p v? dnh ch?ng c?a ai
??a bn ch? h??ng cn sai
V? ch?ng khng ch?c, gi trai ch?c g
Tnh Chng Mi?n Trung 1412
Vi?t th? cho n bay v?
Hoa may n ng?m l?i th? cho ta
Tnh Chng ??i Chng 2823
Vi?t th? cho n ??a qu
Cho nh?n ??a t?i m? cha sinh thnh
Tnh Chng ??i Chng 757
V tnh ta ph?i tm tnh,
V duyn ta bi?t qu mnh ? ?y.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3481
V tnh nn ph?i ?a mang
V duyn thi?p bi?t qu chng ? ?y.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8767
V sng nn ph?i l?y ?
V chi?u t?i ph?i l?y c bn d?u.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 10047
V sng cho g?o xu?ng nia,
V em anh ph?i ?i khuya v? th?m.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3575