Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trang Ph?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 7995
X?m x?m trong Th? ?i ra
o ?en nt b?c xinh ? qu xinh
Trang Ph?c Mi?n Nam, Bnh D??ng 6406
V chng thi?p b? ?n oan,
Khng tin gi? o ra xem d?u l?n.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1238
Tui ?i c?p o ?i h?ng
Hai h? ??ng hng ??a ti?n qua sng.
Con khng cha m? no r?n
Ng?m nh? tri b??i ai l?n n trn.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 6431
Trai no b?nh b?ng trai Nh?n i,
??u th h?t ch?i tc tm b?y ba,
M?c pijama kh?n bn chong c?
Th?y em gi Ba Xuyn ng? ng?
Mu?n cng ai th? l? ?i l?i,
C?y cy c?c l?m em ?i,
Hy theo anh v? v??n ?n tri cu?c ??i ?m no.
(Gi Ba Xuyn tuy qu ma dn d,
Tc di b? xa o v?i b ba,
N?ng tp m?a sa m m?n da di tc,
Khng ??p b?ng ai nh?ng v?a vc,
Tuy qu qut nh?ng khng thch trai v??n,
Trai m d? d? ??ng ??ng,
Ng?i khng hi tri h?t ???ng t??ng lai.)
Trang Ph?c Mi?n Nam, 10269
Trch ai lm cho o n? r? bu
Ch?ng Nam, v? B?c th?m s?u cho anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 4773
Tr?ng tre th ch? b? m?ng,
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du.
- ??a du th ??a b?ng ghe,
Ch? ??a b?ng b ??t o du ?i.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 1050
Tr?ng tre khng dm ?n m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b ??t o c du.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 3379
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng,
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du,
??a du th ??a b?ng ghe,
??ng ??a b?ng b rch o c du !
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 5124
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng
?? cho tre l?n, k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b, ??t o c du.
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 637
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (5)
Th??ng c o ch?t v qung n?a l?ng
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 5871
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng
Th??ng c o ch?t, v qung n?a l?ng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 9406
Tr?i m?a ??t o em r?i,
Ki?m n?i c l?a l?n h?i m h?.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 3609
Tr?i m?a ??t o em r?i (5)
Ki?m n?i c l?a l?n h?i v h?
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6108
Ti?ng ??n cha m? anh giu
Sao anh ?n m?c nh? tu chu?i le
Trang Ph?c Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 5425
Thi thi bung o em ra
?? em ?i bn k?o hoa em tn
- Hoa tn v b?i m? cha
Khi bp khng bn ?? tn ai mua
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 3645
Thi thi bung o em ra (5)
?? em ?i bn k?o hoa em tn
- Hoa tn m?c k? hoa tn
M?y thu? g?p nng m bung o nng ra
Sng xao m?c sng d??i thon (thuy?n)
Thc ? d? thc, bung nng anh khng bung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 7449
Thi?u c?m thi?u o ch?ng mng
Thi?u tnh ?on k?t, xm lng khng vui.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 1041
Th ti m?c v?i b, v?i b?
Khng ?? cha v? ti m?c b? t?i
?ng mang n n?ng, r?p c?n ?ng ku tr?i su?t ?m!
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 5758
Th ti m?c rch, ?? cha m? m?c lnh
Cng cha m? sinh thnh m?i c con v? c?a ti
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 2464
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 8805
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 10298
Th?y em b?n o b ba tr?ng, anh mu?n g?n ch? tnh
?i ?u l?u l?c, l?i nhn cho kh?n.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 4127
Th??ng tr may o cho tr,
Thi?u ?inh, thi?u v?t, thi?u h?, thi?u bu.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 9948
Th??ng tr may o cho tr
Thi?u ?inh, thi?u v?t, thi?u b, thi?u bu.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1705
Th?y nng anh t??ng v? anh, (5)
V? anh c?ng b?n o xanh nh? nng,
Song song hai ng?n g??m vng,
Trch anh anh ch?u, bung nng khng bung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang 2838
Th?y nng anh nh? v? anh,
V? anh c?ng b?n o xanh nh? nng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 7286
Th??ng em thu? o m?i may
By gi? o ? thay tay v qung
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 1108
Th??ng em thu? (h?i) o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 9322
Th??ng anh c?i o trao tay,
V? nh d?i m?, gi bay qua c?u.
- Gi bay c?u th?p c?u cao,
Gi bay c?u no ni l?i m? nghe?
Trang Ph?c Mi?n Nam, C?n Th?, 5083
Th??ng ai m?c o nu sng
Cht kh?n m? qu? l?nh lng n?ng m?a
Trang Ph?c ??i Chng 8468
T??ng l?y anh cho lnh t?m o
Hay ?u l?y anh r?i bn o nui anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2265
T? l?a g?m nhi?u khng mng
Th??ng c o ch?t v qung n?a vai
Trang Ph?c ??i Chng 4179
Th??ng em khng bi?t ?? ?u
?? trong ti o lu lu anh nhn.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 9330
Th??ng em ch?ng bi?t ?? ?u (5)
?? vo tay o lu lu l?i dm
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 7479
Th??ng em b?i m?y ngy ???ng
??n ?y cho t?n m?t, sao em l?i v bu?ng khng h?i anh?
- Anh ?i o m?c sao qua kh?i ??u?
Cha v?i m? ??ng , em b?c c?u ?n anh!
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 2515
Sng mai xch d?a mua t??ng
G?p anh trong tr??ng c?m vi?t ng ra
Em v? mua l?a m??i ba
C?t o c? gi?a m tra nt vo
H?i th?m anh h?c tr??ng no?
Mua gi?y mua vi?t g?i vo cho anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 8235
S??ng sa ??t o ??m minh,
Ngy nay ti m?i r tnh qui n??ng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 6091
Ry ?o?n nam t? b??c v,
Bu?c dy l?ng ??, kh?n b chn h?u.
Trang Ph?c Mi?n Trung, Ph Yn, 577
Ra v? ?? o l?i ?y, (5)
?m khuya em ??p, gi ty l?nh lng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8865
Ra v? ?? o l?i ?y,
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 7788
Ra v? ?? o l?i ?y (D? b?n)
?m khuya em ??p gi ty l?nh lng
??p r?i em ?? c n?i
K?o m? hay ??ng ?n roi t?i mnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6559
Ra v? ?? o l?i ?y
?m khuya em ??p gi ty l?nh lng
??p r?i em ?? c n?i
K?o m? hay ??ng ?n roi t?i mnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 4784
Ra ?i m?t b??c dn dn,
Hai tay m o vo trn khc than.
T??ng l mnh thi?p v?i chng,
Ai hay c k? ?n ?ng th? gai
Cy o?n v b?i tri sai,
Em than v b?i ng mai t l?i.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 9072
R? nhau ?i t?m sng sau,
o ?en che n?ng qu?t tu che m?a.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 10035
Qua c?u ??t o ph?i phong
Th?y anh c ngh?a, em mong ??i ch?
Ch? cho nn n?i l?i ch?
Ch? cho rau mu?ng ln b? ho kh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6940
Qu anh ? t?n n?i ?u?
?? em may o vi?n bu g?i v?.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?n Tre 4712
Ph?i duyn ph?i l?a cng nhau
D?u m o v?i, c?m rau c?ng v?
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 5474
Ph?i duyn o rch c?ng mang,
Tri duyn ci o nt vng ch?ng ham.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 7409
Ph?i chi tui ha ??ng con d?i
B? v ln o ? ??i v?i anh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 3684