Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Nng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
Tnh Nng Mi?n Trung 4011
Yu em t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng hi hoa em c?m
Tnh Nng ??i Chng 3072
Yu em gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni c?ng xy nn thnh
Tnh Nng ??i Chng 3563
Yu anh tm tr hao mn,
Yu anh ??n thc c?ng cn yu anh.
Tnh Nng Mi?n Nam, 4759
Yu anh c?t r? x??ng mn.
Yu anh ??n thc v?n cn yu anh.
Tnh Nng Mi?n Nam, 10032
Y?m em b?n d?i lng thng,
D?i xanh, d?i ??, d?i tr?ng, d?i vng.
Ci s? c?a chng m?t tr?m ba m??i su ?o?n
M?t ?o?n bn ny, m?t ?o?n bn kia,
V d?u tr?i ??t phn chia,
?i ta nh? kha v?i cha ??ng r?i.
Tnh Nng Mi?n Nam, L?c T?nh 8256
Xin em m?t mi?ng tr?u vng,
Mai sau anh tr? cho nng hoa tai.
Xin em m?t mi?ng tr?u cay,
Mai sau s? tr? hoa tai cho nng.
Tnh Nng Mi?n Nam, 6974
Xin em gi? tr?n t?m lng
D?u ai mua b??i, bn bng m?c ai
Tnh Nng Mi?n Trung 5540
Xin em ??ng gi?n ??ng h?n
Anh l? ??p c?t, ch?t ch?n sao ?nh?
Tnh Nng ??i Chng 10036
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng,
Mai em v? cn ?? b?ng th??ng anh.
Tnh Nng Mi?n B?c 4854
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
Tnh Nng Mi?n Nam, V?nh Long 1239
Xa xi anh ch? ng?i ngng
Xa ng??i, xa ti?ng nh?ng lng khng xa
Tnh Nng Mi?n Nam, ??ng Thp 3715
X?a kia em ? m?t lng
T?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa
Em c ch?ng xa ch?i cha anh khng gi?n
Em c ch?ng g?n nh? l?a c?n mi hin
Tnh Nng Mi?n Nam, ??ng Thp 8947
V em chum chm ch?m cau,
Cho anh bp ci c ?au c?ng ??n
V em ch? ?ng m?t ti?n.
Cho anh bp ci anh ??n quan n?m.
Tnh Nng Mi?n Nam, 6855
V tnh em ph?i t?i n?i,
Tr?m n?m duyn ph?i m?t ngy m nn.
Lm trai ch ? cho b?n,
??ng lo mu?n v?, ch? phi?n mu?n con.
Tnh Nng ??i Chng 8320
V t?m em ph?i ch?y du
V ch?ng em ph?i qua c?u ??ng cay
Tnh Nng ??i Chng 8165
V chng thi?p ph?i b?t cua,
Nh?ng nh? thn thi?p, thi?p mua ba ??ng.
V chng thi?p ph?i long ?ong.
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?.
Tnh Nng Mi?n Nam, 3917
V chng thi?p ch?u long dong,
Ph?i chi mnh thi?p cho xong m?t b?.
Tnh Nng Mi?n Nam, L?c T?nh 7126
V chng thi?p b? ?n oan,
Khng tin gi? o ra xem d?u l?n.
Tnh Nng Mi?n Nam, Ti?n Giang 3773
V ch?ng ?n mi?ng tr?u xanh
Cho nn m ?? tc xanh ??n gi?.
Tnh Nng Mi?n Nam, B?c Liu 451
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Tnh Nng Mi?n Trung, Th?a Thin 5931
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Tnh Nng Mi?n Trung, Th?a Thin 3112
V anh em nh? m? th??ng cha,
C?m ?n ch?ng ??ng tnh ba canh r?i.
Tnh Nng Mi?n Nam, 2983
V?a ?i v?a g?p em ?y
M?t duyn k? ng? hai tr?i xoay ??t v?n
Tnh Nng ??i Chng 7272
V?ng m?t em m?t b?a chau my
C?ng b?ng cha m? ?em ?y bi?n ?ng
Tnh Nng ??i Chng 926
V?ng m?t em ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t em r?i, ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
Tnh Nng Mi?n Trung 8998
V?ng m?t em ?n ???ng c?ng th?y ??ng,
G?p m?t em r?i ?n mu?i tr?ng c?ng ngon.
