Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh N?t

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu th?m d?u b?ng Tnh N?t ??i Chng 1337
Xui tr? ?n c?t g Tnh N?t ??i Chng 10204
Xu?ng ghe l?a ch? m ng?i
Cho nghing n??c ?? b?n ng?i pha m.
Tnh N?t Mi?n Nam 2905
Xng xo nh? co vo chu?ng g Tnh N?t ??i Chng 8046
Xa r?i th?c t? Tnh N?t ??i Chng 5716
X?u ng??i hay lm dng Tnh N?t ??i Chng 3331
X?u hay lm t?t d?t hay ni ch? Tnh N?t ??i Chng 3490
X? k? v? tha Tnh N?t ??i Chng 4721
Vi?c quan th c? php cng m lm Tnh N?t ??i Chng 6329
Vi?c nh th nhc, vi?c ch bc th sing Tnh N?t ??i Chng 8919
Vi?c nh? khng xong, vi?c l?n sao thnh? Tnh N?t ??i Chng 9379
Vi?c ng??i th sng, vi?c mnh th qung Tnh N?t Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9100
Vi?c no ra vi?c ? Tnh N?t ??i Chng 8699
Vng th th? l?a th? than
Ng??i khn th? ti?ng, ng??i ngoan th? l?i
Ng ln tr?ng d?c, neo d?i
Nh? cu ??c th?, nh? l?i giao ngn
M?t ngy c ??ng v? khn
C?ng ty c ? v? mn ha r?ng
Tnh N?t Mi?n Trung 4499
V?a ?nh tr?ng v?a ?n c??p Tnh N?t ??i Chng 1293
V?a ?n c??p v?a la lng (?nh tr?ng) Tnh N?t ??i Chng 505
V?ng ch? (cha) nh, g v?c niu tm Tnh N?t ??i Chng 6862
V?t no ch? ?y Tnh N?t ??i Chng 4525
V?t c thi m?i sinh di
Ng??i c d? x?u m?i ?n l?i dm pha
Tnh N?t ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 8453
Tu?i gi nh? ng?n ?n tn tr??c gi Tnh N?t ??i Chng 2450
Trc d?u chy, ??t ngay v?n th?ng Tnh N?t ??i Chng 1157
Trng g ha cu?c (qu?c) Tnh N?t ??i Chng 923
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
Tnh N?t Mi?n Trung 968
Tr? th b d?i th? ngy (2)
Gi th l?n l?n bi?t ngy no khn
Tnh N?t ??i Chng 4600
Tr? th b d?i th? ngy
Gi th l?n l?n h?t cn t? lo
Tnh N?t ??i Chng 3951
Tr? khn qua, gi l l?i Tnh N?t Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 1600
Tr?i c khi n?ng khi m?a
Ng??i c?ng khi s?m khi tr?a th?t th??ng.
Tnh N?t ??i Chng 1162
Tr?m ngh? khng b?ng m?t ngh? tay quen Tnh N?t ??i Chng 8025
To gan l?n m?t Tnh N?t ??i Chng 2902
Ti?n h?u b?t nh?t Tnh N?t ??i Chng 8513
Ti?n ch mua ???c c t??i,
Mua rau m?i hi mua ng??i n? nang
Tnh N?t ??i Chng, 9822
Ti?c thay con chim ph??ng hong cn d?i ch?a c khn,
Ni Tam S?n ch?ng ??u, l?i ?i ??u c?n c? may !
Ni Tam S?n ch?ng ??u, l?i ?i ??u c?n c? may !
Tnh N?t Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 6776
Thuy?n r?ng ch? l m u (*)
Ng??i khn ? v?i ng??i ngu b?c mnh
Tnh N?t ??i Chng 4485
Th l su m?t Tnh N?t ??i Chng 5157
Th l m?i xanh Tnh N?t ??i Chng 6955
Thay qu?n thay o thay h?i
Thay dng thay d?p nh?ng ng??i khn thay
Tnh N?t ??i Chng 6368
Th? nh?t l t?i mi?ng m?
Khn th ng?m mi?ng, kho? th c?p tay.
Tnh N?t Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 8318
Th? th? nh?ng m qu? ma Tnh N?t ??i Chng 8032
Th? ra khi ni ra l?a Tnh N?t ??i Chng 7085
Th? nh? tru b m?i v?c Tnh N?t ??i Chng 9066
Th? h?n tru h? ??a Tnh N?t ??i Chng 5912
Th? th? nh? tr? ln ba Tnh N?t ??i Chng 10009
Th? gian cn m?t m?i no
? nh? l?i li?m lm sao thnh ng??i
Tnh N?t ??i Chng 1200
Th?t th l cha ?n c??p Tnh N?t ??i Chng 8663
Th?n tin lc tng c?ng li?u
Hu?ng chi thn c qu?n ?i?u hi tanh.
Tnh N?t ??i Chng 7184
Th?n kh?u h?i (bu?c) xc phm Tnh N?t ??i Chng 9020
Tnh quen hoa nguy?t ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru m?c lng.
Tnh N?t Mi?n Nam, 5786
Ti gia l cha ?n c??p Tnh N?t ??i Chng 9863
T?c n??c v? b? Tnh N?t ??i Chng 7702
T?m ?? c? th ?? du vo Tnh N?t ??i Chng 2772