Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trch Mc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Trch Mc ??i Chng 10001
X? ??c ??a ng??i ?i t l?i
Ch?n hi?m nguy c vng khng lai
Anh ?i ph? r?y trc mai
B? em than v?n th? di nh? th??ng
Trch Mc ??i Chng 3408
X?a nay th? thi nhn tnh
V? ng??i th ??p, v?n mnh th hay
Trch Mc ??i Chng 2250
X?a nay ai bi?t ai ?u
B?i ch?ng ?i?u thu?c mi?ng tr?u nn quen.
Trch Mc ??i Chng 5786
X?a kia ni ni th? th?
By gi? b? kha trao cha cho ai ?
Trch Mc ??i Chng 2108
X?a kia mnh ni v?i ta
Sng su nn c?n, ???ng xa nn g?n.
Gi? mnh ?n ? l?n khn,
Ngi c?n nn th?m, ???ng g?n nn xa.
Trch Mc ??i Chng 4732
X?a kia kn l?y con dng
B?y gi? ?m c?t no lng th thi
Trch Mc ??i Chng 513
X?a kia em c?ng l??t l
By gi? ?i rch m?i ra thn tn
Trch Mc ??i Chng 2457
X?a kia c th? ny ?u
B?i v s? v?, nn ru qu?t vo
Trch Mc ??i Chng 7112
X?a kia ai bi?t ai ?u
B?i chim Th??c b?c c?u sng Ngn.
Trch Mc ??i Chng 872
X?a kia ?n nh?ng c?a ch?ng
Ki?m ???c m?t ??ng ??ng ??nh ?n ring.
Trch Mc ??i Chng 5693
X?a kia ?n ?u ? ?u
By gi? c b, ch b?u r?ng hi
Trch Mc ??i Chng 9122
Vc b? li?u e d gi b?i,
?a anh ?o s? hi n?ng s??ng
Em bi?t ?u l khch ?i ch??ng
Ng?i nh?n gi? ???c, b?c th??ng v?y ch?ng?
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang 2995
Vng sa ?y n??c vng chm
Anh sa l?i ni ki?m tm khng ra
Trch Mc Mi?n Trung, Khnh Ha 1971
V? h? b?i t?i th?ng ch?ng c? nghe Trch Mc ??i Chng 5375
V?t tu xu?ng t?m ao sen,
Hn lu qu m?i g?p em m?t l?n.
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1646
V?ng mnh d? n? ?au rn,
C?ng v ng??i ngh?a xu?ng ln khng th??ng.
Trch Mc Mi?n Nam, 4142
V?t d? g b ma tri sng,
Th tay vo v?t, b? bng hoa li.
Trch Mc Mi?n Trung, Ph Yn, 6163
Tui nghe b?n c ch? giu
Tui nay b?n ti?n l? no b?n khng th??ng?
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 5453
Tro ln chung B?t ma c?
T??ng r?ng chng lm nn danh ph?n
Ai ng? v? th? tay
Trch Mc ??i Chng 6957
V duyn nn thi?p v vng,
V chng h? h?ng hoa tn ho kh.
Trch Mc ??i Chng 2957
Trch g v?i gy tn canh
Khng lu t n?a cho tnh th? than.
Trch Mc ??i Chng 5884
Trch em m?t ch? v ngh,
Cho anh m?t ti?ng m?t ?i ???ng no.
- Cho anh em c?ng mu?n cho,
S? e chng b?n ni ?i?u ch?ng ming (minh).
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 8625
Trch em m?t ch? v nghi
Cho anh m?t ti?ng m?t ?i ??ng no
Trch Mc ??i Chng 8992
Trch duyn trch s? l? lng
C?m g??ng g??ng t?i, c?m vng vng phai.
Trch Mc ??i Chng 8606
Trch duyn l?i gi?n tr?ng gi
Xe t? l?m l?i ha ra ch? mnh
Bi?t ai than th? s? tnh
Ch?ng qua mnh l?i bi?t mnh m thi
Trch Mc ??i Chng 7900
Trch con g gy v tnh
Ch?a vui sum h?p, ? ?nh chia phi
Trch Mc ??i Chng 10219
Trch con b??m b??m khn ngoan
Hoa t??i b??m ??u, hoa tn b??m bay
Trch Mc Mi?n Trung 900
Trch chng T? Th?c v?ng suy
Ci tin ch?ng ? v? ch?i ci tr?n.