Tnh Nng Mi?n Nam, Ti?n Giang 1264
V?i em em bn l?y ti?n
Em mua l?a li?n may o cho anh
Trong th lt tm lt xanh
Ngoi thu ?i b??m l??n cnh ph dung
Tnh Nng ??i Chng 5593
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
Tnh Nng Mi?n Nam, Ti?n Giang 2103
Tu ?u cho em tu cng
May ra thnh Ph?t th? chung m?t cha
Tnh Nng Mi?n Nam, 4877
Trn ??u em ??i kh?n vung,
Trng xu?ng d??i ng?c, cau bu?ng cn non.
C? tay em v?a tr?ng v?a trn.
M?t m?i vung v?n ch?ng con th? no?
Tnh Nng Mi?n Nam, 7237
V? anh em ch?ng dm b
V? anh vng b?y em th than ba
??c g ta ? m?t nh,
?? xem vng b?y than ba th? no?
Vng b?y anh v?t xu?ng ao
Than ba anh ?? vng ?o anh ??a.
D ai ?i s?m v? tr?a
Anh ng?i ngh? mt m ??a vng ?o.
Tnh Nng ??i Chng 7041
V?t em ln ? l?nh h?n ??ng,
Tay anh b?ng u l?a, tay b?ng co than.
Tnh Nng Mi?n Trung, Ph Yn, 9184
V?n em ch? c ba ??ng
N?a ?? nui ch?ng n?a ?? nui t?
Cn th?a mua ci bnh vi
Mua xanh mua ch?o mua n?i n?u ?n.
Cn th?a mua nhi?u qu?n kh?n
Mua d?m vung vc may ch?n cho ch?ng.
Cn th?a mua chi?c thuy?n r?ng
?em ra c?a b? cho ch?ng th? ch??
Cn th?a mua khm th? tr?i
Mua tranh s?n th?y treo ch?i ??u thuy?n.
Tnh Nng ??i Chng 2808
Trch em m?t ch? v ngh,
Cho anh m?t ti?ng m?t ?i ???ng no.
- Cho anh em c?ng mu?n cho,
S? e chng b?n ni ?i?u ch?ng ming (minh).
Tnh Nng Mi?n Nam, L?c T?nh 8160
Trch ai lm d? em bu?n
Cho con b??m l?y chu?n chu?n bay theo
Tnh Nng Mi?n Nam, V?nh Long, ??ng Thp 5978
Tr n??c nng em ?i
Ta v? ta nh? m?y l?i hm nay
Tnh Nng Mi?n Trung, Khnh Ha 7099
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Tnh Nng ??i Chng 6387
Trch lng em b?u ?i ??a
G?t anh di n?ng d?m m?a nh?c nh?n
Tnh Nng ??i Chng 4781
Tr?ng qun em l?p ra ?y
o gi?i lm chi?u, kh?n quay lm mng
?ua vui d??i nh tr?ng trong
C con c?ng ht, c ch?ng c?ng ch?i
Con th em m??n v nui
Ch?ng th em ?? ht ch?i trong nh
Tnh Nng ??i Chng 2368
Tr?u ai ?i d?m em ?y
Hay l tr?m m? tr?m th?y cho anh?
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh.
?y ai c?t m?i t? mnh
Cho thuy?n qun b?n, cho anh qun nng.
Tnh Nng ??i Chng 2283
Tr?i m?a ??t o em r?i,
Ki?m n?i c l?a l?n h?i m h?.
Tnh Nng Mi?n Nam, 6163
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, B?c Liu 9414
Tr?i ?i sinh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng
Tnh Nng ??i Chng 6773
Ti th??ng ??t ru?t, cha m? em b bu?c khng cho vng lai
Hng ngy d?o ch?i Nam k? l?, t?i phng ai n?y vo
Ti v?i em nh? chim quyn ?n bng cy ?o
Khi th?ng, khi ging bi?t ch?ng no g?p em
Tnh Nng Mi?n Nam, V?nh Long 1412
Tc em di l?i ci hoa l,
Th?y mi?ng em c??i th?m anh th??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, 3301
Tc em di em k?t lm quang
Gnh nu?c sng Hn ?? sang sng H?
Ai ng? sng Hn c?n kh
?? cho sng Hn sng H? xa nhau
Tnh Nng Mi?n Trung, Khnh Ha 8218
Tc em di em ci bng l
Mi?ng em c??i anh ?? anh th??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, An Giang 9183
Tc em di em ci bng hoa l
Th?y mi?ng em c??i anh c? anh th??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, B?c Liu 5641
Tc em di
Em ci hoa l
Mi?ng em c??i c anh th??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, Ti?n Giang 2764