Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tm c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng su ru
Tm cng l?t v? b? ?ui
Gi g?o cho tr?ng m nui m? gi
Tm c Mi?n Nam, V?nh Long 10151
Vng b?c c gi tm c theo bu?i ch? Tm c ??i Chng 2294
Sng Tr n nhi?u tm c,
Lng Tr Cn ???ng s kh ?i,
B?i xu?ng m?a gi ng?i g,
Lu lu anh r?nh tm v? th?m em.
Tm c Mi?n Nam, 10281
T??ng r?ng n??c ch?y ? mn (2)
Ch?ng l (ng?) n??c ch?y ? cn tr? tr?
R?i ?y n??c c?n ph?i b?
Ci tm ci tp n??ng nh? vo ?u
Tm c ??i Chng 2901
Nui g ph?i ch?n gi?ng g,
G ri b gi?ng nh?ng m ?? mau,
Nh?t to l gi?ng g nu,
Lng dy th?t bo v? sau ?? nhi?u.
N??c ln n??c ng?p c? ??ng,
Anh lo tm c ??ng phng n?ng m?a.
Tm c Mi?n Nam, 1291
Nh ti ngh? gi ngh? nng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai c?ng nhi?u.
Tm c ??i Chng 1095
No lng ph? d? l con c c?m,
Khng ??p m th?m l con c ngt.
Li?ng bay th?p thong l con c chim,
H?t c?ng ch?t chm l con c ?u?i,
L?n n?m nhi?u tu?i l c b?c ??u,
?? ch? x?ng cu l con c ??i,
N? mai tn t?i l c v hai,
Tr?ng mu?t b?o da l c t th?t,
Di l?ng h?p kch l c lng tong,
?m y?u hnh dong l con c nhi,
Tm c Mi?n Nam, 7924
Nh?t kinh k?, nh Nh??ng B?n Tm c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6143
Nng ??ng ? ? lm chi
Nng v? k? b? m ?i ko r?ng
Nh ti ngh? gi, ngh? sng
L?ng th tm c ??y trong ??y ngoi
C tr?ng cho ch c khoai
Cn nh? c l?p, c mai (c khoai) c?ng nhi?u
Qu h? nng c lng yu
Ci ???ng ?i l?i cn nhi?u khi ta
Nng v? th?a v?i ng b
C cho nng l?y ch?ng xa hay ??ng? (*)
Tm c ??i Chng 4140
Khuyn ??ng theo ? b? ??ng Tm c ??i Chng 1306
Cha ??t ?i, m? ??c n?i Tm c Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4019
B cng ?i ch? tr?i m?a
ng s?m ng st ti?n ??a b cng (*)
Tm c ??i Chng 2895