Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Ngh?a

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau xin quy?t m?t lng
??u ngm ra gi ?i ??ng nhau chi ?
Tnh Ngh?a ??i Chng 10078
Yu nhau ro gi?u cho kn Tnh Ngh?a ??i Chng 4975
Yu nhau m?i s? ch?ng n?,
D tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 1422
Yu nhau gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni, c?ng xy ln thnh
Tnh Ngh?a ??i Chng 614
Yu nhau cho th?t cho xi
Ght nhau ??a ??n Kim Bi H? B
Tnh Ngh?a ??i Chng 425
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra thnh m??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 3660
Yu nhau cau cau b?y b? ba
Ght nhau cau b?y b? ra lm m??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 9172
Yu nhau b?c bi gi?n sng
Ght nhau ??a ng?c mm vng ch?ng ?n (c?ng thy)
Tnh Ngh?a ??i Chng 7364
Yu nhau ??p ?i?m m?i b?
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 9081
Yu ai (Xin ai) ch? tnh thi?t h?n
M?n nh d l?t, cn h?n ?o ng??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 9144
Xin em ??ng gi?n ??ng h?n
Anh l? ??p c?t, ch?t ch?n sao ?nh?
Tnh Ngh?a ??i Chng 5426
Xin cho th?y m?t nhau li?n
Th?y th kho? m?nh thu?c thang khng b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 9254
Xin cho c tr??c c sau
B cng ?n ? v?i nhau t?ng ngy.
Tnh Ngh?a ??i Chng 3387
Xin chng kinh s? h?c hnh
?? em cy c?y c?i canh k?p ng??i
Mai sau xim o th?nh th?i
?n tr?i l?c n??c ??i ??i hi?n vinh
Tnh Ngh?a ??i Chng 9210
Xin chng c? b?c nn ch?a
R??u ch, trai gi, say s?a m?c lng !
Tnh Ngh?a ??i Chng 7359
Xin anh hy c? yn tm
Tr??c sau r?i c?ng s?t c?m ??p duyn.
Tnh Ngh?a ??i Chng 2479
Xin anh ?i h?c cho ngoan
?? em d?t c?i ki?m quan ti?n di.
Quan ti?n di em ng?t lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Tnh Ngh?a ??i Chng 4840
Voi trn r?ng khng bnh khng trc
Gi khng ch?ng nh? nng n?c ??t ?ui
V? ch?ng l ngh?a ? ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 3777
Vi tay khu ng?n ?n d?u,
?n chai c ngh?a, khu b?u ?n chai.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ph Yn, 1204
V tay vo?c moc m ra Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4074
Vai mang kh?n gi qua sng
M? th??ng m?c m?, th??ng ch?ng ph?i theo
Tnh Ngh?a ??i Chng 2735
Vai mang chi?c nn rch, tay xch c? quai cho,
Th??ng con, nh? v?, v ph?n ngho ph?i ra ?i.
Tnh Ngh?a Mi?n Nam, B?n Tre 3150
V? ch?ng s?ng g?i th?t, ch?t g?i x??ng Tnh Ngh?a ??i Chng 916
V? ch?ng nh? ?i cu cu
Ch?ng th ?i tr??c v? g?t g theo sau
Tnh Ngh?a ??i Chng 3618
V? ch?ng ngh?a n?ng tnh su
Th??ng cho ??n thu? b?c ??u v?n th??ng.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung 5564
V? ch?ng ng??i ?? ?i ?? b?n
V? ch?ng mnh nh? nh?n ku s??ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 4682
V? ch?ng may r?i ha (l) duyn
??p ?i ha thu?n l tin trn ??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 9022
V? ch?ng l ngh?a to khang
Ch?ng ha v? thu?n nh th??ng yn vui
Sinh con m?i ra thn ng??i
Lm ?n th?nh v??ng ??i ??i ?m no
Tnh Ngh?a ??i Chng 6784
V? ch?ng l ngh?a phu th (*)
Tay ?p m k? sinh t? c nhau
Tnh Ngh?a ??i Chng 8189
V? ch?ng l ngh?a gi ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 4575
V? ch?ng hng xo chng ta
Bch nin giai lo ???c v tr?ng canh
Tnh Ngh?a ??i Chng 8079
V? ch?ng ??ng t?ch ??ng sng (*)
??ng sinh ??ng t? c?u mang ??ng l?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 1854
V?ng nghe v??n h trn ngn
Nh? l?i ai d?n, l? trn khn ng?n
Tnh Ngh?a Mi?n Trung 6869
Trc mai Tnh Ngh?a ??i Chng 7536
Trn ??i ch? hi?u, ch? tnh
C? hai ??u tr?ng, kh gn v?n hai
Tnh Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 6572
Tru heo khi ch?t t? ru?i
Ch?ng b?ng khi s?ng ng?t bi cn h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 5050
Tru b ? v?i nhau lu quen chu?ng quen ch?i
Ng??i ? v?i nhau lu, inh ?i ?? ?i?u
Tnh Ngh?a ??i Chng 9524
Tranh quy?n c??p n??c g ?y (*)
Coi nhau nh? bt n??c ??y l h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 698
Trai nh? b?n c?, gi nh? ch?ng x?a
Khng nn tnh ngh?a c?ng ?n ??a cho tr?n ni?m.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7780
V? ch?ng ??u g?i m k?
Lng no m b? m v? cho ?ang
H? v? chn l?i ? ngang (*)
V? sao cho d?t cho ?ang m v?
Tnh Ngh?a ??i Chng 9341
V?t em ln ? l?nh h?n ??ng,
Tay anh b?ng u l?a, tay b?ng co than.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ph Yn, 2871
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Tnh Ngh?a ??i Chng 8216
Tr?n nh? ch tr?n con Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2561
Tr?i cao bi?n r?ng thnh thnh
? sao cho tr?n ngh?a tnh phu th
Tnh Ngh?a ??i Chng 4824
Tr?i ?i sinh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 6981
Tr?m n?m xe s?i ch? h?ng
B?t (Bu?c) ng??i ti s?c bu?c trong khun tr?i
Bao gi? ti s?c (t? t?) c l?i
Th ta (Th?i anh) l?i c?i khun tr?i cho ra
Tnh Ngh?a ??i Chng 6647
Tr?m n?m v l?i h?n h
Cy ?a b?n c? con ? khc ??a
Cy ?a b?n c? cn l?a
Con ? ? thc n?m x?a t r?i
Tnh Ngh?a Mi?n trung, Thanh Ngh? 5221
Tr?m n?m tr?m n?m tr?m n?m (2)
Khng yu nhau n?a tr? ?i t?m l?i ?y
Tnh Ngh?a ??i Chng 3007
Tr?m n?m tnh cu?c vung trn
? vng trt h?n, d? cng ?inh ninh.
- Ch?n h?u tnh ?u h?n ch? c??
Gi thu?n ha v?n v? non sng
Nh? l?i nguy?n ??c ba ?ng
?m khuya ch?ng ng?, ngy khng ni c??i.
Ni l?i ph?i gi? l?y l?i
T?c vng bia ? ?? ??i cho nhau.
Tnh Ngh?a ??i Chng 6481
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng (2)
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
Tnh Ngh?a ??i Chng 3029