Trch Mc ??i Chng 4669
Trch chng ch?ng trch ai ?u
B?i ch?ng dy ng?n gi?ng su khng v?a.
Trch chng ?n ? th? ?
L?a em nh? th? n??c c? ??i xe.
L?ng l?ng em gi?ng cho nghe
B?ng ng??i qun t? ai d nng su.
Trch Mc ??i Chng 1261
Trch chng ch?ng dm trch ai (2)
Sao chng l?i trch hoa nhi khng th?m?
V chng c?m l?ng dy c??ng
Nn con tu?n m bn ???ng thnh thang
Trch chng ch?m mi?ng khoan chn
No em c ? b?t nhn ?i?u g?
??y b?t nhn, ?y m?i b?t ngh
B?i chng b?c tr??c, em th b?c sau.
Trch Mc ??i Chng 9406
Trch chng ch?ng dm trch ai
Trch chng ch n? hoa li khng th?m
Ai tr?ng nhu bng, lng ti khng chu?ng
Ng??i ? ?en gin lm ru?ng ti th??ng
Bi?t r?ng d? c v?n v??ng
?? ti c?y m?i tm ???ng sang ch?i
Trch Mc ??i Chng 8592
Trch chng ?n ? ch?p chnh
Em nh? thuy?n thng lnh ?nh gi?a dng
May ra tr?i l?ng n??c trong
Ch?ng may bo tp c?c lng thi?p thay
Cng thi?p v v ?m ngy
M chng ?n ? th? ny chng i !
Thi?p nh? hoa ? n? r?i
Xin chng che l?y m?t tr?i cho t??i
Trch Mc ??i Chng 7800
Trch cha trch m? v?ng suy
Sinh con sao ch?ng li?u th m sinh?
Sinh th cho lu?ng cng trnh
?? cho chng b?n ??ng tnh m?a mai.
Trch Mc ??i Chng 9992
Trch cha trch m? ti nay
Sinh ti sao ch?ng ch?n ngy m sinh
Trch Mc ??i Chng 7176
Trch cha trch m? nh chng
C?m cn ch?ng bi?t l vng hay thau.
Th?c vng ch?ng ph?i thau ?u,
??ng ?em th? l?a m ?au lng chng (nng)
Trch Mc Mi?n Nam, ??ng Thp 5549
Trch cha trch m? mun ph?n
Ng?i trn ??ng b?c m cn ph?i ch.
Trch Mc ??i Chng 6354
Trch cha trch m? em ry
Sinh em sao ch?ng l?a ngy m sinh.
Sinh em thng thi?u ngy di
?? cho thin h? ng??i ngoi m?a mai.
Trch Mc ??i Chng 8595
Trch cha trch m? em l?m
Cho nn em ph?i khc th?m hm mai.
Trch chng ch?ng dm trch ai,
Trch chng ch n? hoa nhi khng th?m.
Trch Mc ??i Chng 8769
Trch ai v?i ph r?ng ch?i
Tr?ng ch? anh ng?i chuy?n vn v?i em
Trch Mc ??i Chng 1691
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng (2)
Anh ?n mt d? mt lng qun em
Trch Mc Mi?n Trung, Khnh Ha 9705
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng
Em ?n v d?, ?em lng b? anh.
Trch Mc Mi?n Nam, ??ng Thp 8855
Trch ai tnh chuy?n ??a ?oan
? hi ???c m?n l?i toan b? ?o
Trch Mc ??i Chng 1411
Trch ai thi ? v ngh,
Sa ?u ?m ? ngh? g tr??c sau.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 5924
Trch ai tham ph ph? b?n,
Tham xa m b? ngh?a g?n thu? x?a.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 5839
Trch ai tham ? b? ??ng (5)
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n.
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 4353
Trch ai tham ? b? ??ng (2)
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n.
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 1930
Trch ai tham ? b? ??ng
B?n khinh ph tr?ng nn ch?ng b?n tnh
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 4910
Trch ai sao kho ??t by,
Khng nh?ng chi c chuy?n ny tr kia.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 4000
Trch ai r?c gi?y b? ba, (5)
Khi th??ng th??ng v?i, khi la la xa.
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4956