Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Qu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tru ??ng ta ?n c? ??ng ta (*)
Tuy r?ng c? c?t nh?ng m c? th?m
Tnh Qu ??i Chng 8224
Tr?i cao ??t r?ng thnh thang,
Ti?ng h gi?ng ht ngn vang trn ??ng,
C t??i g?o tr?ng n??c trong,
Hai ma la chn th?m n?ng tnh qu.
Tnh Qu Mi?n Nam, 996
Th?m V?n Gi (1) ng?t ? qu ng?t,
Ma Ph n ci ??t c?ng ngon
H?i ng??i ch?a v? ch?a con
Vo ?y chung gnh n??c non v?i mnh.
Qu?n bao ln thc xu?ng gh?nh,
Ma ngon, th?m ng?t ???m tnh qu h??ng.
Tnh Qu Mi?n Trung, Khnh Ha 8911
Sng Th??ng n??c ch?y ?i dng
?n khu ?i ng?n em trng ng?n no
Mu?n t?m mt ln ng?n Sng ?o
Mu?n ?n sim chn th vo r?ng xanh
?i tay em vu ?i cnh
Qu? chn em b? qu? xanh th ??ng
Ba b?n n?m nay ?n ? trn r?ng
Chim ku v??n h n?a m?ng n?a lo
Sa chn l? b??c xu?ng ?
Gieo mnh xu?ng s?p nh?ng lo cng phi?n
Ch? V? Hong m?t thng su phin
G?p c hng xn k?t nhn duyn bn hng
Hng c cnh ki?n v? vang
Giy thau giy thp giy ?n l??i cu
G??ng soi v?i l??c ch?i ??u
Hn son bnh m?c g??ng Tu by ra
?n nhang s?p ?? trong nh
Gi?y ti?n vng b?c ?em ra by hng
Tnh Qu ??i Chng 7669
Qu ta ??p qu?t Ty H?, (Cu 2)
Xun La l?n bo bao ?n,
Tr?ng phau c l?i, d?u vng khoai ty
Mnh v? ta n?m l?y tay
Ta d?n cu ny mnh ch? c qun:
Kh?a cho mnh ng??c b?n Chm
Vi?ng L ng Tr?ng, hoa chen mi ?nh
Gi Chm ai gi xinh xinh
N?m nem lng V? ??m tnh qu h??ng.
Chu?i S m?p qu? tr?m v??n
Sang thu h??ng chu?i qu?n h??ng c?m Vng.
Hoa ?o d?t l?i Nh?t Tn
Yu qu hoa n? ??y sn l?a ?o.
? ?u h?p tc cng cao
R? vo Qu?ng B xem no ?u h?n.
Rau xanh kn bi kn v??n
H??ng sen thoang tho?ng cho th?m tc mnh
Tung t?ng ?n c l??n quanh
Ta gi?ng l??i b?c rung rinh m?t h?.
Qun sao gi?y ?i?p Ngh?a ?
Ti?ng chy n?n s?i, cu h nh?t khoan
Ai xeo cho gi?y m?n mng (Cn Ti?p Cu 3)
Tnh Qu Mi?n B?c, H N?i 9737
Nn ng?a G G?ng,
Bn Song th?n An Thi,
L?a ??u t? An Ngi,
Xoi t??ng chn H?ng Long (5).
M?c ai m? to, ??c h?ng
Tnh qu em gi? m?t lng b??c sau.
Tnh Qu Mi?n Trung, Bnh ??nh 10197
N??c bn ng?u ??c dng kinh,
Cng ?i cng n?ng n tnh qu h??ng.
Tnh Qu Mi?n Nam, 3591
Mm thau chi sng ?? d??i vn th?y hnh,
Cho ??u xanh, ???ng ct tr?ng,
M?nh s?u tnh qun ?n.
Tnh Qu Mi?n Nam, 5855
M?n m mu?i bi?n Sa Hu?nh,
Ng?t ???ng Qu?ng Ngi th?m tnh qu ta.
???ng ph?i, chim ma, m?ch nha,
Ai v? Qu?ng Ngi th? qua m?t l?n.
Tnh Qu Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 1795
Khnh Ha l x? Tr?m H??ng
Non cao bi?n r?ng ng??i th??ng ?i v?
Y?n so mang ??m tnh qu
Sng su ? t?c l?i th? n??c non
Tnh Qu Mi?n Trung, Bnh ??nh, Khnh Ha 983
Em l con gi ?ng Trong
Em ?i thuy?n d??i m?t lng thuy?n trn
Ba n?m ?n ? thuy?n trn
B?i anh hng mu?i cho nn m?n m
Xu?ng thuy?n nh?p b?y nh?p ba
Trch anh hng tr?ng ? ra hai lng
Tnh Qu ??i Chng 7529
D?n c?m ch?ng ??a ng?i nhn,
M?ng s?u ng??i ngh?a, th?t tnh qun ?n.
Tnh Qu Mi?n Trung 2046
Chng ?i nh? cho lng Gh?
Nh? c?m ph? Ma, nh? ch ng Vin
Tnh Qu Mi?n B?c 4182
C?m ?n ch?ng h?t th treo
Vi?c lm ch?ng (khng) h?t th ku lng gi?ng (xm
Tnh Qu ??i Chng 9415
C?ng tr?ng c?ng g c?ng r?y ??ng
M?t b? bi?n l?n, ba b? sng
Bo theo n??c cu?n qua Vm Lng
N?ng m? ???ng ln h?p Ch? Gi?ng
Th? s? n?u d?n c?n n??c n?i
Tnh qu xin th?p bng ?n chong
Ru?ng bi?n, mu?i m?n ??i thanh ??m
D?u gi?a ph hoa, h l?t lng
Tnh Qu ??i Chng 4155
Anh ?i anh nh? qu nh, (2)
Nh? canh rau mu?ng, nh? c d?m t??ng
Nh? ai di n?ng d?m s??ng
Nh? ai tt n??c bn ???ng hm mai (nao)
Tnh Qu ??i Chng 376
Anh ?i anh nh? Non Ci
Nh? dng sng V? (sng V? Th?y), nh? ng??i tnh chung
Qu?n bao non n??c ng?i ngng
L?y ai san s? gnh g?ng ???ng xa
Tnh Qu ??i Chng 9632
Ai qua l? b?n v?a ch?n Ba D?a,
Th?y ch?ng tu chu?i ?ung ??a,
???m tnh qu m? nh?ng gi? chi?n cng.
Tnh Qu Mi?n Nam, 6949
Ai ?i cch tr? s?n kh
Nh? t m Qu?ng, tnh qu m?n n?ng.
Tnh Qu ??i Chng 5268